Zajímavé...

A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 2

svatbaPan Dušan Dobrovodský, promovaný biolog ze Slovenska, se dlouhá léta věnoval mladým, jejich doprovázení v době dospívání a přípravě na manželství. Tak vznikla série přednášek a besed pro mládež i rodiče s podtitulem "77 otázok tínedžerov na možnosť života v šťastnom manželstve", kterou nyní přinášíme v originální podobě.

​ ​

Ja si šťastie zariadim sám, mne nikto nemusí nič radiť. Mám svoj rozum a to stačí.

Takéto vystatovanie možno počuť od dospievajúcich v každej generácii. Od narodenia riadime telo a hmotné i duchovné podnety svojim rozumom v prospech seba. Podľa zásady, čím viac nahrabem, tým viac mám. A mnohí chcú takto postupovať i v ľudských vzťahoch. Lásku hľadajú v kráse tela svojich partnerov a v sexe. Láska však nie je v kráse. Mnohé celebrity majú pekných partnerov, ale lásku nenachádzajú, a preto pekných partnerov striedajú. Takto sa stávajú zdrojom nepokoja, zla a nešťastia i pre iných, lebo hazardujú s ich citmi a šťastím.
Mnohí si myslia, že ľudské vzťahy okolo nás a v nás môžu meniť svojou vôľou a rozumom. Že stačí chcieť, povedať, prikázať alebo zaplatiť a moja vôľa bude skutočnosťou. Že si lásku, pokoj a harmóniu možno objednať ako tovar. Veľmi sa však mýlia.
Láska je duchovná hodnota a tá sa nehľadá, ale vytvára. Nie je v kráse, ale v povahe človeka, v charaktere. V láske platí: „Čím viac dám, tým viac mám“. Keďže egoista o tejto zákonitosti nevie, lásku ani netvorí, ani nezískava. Nie je schopný pekného spolužitia. V jednom duchu sa láska a nenávisť neznesú. Preto je dôležité svojho ducha, teda seba samého k láske vychovať a tým získať zmysel života a radostnú perspektívu.
Keďže lásku nededíme, musí byť výchova, alebo sebavýchova k láske zámerná a úmyselná. Zanedbanie zdokonaľovania v láske je vlastne nesprávnou výchovou, lebo zlu sa učiť nemusíme. Je v nás ako súčasť dedičného pudu sebazáchovy a pohlavného pudu, ktoré sa i dobrou výchovou dosť ťažko usmerňujú.

priroda


1. Ale veď verejná mienka hovorí niečo iné?

Veľkým zdrojom nesprávnej výchovy detí i dospelákov je najmä verejná mienka z bulvárnych masmédií. V súčasnosti prevláda vo verejnosti mylný liberálny názor, že zamilovanosť do krásy a predmanželského sexu sú láskou, alebo zdrojom lásky. Telesná túžba po partnerovi a  uplatnenie sexuality sa nazýva milovaním.
Je to hrubé zneužitie slova „milovať“, ktoré vyjadruje schopnosť ducha. Slová: „Miluj Boha a blížneho“ sú určite staršie, ako uvedené zneužitie. Pre „telesnú lásku“ je určite jednoznačnejší výraz „vyspať sa s niekým, zbaliť niekoho,“ alebo byť do niekoho zamilovaný a pod. V skutočnosti zámenou významu slov sex, zamilovanosť za slovo „láska“ sa maskuje pudové konanie duchovnou hodnotou, ktorú zneužívateľ vôbec nemá, ale lásku predstiera. Pohlavnú telesnú príťažlivosť a jej sexuálne prejavy mnohí považujú za lásku a preto duchovnú lásku nehľadajú.
Výrazne sa to odráža vo verejnej mienke, najmä v masovokomunikačných prostriedkoch. Všetky značne ovplyvňujú myslenie ľudí, pričom zväčša negatívne vychovávajú. Zamilovanosť do vonkajších, telesných vlastností nazývajú láskou. Väčšina producentov a redaktorov má liberálne názory, nevníma ľudskú dualitu, ani schopnosť milovať. Sami skutočnú lásku nepoznajú, často striedajú partnerov a to sa odráža v ich povrchnej tvorbe. Lebo čo nemajú, nemôžu dať. Vytvoriť pekný film o dobrej rodine sú neschopní.
Pravdou tiež je, že mnohí diváci majú podobné názory a tieto pochybné programy ich lákajú. „Budú si hľadať učiteľov, čo šteklia ich uši.“ /Pavol z Tarzu/.

Okolo seba máme veľa zlých vzorov.

Preto sa často v médiách oslavujú egoistické a telesné vlastnosti ľudí, násilie, a predmanželský i mimomanželský sex. Skoro každý filmový hrdina sa musí s partnerkou „vyspať.“ Predmanželská i manželská telesná nevera je predstavovaná ako láska, pričom sa zakrývajú jej negatívne dôsledky pre život ľudí v manželstvách.
Na diskotékach stovky mladých ľudí výskajú pod pódiami spevákov, pričom si vraj „brúsia“ svoj vkus. Podobne všetky súťaže krásy, propagujúce krásu tela bez duchovných hodnôt, sú pre mladých ľudí klamlivé. Vyzývajú nás: Vyber si partnera pekného a určite budeš šťastný. Nie je to však pravda. Ak nebude i dobrý, šťastní nebudeme. Problém je však v tom, že dobrotu nevidíme a krásu áno. Preto sa často vo výbere zmýlime. ​

Vytváranie „ vkusu“ je návykové.

Ak si v mladosti ustálime svoj vkus na 18- ročných modelkách a filmových hercoch, bude to v našom podvedomí ako droga. Muži budú neustále túžiť po mladých dievčatách a svoje manželky budú neskôr nútiť stále vyzerať mlado. Nie sú zamilovaní do manželky, ale do krásy mladých ženských tiel. V manželstve núti takýto muž manželku chudnúť, navštevovať kozmetické salóny a prispôsobiť sa inému vzoru, iným ženám, rôzne sa jej vyhráža, pokým ju sám nevymení, pokým mu ju niekto iný nepreberie, alebo ona sama neutečie za skutočnou láskou. Negatívne povahové vlastnosti vytvárajú nezhody a postupne rušia dôveru. Časom sa stratí i zamilovanosť do telesných vlastností a prichádza k duchovnej i telesnej nevere. Takéto manželstvo bez lásky je utrpením a obyčajne sa rozpadne, lebo rodina bez duchovnej lásky nemôže existovať.
Je zarážajúce, že bulvár a verejná mienka svoj životný scenár bez lásky považujú za normálny a propagujú ho. Výsledkom však je množstvo nešťastných a sklamaných ľudí. ​

Čo celebrity, nestačí kariéra?

Niektorých zamilovaných spájajú iné osobné záujmy, ako láska. Často je to kariéra, atraktívne zamestnanie, peniaze, majetok, alebo snaha opustiť rodičov a rodný kraj. Takúto dvojicu drží vo zväzku iba ich osobný prospech a sex. Napr. dvaja umelci, režisér a herečka, riaditeľ a sekretárka, obaja samostatní podnikatelia. Sami sa nazývajú „smotánkou“, ale príchuť má trpkú. O svojom vzťahu hovoria ako o „profesionálnom“. Často rodinu ani nepotrebujú a žijú „na diaľku“, samostatne. Niektorí bez lásky rodinu len predstierajú a prípadnú neveru si tolerujú.  Mnohí svojich partnerov často menia a mávajú nemanželské deti, ktoré vychovávajú cudzí ľudia. Majú mnoho osobných i rodinných problémov. Navonok predstierajú spokojnosť, a hoci ich je málo, majú výrazný negatívny vplyv na verejnú mienku prostredníctvom bulváru. Je to však len dočasná a vonkajšia sláva. V strednom a staršom veku sú nešťastní a koniec svojho života mnohí nezvládnu psychicky.
Ak si priemerný človek berie vzor z idealizovaného mediálneho modelu, býva sklamaný. Ponúkanú profesionálnu a materiálnu úroveň nedosiahne, ale všetkým závidí. Závisť ho okradne o možnosť zdokonaliť sa v láske a pokoji. Potom je sklamaný a obyčajne prepadne depresii, delikvencii,  drogám a lacnému sexu.
Múdremu a prezieravému tínedžerovi sa to však nemôže stať.

Prosím, dobre si zapamätajte, že súčasná verejná mienka a  väčšina masmédií predstavujú škodlivé vzory pre sebavýchovu k láske a pre vnímanie hodnoty vlastnej osobnosti. Ide tu len o veľký sexuálny biznis. Preto nepozerajte všetko, čo vám ponúkajú iní, ale múdro si programy pre seba vyberajte.

Vzťah postavený iba na kráse je pominuteľný skôr, ako sama telesná krása, alebo pokým nestretnem niekoho krajšieho. Nedostatok lásky je nedostatok dôvery. Vždy spôsobuje žiarlivosť, nezhodu pováh a čoskoro zničí i povrchnú zamilovanosť do krásy tela i pohlavný život partnerov. Dôkazom škodlivosti hore uvedeného je nesprávny výber partnera a skutočnosť, že len 10 percent manželstiev / ale i dočasných partnerstiev/ je šťastných.
Nutnosť sebavýchovy v duchovnej láske dokazujú i mnohé otázky 15- 18 ročných tínedžerov, ktoré napísali v rámci prednášok a besied. Väčšina z nich nepozná rozdiel medzi duchovnou a telesnou láskou a nemá správne kritériá hľadania dobrého životného partnera.


2. Sme mladí a v budúcnosti chceme žiť nielen duchovnou láskou, ale i telesným vzťahom. Ale ak to má byť ako doma? Nič moc. Na čo sa mám tešiť? Prečo si mám teraz odriekať?

Je samozrejmé, že najviac informácií o sexe dostávate z bulvárnych médií a od priateľov. Tí sa však venujú len mimomanželskému sexu, lebo skoro nikto z autorov pekným manželským životom nežije. Je to samozrejmé, lebo človek  môže dať len to, čo v sebe má.
Je tiež pravda, že ani v dobrom manželstve vašich rodičov sex neuvidíte,  a preto si myslíte, že sex patrí mimo manželstva. Pravdou však je, že v dobrom manželstve je sex súčasťou pohlavného života rodičov a je v ich láske darom. Láskou je naplnené všetko, čo počas 24 hodím robia a na čo myslia. Preto je v tom harmónia a rodinné šťastie.
Potrebné však je, aby miloval najmä muž. Preto Pavol z Tarzu radí svojim priateľom: „...kto miluje svoju ženu, seba samého miluje.“
Všetko, čo s duchovnou láskou, pohlavným životom a sexom súvisí, patrí len do manželstva. Ak sa vaši rodičia majú radi, je všetko v poriadku. Oni romány nečítajú, ale prežívajú a to oveľa krajšie, ako by zažili mimo manželstva. Neberte im ich tajomstvá, o tom, čo je hlbšie ako slzy sa ťažko inému hovorí. Manželská duchovná i telesná intimita je krajšia, ako rozprávka, ako romány a ponuky všetkých televízií a  časopisov dovedna, lebo manželov uspokojuje a zdokonaľuje sa až do staroby.
Samotný pohlavný život je veľmi osobná oblasť života, nedá sa nikomu ukázať, modely a kurzy neexistujú. Pohlavná spokojnosť a vernosť je výsledkom manželskej duchovnej lásky. Spätne  upevňuje ich lásku, vernosť, konanie a pokoj v rodine, ktorý i deti môžu vnímať ako teplo domova. Tento duch rodiny je najmocnejším výchovným činiteľom. Podmienkou osobnej lásky človeka sú dobré duchovné vlastnosti, ktoré vznikajú správnou výchovou a sebavýchovou. ​

3. Prečo sa rozprávať o vzťahoch, nemal by sa mi partner hlavne páčiť?

Iste sa vám partner musí páči, to je prirodzené. Ale nech vás poteší skutočnosť, že medzi ľuďmi je krása relatívna. Čo sa páči jednému, nemusí sa páčiť inému, a preto vy každý, ak budete milovať, budete mať najkrajšieho partnera na svete. I rodičia milujúci svoje deti, majú samozrejme najkrajšie deti na svete. A vy v láske máte najkrajších rodičov.
Z našej osobnej duality /sme telo a duch/ vyplýva známa zákonitosť, že krása tela je relatívna. Výzor tela a duchovná láska sú úzko previazané, pričom dobrota ducha zvyšuje v partnerových očiach i krásu tela.
Často sa stáva, že neznámym pekným ľuďom pripisujeme už vopred dobré povahové vlastnosti a menej pekným špatné. Ak ich však spoznáme hlbšie, ak pekní nie sú ku nám dobrí, stratia krásu v našich očiach. A ak zistíme, že menej pekný človek je dobrý, milujeme ho bez ohľadu na jeho priemernú telesnú krásu, a v našich očiach sa postupne stáva pekný. Takých príkladov v dejinách, v  klasickej tvorbe i v rozprávkach je veľa.
V živote často počujeme niekoho povedať: Čo na ňom vidí? A pre ňu je to najkrajší človek na svete. A čo vaši priatelia, priateľky, rodičia a učitelia? Akí sú? Vidíte, ak sú dobrí, sú pre vás i pekní a milujete ich bez ohľadu na ich zovňajšok. Nech nás teší poznanie, že krása je relatívna, a že ak sa sedemdesiatnici milujú, tak sú stále do seba i zamilovaní a navzájom sú pekní. Verte, že nie je takého škaredého človeka na zemi, aby nebol, ak je dobrý, pre niekoho najkrajším na svete. V mladosti preto nehľadajte partnera iba pekného, ale hlavne dobrého.
Dosvedčujú to i viaceré skutočné biblické príbehy o výbere manželiek Abrahámovými potomkami. Napr. Izák a Rebeka, Jakub a Ráchel, Booz a Rut a pod. Viaceré z nich pri prvom stretnutí s budúcim manželom zahalili svoju tvár závojom, aby vopred vynikla ich dobrota. A tí muži najskôr poznali ich duchovnú krásu, múdrosť a usilovnosť, rozhodli sa pre ne a tým získali i ich telesnú krásu. Podobne i tie múdre dievčatá chceli dobrých manželov, vedeli, čo si na nich dobrí muži cenia, preto sa mohli rýchlo a správne rozhodnúť.
Napr. Abrahámov syn Izák nenašiel dobré dievča pre seba v kanánskej zemi, a preto si manželku nechal vybrať dobrým sluhom vo vzdialenom Abrahámovom príbuzenstve. Po dlhej ceste sa bezradný, ale veriaci sluha, pri studni pred mestom Haran modlil k Bohu: „Bože Abrahámov, pomôž mi vybrať dobré dievča. Pozvem tú, ktorá, ak ju požiadam o vodu z jej džbánu, sama bude chcieť napojiť i moje ťavy.“ A medzi prvými oslovenými bola taká, ktorá zaprášenému cudzincovi ochotne vodu podala a bez požiadania sama napojila i jeho smädné ťavy. A biblia hovorí, že to bola spanilá, prekrásna a čistá Rebeka, vnučka Abrahámovho brata.
Neskôr i Izákov syn Jakub poznal Rachel ako šikovnú pastierku otcových stád, zamiloval sa do nej a vyslúžil si ju až 14 ročnou službou u jej otca.
Podobne neskôr betlehemský Booz, pri kontrole svojich žencov, z diaľky zazrel neznáme dievča zbierajúce na jeho poli klasy. Od dozorcu sa dozvedel, že je to Rut, chudobná cudzinka a mladá vdova, ktorá z lásky ku svokre opustila svoju moabskú vlasť, ľud i pohanské náboženstvo. A ktorá prosila o možnosť zberu, lebo týmto zrnom živí svoju chorú svokru. Vtedy Booz poznajúc jej dobrotu rozhodol sa pomôcť jej skôr, ako ju videl. Prišiel ku nej, oslovil ju, pochválil, a uľahčil jej zber. A vtedy poznal i jej telesnú krásu. Neskôr sa stala jeho manželkou, a tak i prababkou kráľa Dávida.
Túžba ľudí po skutočnej láske sa objavuje i rozprávkach,  povestiach a románoch.

Kladný vzťah ku kráse tela a hmotným veciam je osobná zamilovanosť, ktorá je nám prirodzená, ale nie je to ešte láska. Zamilovanosť je riadená túžbou získať veci a použiť iného v prospech seba. Pre zamilovaného egoistu nie je iný človek cieľom, ale prostriedkom pre vlastné uspokojenie. Často hovorí: „Ja to chcem, ja ťa chcem, mne sa páčiš. Chcem si ťa vziať. A prečo? Lebo si pekná, máš ideálnu postavu, si moja vysnívaná. Som zdravý, pekný a smelý. A chcem i teba, chcem si s tebou užiť sveta i sexu a pod.“ Egoista tieto svoje túžby maskuje slovom „Milujem ťa, lebo si iná ako ostatné /teda povoľná/ a chcem s tebou žiť.“ A mnohí si to i skutočne myslia. Svoje špatné vnútorné hodnoty však skrývajú a nezaujímajú sa o ne. Lenže život nie je rande a preto sa neskôr dožijú mnohých nepríjemných prekvapení a rozvodov.
Chlapci často skromné a múdre dievčatá podceňujú. Naivne si myslia, že zdržanlivé dievča bude v manželstve sexuálne menej schopné, ako iné ženy.
Pravdou však je, že iba krása, peniaze a sex manželstvo /dvojicu/ neudržia. Duchovná neláska im to pokazí. Krása časom vybledne, alebo príde niekto krajší. Krásu, peniaze a sex možno získať i od iného. Bez dobrých povahových vlastností zamilovanosť skončí, nastanú nezhody a vzťah sa rozpadne. Každá zamilovanosť by preto mala prerásť v lásku. ​

priroda


4. Čo je láska? Je sex láskou?

Asi by teraz zaznelo viacero odpovedí: Egoisti by tvrdili: Sex je láska, krása je láska, k láske stačia pekné oči, vlasy, nohy, boky, široké plecia, hlas, peniaze, majetok a pod. Stačí, ak sa jeden druhému páčime. Je to naozaj tak? Je láska vo vonkajších vlastnostiach a hmotných veciach? Rozhodne nie, lebo láska je hodnota čisto duchovná.
Sex nie je láska, lebo nefunguje v detstve, ani v chorobe a ani v starobe. Milovať však je schopné i dieťa, chorý, či starý človek.
Láska je vlastnosťou ducha a jej cieľom je dobro iného človeka, čím získam i dobro svoje. Blížny v nej nie je prostriedkom pre moje dobro, ale cieľom môjho konania. V láske chcem, aby jemu pri mne bolo lepšie, chcem sa mu darovať. V láske sme šťastní obaja, alebo ani jeden. Základom lásky nie je krása, ale dobrá povaha človeka a jeho charakter. Je to súbor kladných duchovných vlastností, ktorý určuje myslenie a konanie človeka, teda jeho povahu. V láske platí: „Čím viac dám, tým viac mám“. A schopnosť takto milovať, milujúceho i milovaného plne uspokojuje.
Je normálne, že v manželstve si manželia  pomáhajú. Ako by chceli dobre duchovne i telesne žiť, ak sa budú klamať, hnevať a urážať? Veď to je nemožné. ​

5. Čo je to pohlavná túžba, čo je sex?

V celej stvorenej prírode je pohlavná túžba jedným z prejavov telesného pohlavného pudu, a závisí od správnej hormonálnej činnosti. Jej cieľom je zabezpečiť prenos pohlavných buniek samčeka do pohlavných orgánov samičky, aby mohlo prebehnúť oplodnenie. Pohlavná túžba sa zvyšuje postupným hromadením pohlavných buniek v tele samčeka a dozrievaním vajcovej bunky vo vaječníku. U samčekov je však výraznejšia. Ak sa samček a samička nestretnú, pohlavné bunky samovoľne z tela odchádzajú. Pohlavný pud sa prejavuje v celej živočíšnej ríši a je v súlade s  plánom stvorenia. ​

6. Načo je nám polygamia?

Treba tiež vedieť, že súčasťou pohlavného pudu je i polygamia, túžba po striedaní sexuálnych partnerov, ktorá sa prejavuje promiskuitou, teda striedaním partnerov.
Cieľom pohlavného pudu v prírode je zabezpečiť rozmnožovanie živočíšneho druhu, a nie telesnú harmóniu partnerov. Oplodnenie pohlavných buniek sa zabezpečí zvyčajne jednostranným uspokojením samčeka. Preto v prírode je rozmnožovanie zabezpečené telesnou príťažlivosťou i telesnou nespokojnosťou a následnou túžbou po striedaní partnerov. U živočíchov je to priam nutnosťou a v prírode je súčasťou prírodného výberu partnerov a vývojového zdokonaľovania druhov.
Podobne to býva s ľuďmi, ktorí sa správajú prírodne, bez lásky, teda iba pudovo. Často k obojstrannej spokojnosti neprichádza a pud ich núti k ďalšiemu striedaniu tak, ako je to pri živočíchoch v prírode. Polygamia falošne nahovára ľuďom, že vernosť je nudná a striedanie je vrchol šťastia. Z jej podstaty však vyplýva, že ruší doterajšie vzťahy a znemožňuje rozvoj duchovnej lásky, lebo ruší vernosť, dôveru a oddanosť.
Lebo cieľom samotného pohlavného pudu bez lásky nie je určitá osoba, ale iné pohlavie. Mužovi pod silným vplyvom pohlavného pudu / návyku a hormónov /sa zdá každá žena pekná, ak mu vyhovie. Vedel by znásilniť i úplne cudziu ženu. Za každou sa obzerá, ale po láske a duchovnej harmónii v manželstve netúži. A podobné je to i pri prostitúcii za peniaze alebo inú odmenu.
Človeku však polygamia a promiskuita škodí. Je návyková a bráni vzniku lásky, lebo vyžaduje striedanie partnerov. Len duchovná láska túži po vernosti a jednote dvoch. A vo vernosti je i pohlavný život krajší.

Je logické, že striedaním nevytvoríme vernosť, ani dôveru a oddanosť, čo sú vlastnosti lásky. Preto pri uprednostnení pohlavného pudu pred vznikom lásky, láska vzniknúť nemôže, a vzťah je odsúdený k zániku.
Láska je však viazaná k určitej osobe a na jej i naše dobré duchovné vlastnosti. Netlmí telesnú túžbu, len ju upriamuje na milovanú osobu. Preto sama zabezpečuje dvojici psychickú i telesnú vernosť. Je dokázané, že iba duchovná láska a záujem o všetky potreby partnera môžu v manželstve prirodzene zabezpečiť obojstrannú harmóniu v duchovnej i telesnej oblasti. Preto je pri zamilovanosti muža a ženy potrebné budovať najskôr dobré priateľstvo, vzájomné poznanie, vzťahy lásky, vzájomnej pomoci, dôvery a zachovať predmanželskú pohlavnú zdržanlivosť, ako súčasť vernosti svojmu budúcemu manželskému partnerovi. Náš sex závisí od našich hormónov, naša láska od našej vôle a poznania milovaného subjektu, či objektu. Preto jej nárast môže každý usmerniť zlepšovaním svojich dobrých vlastností, svojej povahy.

priroda

Sdílet

Související články:
GODZONE TOUR 2023 (15.10.2023)
Animátorský kurz (06.09.2023)
Setkání mládeže děkanství znojemského a vranovského na louce (06.09.2023)
Svědectví ze SDM Lisabon v Příměticích (06.09.2023)
Víkend pro kluky ve věku 7 - 17 let (11.06.2023)
Pozvání pro mladíky (05.06.2023)
Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023 (01.06.2023)
Duchovní příprava SSM Lisabon 2023 (10.04.2023)
Diecézní setkání mládeže 2023 - autobus ze Znojma (24.03.2023)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (23.03.2023)
Ženy, které zůstaly na ocet a gigolové, kteří je milují (28.01.2023)
Světový den mládeže Lisabon 2023 - informace k přihlašování (05.12.2022)
Týden modliteb za mládež - právě probíhá, přidejte se (17.11.2022)
Chvályhodná aktivita (25.10.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 15 (28.03.2022)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem - vypravuje se autobus (25.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 14 (23.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 13 (18.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 11 (08.03.2022)
Letní tábor pro mladé od 18 let (02.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 9 (26.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 5 (06.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 4 (01.02.2022)
Bojová umění – to není jenom sport (30.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 3 (27.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... aneb příprava na manželství (18.01.2022)
Letní tábor pro mladé na Oravě (27.04.2021)
Mladí v duchovní krizi / Biřmování, a stačilo! (10.03.2021)
Vzdělávací semináře pro mládež online (11.02.2021)
Křesťanský web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež (26.01.2021)
Prázdnota a touha po pravé lásce - výsledek sexuální revoluce u mladých lidí (29.09.2020)
Kurz vedoucích ministrantů 2020 (13.09.2020)
Dopis vizionáře Ivana Dragičeviče mladým ke příležitosti 31. Festivalu mládeže v Medžugorji (02.08.2020)
Dopis otce biskupa Baxanta mládeži (20.04.2020)
Co dnes mnohým mladým nechybí, ale chybět by mělo (25.03.2020)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (06.03.2020)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (01.03.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.02.2020)
Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí dětí, říká Max Kašparů (20.01.2020)
I když jste jakkoli zamilované, mějte otevřené oči (02.01.2020)
Vysvobození z otroctví (27.12.2019)
Videa pro mládež na internetu (11.12.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.11.2019)
Epidemie smutku mladých lidí: Chceme nesprávné věci (09.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (07.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (28.05.2019)
Letní tábor pro mladé od 18 let (21.05.2019)
Týden modliteb za mládež 2019 (08.04.2019)
Diecézní setkání mládeže 2019 - autobus ze Znojma (08.04.2019)
3 kroky rozlišování povolání podle Marie (03.04.2019)
Mše svatá pro mládež na Šumné (31.01.2019)
Blogující: O předmanželském sexu, och ... (13.01.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné - opět bude (29.11.2018)
TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 - záznam: P. Pavol Hudák: Problémy mladých ve víře a v čistotě (18.11.2018)
Uskutečnila se mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství - mládežníci jste zváni (11.11.2018)
Opět bude mše svatá pro mládež vranovského děkanství (26.10.2018)
Na Šumné začaly mše svaté pro mládež - I Ty, mládežníku, jsi zván (08.10.2018)
Odkaz na zajímavé čtivo (nejen) pro děti a mládež (24.09.2018)
Anna Kolesárová může být vzorem pro naši generaci, (28.08.2018)
Stateční muži a něžné ženy (23.07.2018)
Pornografie a mládež - Je pornografie na internetu problém? (18.07.2018)
"Je třeba žít jako bojovník, připravený riskovat svůj život pro evangelium" tvrdí Jim Caviezel (11.01.2018)
Sqelba - jedinečná šance pro mládež (15.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (04.10.2017)
Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (03.09.2017)
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 v přenosech TV NOE (16.08.2017)
10 let Komunity Cenacolo na Slovensku (12.07.2017)
Mladí nejsou na internetu v bezpečí (07.06.2017)
Večer chval ve Višňové (07.06.2017)
Dnešní mládež potřebuje "profackování" životem (24.05.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (03.04.2017)
Autobus na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (01.04.2017)
O setkání SČS ve Vranově na stránkách Ostravsko-opavské diecéze (29.03.2017)
Týden modliteb za mládež (28.03.2017)
Celostátní fórum mládeže v Olomouci (17.03.2017)
Jsem věřící, ale praktikuji po svém. Nebo vůbec. (07.03.2017)
Postní duchovní obnova pro mladé muže (12.02.2017)
Kde dělají věřící singláči chybu? (05.02.2017)
Čtení na pokračování od jáhna Josefa Janšty (28.01.2017)
Chlapci a dívky chtějí žít v čistotě až do svatby - 15 a 23 důvodů proč (19.08.2016)
Otec Nik s mladými odjel na celosvětové dny mládeže do Polska (20.07.2016)
Studie uvádí, že diváci měkké pornografie hůře získávají pozitivní postoj k ženám (29.06.2016)
Celosvětové dny mládeže v Krakově (18.06.2016)
Ohrožena: Pohádka Ledové království: Královna Elsa – petice (17.06.2016)
Burning Square v Kroměříži (02.06.2016)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově (16.03.2016)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (29.02.2016)
Mezinárodní tábor v Alpách (10.02.2016)
Tip na koncert: GODZONE TOUR 2015 míří do Brna (aktualizované) (19.11.2015)
P. Karel Skočovský: Otázka "přirozenosti" PPR (16.11.2015)
Je Charlie Challenge pouze hra? Ano, ale ďábelská (12.11.2015)
Mše svatá nejen pro mládež (08.10.2015)
Bůh, sex a manželství 12. díl - Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (09.09.2015)
Bůh, sex a manželství 11. díl - Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (06.09.2015)
Bůh, sex a manželství 9. díl - Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (24.08.2015)
Bůh, sex a manželství 8. díl - Co je špatného na používání antikoncepce? (10.08.2015)
Žena, její šatník a Bůh (01.08.2015)
Bůh, sex a manželství 7. díl- Je společné bydlení před svatbou hřích? (31.07.2015)
Bůh, sex a manželství 6. díl- Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (28.07.2015)
Bůh, sex a manželství 5. díl- Proč sex patří až do manželství? (25.07.2015)
Bůh, sex a manželství 4. díl- Co mají společného Bůh, sex a manželství? (23.07.2015)
Bůh, sex a manželství 3. díl - Co lidské tělo šeptá o Bohu (21.07.2015)
Romantika a sex očima muže (08.07.2015)
MARTIN KVAPILÍK: Manželství mi bere spánek, čas a peníze. Ale dávám to rád (25.06.2015)
Bůh, sex a manželství 2. díl- Co může kněz vědět o manželství (sexu)? (20.06.2015)
Bůh, sex a manželství: 1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (05.06.2015)
Soužití nadivoko anebo Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (20.05.2015)
Modlitba jako služba a služba jako modlitba v Moravských Budějovicích (12.05.2015)
Pokud chcete šťastné a svaté manželství, buďte cudní (24.04.2015)
Nástrahy pro mládež a jejich důsledky (23.04.2015)
Bůh, sex a manželství - Nový seriál na signály.cz (08.04.2015)
Autobus na diecézní setkání mládeže (26.03.2015)
Videoupoutávka na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem (26.03.2015)
Týden modliteb za mládež (19.03.2015)
Papež píše mladým: Mějte odvahu opravdově milovat (20.02.2015)
Video: Sexuální výchova - Jedna z nejlepších přednášek - svědectví o vztazích (15.02.2015)
Etapy a hranice křesťanského vztahu (21.01.2015)
Dívka a velikost jejich šatů by měly růst spolu (17.12.2014)
Závěry 20. konference o mládeži (07.12.2014)
Mše svatá pro mládež nejen vranovského děkanství (26.11.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (06.11.2014)
Nejméně 6 důvodů proti manželství s nevěřícím (nepokřtěným) (29.10.2014)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (17.10.2014)
Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 (08.10.2014)
Svatováclavská noc „tentokrát pouze pro holky“ (25.09.2014)
Ministrantská víkendovka (25.09.2014)
Animátorský kurz 2014 - 2016 (09.08.2014)
Světové dny mládeže v roce 2016 v Krakově už mají své logo (08.07.2014)
Ubytování ve školním roce 2014-2015 (23.06.2014)
Tábor v Rakousku (11.06.2014)
Expedice pro mládež: Albánie - země orlů (15.05.2014)
RAFT 2014 (09.05.2014)
CROSS FORCE -víkend pro ministranty v Rajnochovicích (14.04.2014)
Na diecézní setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (10.04.2014)
Poselství svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže (20.02.2014)
Soužití před manželstvím přispívá k rozvodu, tvrdí američtí vědci (18.02.2014)
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano (04.02.2014)
* Předsevzetí žít čistý vztah
* Slovensko pořádá pouť zamilovaných, modlitba, hymna poutě
(26.01.2014)
Ples mládeže v Brně (18.01.2014)
Podpora Studentského Velehradu (26.12.2013)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (07.12.2013)
Církevní domov mládeže Petrinum Brno (11.11.2013)
Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce (19.10.2013)
Modlitba jako služba, služba jako modlitba (11.10.2013)
Animátorský kurz 2013 - 2015 (22.09.2013)
Kurz pro vedoucí ministrantů (22.09.2013)
Velehradské slavnosti ve znamení vysílání dobrovolníků i balónků (31.07.2013)
Ubytování pro studenty v Praze - Univerzitní centrum Na Baště (31.07.2013)
Celosvětové setkání mládeže v Brazilii na televizi Noe (21.07.2013)
Svědectví katolického kněze: Zrada, nůž a svatba (15.07.2013)
Čekat se sexem? True Love Waits oslovilo už miliony teenagerů (25.06.2013)
Expedice pro mládež do Bulharska (30.05.2013)
Biskupové vyzývají mládež k cudnosti (12.05.2013)
Mediální škola 2013/2014 (04.05.2013)
Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců (23.04.2013)
Jarní prázdniny v Jeníkově (28.03.2013)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (22.03.2013)
Setkání mládeže s otcem biskupem 2013 (21.03.2013)
Další příprava na biřmování bude 26. března (20.03.2013)
Zajímavý citát č.10 (09.02.2013)
Studenti z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (03.12.2012)
Setkání mládeže (nejen) Moravskokrumlovského děkanátu (14.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 20. 11. 2012 (13.11.2012)
Pomoc u otce Vladimíra Hrona (11.11.2012)
Diecézní setkání litoměřické mládeže v Ústí n.L. (11.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 5. 10. 2012 (27.09.2012)
Zajímavý citát 4 (01.09.2012)
Ohlédnutí za 5. celostátním setkáním mládeže (31.08.2012)
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k CSM ve Žďáru n. Sázavou (18.08.2012)
Televize NOE na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru - program (15.08.2012)
Žďár se již chystá na příchod mladých lidí (12.08.2012)
Expedice Norsko (03.08.2012)
Kurz pro dívky (01.07.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 26.6.2012 ve Štítarech (22.06.2012)
16. františkánské setkání mládeže ve Cvilíně u Krnova (11.06.2012)
Mezi patrony Světových dní mládeže bl. Jan Pavel II. (30.05.2012)
Další příprava na biřmování bude už 29. 5. 2012 ve Štítarech (27.05.2012)
Misijní štrůdlování 2012 (19.05.2012)
Magnetka na Žďár (11.05.2012)
SKAM - Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže - a SKAMFest (03.05.2012)
Informace Diecézního centra života mládeže (19.04.2012)
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT (17.04.2012)
Studentský Velehrad (12.04.2012)
Přihlaste se na ENTERcamp! (07.04.2012)
Další připrava na biřmování bude 17. dubna ve Štítarech (07.04.2012)
Další příprava biřmování bude v úterý 3. dubna 2012 ve Štítarech (31.03.2012)
Dopolední skupinky na Diecézním setkání mládeže v Brně (22.03.2012)
Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března (19.03.2012)
5. Celostátní setkání mládeže se ve Žďáře nad Sázavou (23.02.2012)
Týden modliteb za mládež (13.02.2012)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem
(11.02.2012)
Ohlédnutí za jeníkovskou brigádou (10.02.2012)
Mše svaté a příprava na udílení svátostí ve farnosti Jeníkov (09.02.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově (05.02.2012)
Dokument z evropského kongresu o povolání (30.01.2012)
17. mezinárodní setkání mládeže v Nitře 2012 (19.01.2012)
...a je mi to jedno (11.01.2012)
Silvestr ve Štítarech (06.01.2012)
Mládež může změnit svět- Bůh nás povolal (05.01.2012)
Pozvánka na 4. celostátní fórum mládeže - Žďár nad Sázavou (12.12.2011)
4.Příprava na biřmování (09.12.2011)
Když jdou děti vlastní cestou (01.11.2011)
Děkanské setkání mládeže v Moravském Krumlově (12.10.2011)
Otec Nik vzpomíná na Taragonu (09.10.2011)
Myslíme to spolu vážně (22.09.2011)
Otec Nik vzpomíná na zastávku v Barceloně cestou do Madridu (19.09.2011)
Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu (23.08.2011)
Světové setkání mládeže se Svatým Otcem na obrazovkách televize Noe. (16.08.2011)
Zahájeny Světové dny mládeže - 480 tisíc ze 137 zemí (16.08.2011)
Otec Nik se hlásí z Madridu - tentokrát z Taragony (14.08.2011)
Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže (14.08.2011)
Otec Nik se ozývá z Madridu - dnes z Anessy (14.08.2011)
Vrcholí přípravy na Světové dny mládeže (27.07.2011)
Poutníkem do Madridu i když musíte zůstat doma (24.07.2011)
KOM Olomouc a pozvání do Madridu (27.05.2011)
Ubytování pro vysokoškoláky v Praze (22.04.2011)
Ohlédnutí za DSM 2011 v Brně (17.04.2011)
Setkání mládeže v Brně (17.04.2011)
Diecézní setkání mládeže 2011 v Brně (12.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem - autobus (09.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (30.03.2011)
Benefice pro Japonsko (17.03.2011)
11 „vzkazů“ Benedikta XVI. mládeži (06.03.2011)
Silvestr 2010 ve Štítarech (02.01.2011)
Skautská mše svatá v Olomouci (11.11.2010)
Večer důvěry v Brně (01.10.2010)
Kurz pro vedoucí ministrantů (28.09.2010)
Zveme na setkání Chodíme spolu a co dál? (01.09.2010)
Setkání holek (17.05.2010)
Kurz Být sama sebou 2010 (08.05.2010)
Naše pravá krása přichází od Boha (02.05.2010)
Jaký máš vztah k majetku, k lidem, k Bohu? (07.04.2010)
Na setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (25.03.2010)
Týden modliteb za mládež (23.03.2010)
Poselství Benedikta XVI. mládeži - Jste nadějí Církve (06.03.2010)
Pozvánka na jarní prázdniny do Osové Bitýšky (22.02.2010)
Karneval na ledě v Nedakonicích (08.02.2010)
Hledáme cestu k mládeži (08.02.2010)
Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011 (06.02.2010)
Být sama sebou (26.01.2010)
XVI. křesťanský ples mladých (22.01.2010)
Silvestr ve Štítarech (01.01.2010)
Strmilovský pro-life víkend (07.12.2009)
Křesťanský klub (12.11.2009)
Benedikt XVI., poselství mládeži (05.11.2009)
Konference o mládeži v Praze (03.11.2009)
Zveme na podzimní prázdniny do Osové Bitýšky (17.10.2009)
Poznatky o výchově - Preventivní výchovný systém Dona Bosca (17.10.2009)
Duchovní obnova pro dívky v duchu svatého Františka (09.08.2009)
ENTERcamp – letní tábor pro mládež se vydařil (17.07.2009)
Dospívání (01.06.2009)
Zapoj se do organizace návštěvy Svatého otce! (20.05.2009)
Oslava 30 let Křižovatky (20.05.2009)
Komunita Blahoslavenství - akce na léto 2009 (06.05.2009)
Kurz Být sama sebou pro dívky od 12 do 18 let (06.05.2009)
Den a noc pro mladé (05.05.2009)
Víkend pro muže - Tábor-Klokoty (21.04.2009)
Víkend s benediktinkami (18.04.2009)
Přijetí nových členů do SČS při 5.celostátním setkání SČS (14.04.2009)
Mezinárodní prázdninová nabídka pro mladé (11.04.2009)
Setkání mládeže na Šumné (02.04.2009)
Mladí pro církev - církev pro mladé (27.03.2009)
Diecézní setkání mládeže 2009 (23.03.2009)
Prázdninová cesta do Pobaltí (01.02.2009)
Pozvánka na Silvestra (13.12.2008)
Co vše bylo k vidění u protinožců... (16.11.2008)
První pátky pro mládež z děkanství vranovského v kostele na Šumné (05.10.2008)
Proběhl meeting ministrantů v Prosiměřicích (05.05.2008)
AIN KARIM: sobota 14. 6. 2008 v Lechovicích (22.04.2008)
12. Františkánské setkání mládeže (14.04.2008)
Slogan pro povzbuzení (10.04.2008)
3. celostátní setkání Společenství čistých srdcí (23.03.2008)
Ve Valašských Kloboukách se zajímali o "Čistou lásku" (29.01.2008)
O. biskup Pavel Posád uděloval křty v Jeníkově (21.01.2008)
Křest Veroniky a Rostě v Jeníkově (12.01.2008)
Dobrá rada (12.01.2008)
Ain Karim - setkání pro mládež 9.2.2008 V Lechovicích (02.01.2008)
Nové heslo (30.12.2007)
Říjnové setkání mládeže Ain Karim Lechovice (07.11.2007)
V Klokotech byli přijati noví členové SČS (18.08.2007)
AIN KARIM 13. října 2007 u Panny Marie Pastýřky (11.08.2007)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 23. 01. 2022 | 1014 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace