Zajímavé...

A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 14

svatbaPan Dušan Dobrovodský, promovaný biolog ze Slovenska, se dlouhá léta věnoval mladým, jejich doprovázení v době dospívání a přípravě na manželství. Tak vznikla série přednášek a besed pro mládež i rodiče s podtitulem "77 otázok tínedžerov na možnosť života v šťastnom manželstve", kterou nyní přinášíme v originální podobě.VII. Predmanželská a mimomanželská pohlavná zdržanlivosť prospieva i nášmu zdraviu

Podľa mnohých odborníkov i predstaviteľov WHO – Svetovej zdravotníckej organizácie, je viacero podstatných psychologických, zdravotných i sociálnych dôvodov pre predmanželskú pohlavnú zdržanlivosť. Skorý pohlavný život nesie so sebou vznik mnohých nežiaducich tehotenstiev, interrupcií a následných post potratových zdravotných komplikácií. Množstvo prípadných mladých manželstiev je tým odsúdených na zánik.
Významné je i sociálne riziko spočívajúce v poznatku, že predčasný pohlavný život mladistvých sa obyčajne spája s užívaním drog a delikvenciou. Toto rizikové správanie vedie nutne k poruchám sociálnej adaptácie, ako je nezáujem o osobný duchovný rast, nezáujem o vzdelanie, stabilné zamestnanie a vytvorenie rodiny.
Podobne i rýchle šírenie pohlavných chorôb je spôsobené výlučne predčasným sexom a striedaním partnerov. Sú to najmä: kvapavka, syfilis, trichomoniáza, chlamýdiová infekcia, hepatitída typu B a C, genitálny herpes, mäkký vred, AIDS a HIV, rôzne zápaly, infekcie,  rakovina maternicového krčka a iné.
Všetky tieto choroby sa prenášajú výlučne predmanželským a mimomanželským pohlavným stykom. Výskum ukázal, že promiskuitní /striedajúci/ nakazení ľudia vystriedajú za rok v priemere až 65 partnerov. U nenakazených je to 15 osôb. Odhaduje sa, že na svete ročne pribudne až 20 miliónov nových prípadov kvapavky a 45 miliónov syfilisu. Ostatných pohlavne prenosných chorôb však až pol miliarda. Sú to skutočne zarážajúce počty. Pohlavnými chorobami trpia viac ženy než muži.

Preto najdokonalejšia prevencia a ochrana proti pohlavným chorobám je predmanželská pohlavná abstinencia a manželská vernosť. Je veľkou výhodou, že zdržanlivá mládež a verní manželia nemusia o pohlavných chorobách vôbec nič vedieť, sú dokonale chránení sami sebou.

Je zarážajúce, že ešte i dnes je dosť lekárov a sexuológov, ktorí tvrdia, že predčasný sex nie je škodlivý. Veď produkuje milióny trvale postihnutých ľudí a rozbitých manželstiev.
Opak je však pravdou. Napr. Doc. MUDr. Jana Hamanová CSc. z Lekárskeho doškoľovacieho ústavu v Prahe /2001/ píše o rizikách v reprodukčnej oblasti nasledovné: „Predčasný sexuálny život je takmer zákonite spojený so striedaním partnerov a tým i s najvyšším výskytom pohlavných chorôb v celej populácii. Predčasnosť je daná jednak psychosociálnymi a socioekonomickými dôvodmi obidvoch pohlaví, čo vedie k poruchám sociálnej adaptácie, a biologickými dôvodmi u dievčat.“ Pričom autorka zdôrazňuje, že „...dievča ešte nie je zrelá žena a pohlavným životom v dospievaní je viac ohrozená ako v dospelosti. Po dosiahnutí základnej pohlavnej zrelosti, zrenie ešte ďalej pokračuje. Mení sa veľkosť a tvar panvových kostí i maternice, stabilizuje sa hormonálna regulácia, ale najmä pokračuje dozrievanie krčka maternice. Ten je v dospievaní krytý cylindrickým, valcovitým epitelom, ktorý umožňuje ľahký vznik infekcií, často rakovinotvorných. Skorý začiatok pohlavného života je jedným z hlavných rizikových faktorov rakoviny krčka maternice, ktorá sa objaví až po niekoľkých rokoch. U dospelej ženy je nahradený dlaždicovou výstelkou, ktorá chráni proti infekciám.“ Na záver sa autorka prihovára za podporu výchovných projektov k harmonickej rodine.

Svetová pandémia AIDS

V mnohých najmä rozvojových krajinách je táto choroba až existenčným problémom. Napr. V Thajsku už v r.l995 trpel pohlavnou chorobou a nákazou HIV každý dvadsiaty občan vrátane dojčiat, čo je spojené s vysokou úmrtnosťou i mladistvých. V Ugande vymiera celá stredná generácia obyvateľstva. Množstvo detí vychovávajú starší súrodenci alebo starí rodičia.
Podľa dokumentu GOIA produkciones z roku 2006 bolo v JAR nakazenie obyvateľstva 26% , v roku 2013 už je 33%. Denne zomiera priemerne 1000 ľudí a skoro2000 sa infikuje. Pre nedostatok miesta kopú hroby pre 5 ľudí.
Do r.2006 bolo na svete vírusom HIV postihnutých 40 mil. ľudí. V roku 2010 to bolo už 60 miliónov ľudí. 1/3 z nich zomrela a ostatných čaká podobný osud. V Európe ich pribúda ročne 100.000, najviac na Ukrajine. Je nepopierateľné, že to je  pandémia AIDS, ktorej príčinou je promiskuita. Z postihnutých sú 2/3 muži a z nich 2/3 homosexuáli. Polovica z postihnutých ani nevie, že sú HIV pozitívni.
Preto je aktuálna otázka, či sa táto pandémia dá obmedziť a zastaviť. Áno, dá. No nie v štátoch, kde rozdávajú kondómy na uliciach a v stánkoch rýchleho občerstvenia. Tam sa pandémia AIDS šíri ešte rýchlejšie. V súčasnosti úmrtnosťou a osvetou počet nakazených vo svete celkovo klesá, HIV sa však vyliečiť doteraz nedá.
AIDS ustupuje najmä tam, kde sú početné cirkevné organizácie, propagujúce manželské monogamné správanie a predmanželskú pohlavnú abstinenciu. A kde sú tiež politici, ktorí takéto ozdravné programy podporujú. Sú to najmä  štáty s vyšším % katolíckeho obyvateľstva. Napr. V Ugande je nadpolovičná väčšina kresťanov a kampaň za monogamný život je tiež obsahom  sociálneho programu vlády. A percento nákazy v mladej generácii kleslo na 4%. Tento výsledok je porovnateľný /s neexistujúcou/ očkovacou látkou s 80% účinnosťou.
V JAR bolo v r. 2006 len 6% katolíkov, nákaza má katastrofálne rozmery. V Botswane je 8% katolíkov a nákaza je 37%.
Ukazuje sa, že AIDS je dieťaťom modrej pilulky a „veterinárnej“ sexuálnej výchovy v niektorých štátoch. Deti tým ostanú chudobné na skutočné hodnoty, na skutočnú lásku a pracovné i sociálne návyky.  predčasne rozvinutá sexualita podporovaná rozdávaním kondómov sa vymkne každej kontrole./Mexiko/.
Je teda zjavné, že jedine pohlavná zdržanlivosť pred manželstvom, manželstvo so zdravým partnerom a manželská vernosť sú istou cestou v boji proti AIDS, k osobnému i rodinnému šťastiu a  k záchrane ľudstva.

70. Prečo si myslíte, že pornografia a sebaukájanie sú pre nás škodlivé? Veď to nikomu neškodí!

Liberálna verejná mienka podporovaná bulvárnou tlačou ozaj tvrdí, že sú to neškodné prejavy našej sexuality. I lekár často povie, že sú zdraviu neškodné. A mnohí na tom dobre zarábajú. Autori i ich obete však nemajú predstavu o ich skutočnej škodlivosti. Nič nevedia o duchovnej láske a preto tieto primitívne prejavy sexuality propagujú. Sami sú nevyzretými osobami, ktoré hľadajú iba peniaze a lacný sex. Nezáleží im na vašej láske a vašom manželskom šťastí. Svoje manželstvá už dávno opustili. Nie sú schopní lásku dávať, ani prijímať, preto sa uchyľujú k lacným náhradám a k sexuálnemu biznisu.
Pornografia a sebaukájanie sú egoistické, sebecké prejavy sexuality a škodia prirodzenému duševnému vývinu človeka i telesnej pohode v rodine. Podstatné je, že k nim netreba lásku. Manžel nemusí byť ku manželke dobrý, veď on sexuálne východisko má. Biedne, ale má. A preto stačí, ak ona poslúcha, pracuje, varí, perie, platí účty a vychováva deti. Inak ju vôbec nepotrebuje.
Alebo žena : S modernou technikou v ruke si myslí, že je konečne emancipovaná, /rovnoprávna/.Načo by poslúchala, pracovala, varila, prala, platila účty, vychovávala deti a ešte sa starala o manžela, ak muža vôbec nepotrebuje?
Pornografia vraj podnecuje erotickú fantáziu. To je jediná pravda o nej. Ale len v nešťastných rodinách. Lebo upriamuje túžby mužov na 18 ročné dievčatá a túžby žien na svalnatých kulturistov. Tieto túžby sa stanú návykom ako droga a muži i ženy nie sú schopní pohlavne, ani duchovne žiť so svojím manželským partnerom.
Vidíme teda, že predmanželský sex, nevera, pornografia a sebaukájanie sú lacné sexuálne podnety, sú neuspokojujúce, neprirodzené a manželstvu škodlivé. Často sa stanú pre mladého človeka návykom, ktorého sa neskôr, ani v manželstve, nemôže zbaviť. Bránia vzniku a rozvoju manželskej duchovnej i erotickej lásky. Tým oberajú človeka o šťastie v rodine. Ich obete často nie sú schopné zamilovať sa, resp. založiť si a udržať normálnu rodinu. Ak i rodina vznikne, neusilujú sa o rast v láske, preto ani netúžia po vlastnom partnerovi, ale uspokoja sa týmito falzifikátmi, ku ktorým lásku nepotrebujú. Samozrejme za príčinu ich osobného nezáujmu o partnera označujú samotného partnera. Často hovoria: „Jednoducho ma nepriťahuješ, niečo s tým urob.“ Ale svoj nedostatok lásky a pravú príčinu nezáujmu o partnera nevidia.
Preto pornografia a sebaukájanie partnerské vzťahy lásky oslabujú a často sú príčinou rozvodov. Sú tiež známe prípady, kedy boli príčinou rôznych psychických porúch. Keďže vždy niekomu škodia, nazývame ich hriešne a múdry človek sa im radšej vyhne.

71. A ako je to s antikoncepciou?

Antikoncepčné prostriedky sú hormonálne alebo mechanické. Hormonálne obyčajne bránia ovulácii, t.j. vzniku vajcovej bunky, ostatné majú zabrániť oplodneniu vajcovej bunky spermiou, alebo musia počaté dieťatko zabiť. Mali by tiež zabrániť šíreniu pohlavných chorôb. Sami teda podporujú hojnejší predmanželský a mimomanželský styk. Keďže ich účinnosť je u mladistvých len 80%, ich používanie vedie k nárastu potratov, k šíreniu pohlavných chorôb a k úmrtnosti užívateľov. AIDS je istá predčasná smrť.
U viacerých preparátov sa dokázali škodlivé vedľajšie účinky. Podľa MUDr. Jozefa Španka, z II. G.P. kliniky UK v Bratislave, v roku 2013 bralo na Slovensku horm. antikoncepciu 195-tisíc žien. Pre časopis Slovenka / 8/2013 / na otázku, či vie o smrti 4 žien vo Francúzsku po užívaní preparátu Diane-35 povedal: „O nežiaducich účinkoch antikoncepcie predsa dlho vieme.“ Aby sa predišlo riziku trombózy a tromboembólie, s možnosťou infarktu a mozgovej príhody, musí byť žena pod kontrolou. „Riziko embólie je však pri každej antikoncepcii, na to netreba zabúdať.“ /Trombóza- krvná zrazenina v cievach/. Antikoncepcia je neprirodzený spôsob regulácie plodnosti a teda manipulácia s prirodzenosťou človeka, ktorá je darom od Boha. Pri dodržaní predmanželskej pohlavnej zdržanlivosti vôbec nie je potrebná.
V manželstve sa prirodzené plánovanie rodičovstva dá vykonávať prirodzenými metódami. Najčastejšie podľa pozorovania príznakov plodnosti ženy, a to často s vyššou účinnosťou /99%/, ako pri antikoncepcii. Najznámejšia z  nich je Billingsova ovulačná metóda. V súčasnosti sa s týmito postupmi môžu snúbenci i manželia zoznámiť v diecéznych centrách Billingsovej metódy na pravidelných prednáškach alebo z príslušnej literatúry.
Okrem toho existuje svetová kresťanská organizácia LPP s pobočkou i na Slovensku, ktorá vyučuje symptotermálnu metódu prirodzeného plánovania počatia. Dosahuje 99% účinnosť. Táto metóda i lektorská činnosť našej pobočky „Liga pár páru na Slovensku“ má tiež osobitný súhlas Pápežskej rady pre rodinu. Podrobnejšie informácie nájdete na web. stránke: www.lpp.sk.

vypln

Sdílet

Související články:
GODZONE TOUR 2023 (15.10.2023)
Animátorský kurz (06.09.2023)
Setkání mládeže děkanství znojemského a vranovského na louce (06.09.2023)
Svědectví ze SDM Lisabon v Příměticích (06.09.2023)
Víkend pro kluky ve věku 7 - 17 let (11.06.2023)
Pozvání pro mladíky (05.06.2023)
Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023 (01.06.2023)
Duchovní příprava SSM Lisabon 2023 (10.04.2023)
Diecézní setkání mládeže 2023 - autobus ze Znojma (24.03.2023)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (23.03.2023)
Ženy, které zůstaly na ocet a gigolové, kteří je milují (28.01.2023)
Světový den mládeže Lisabon 2023 - informace k přihlašování (05.12.2022)
Týden modliteb za mládež - právě probíhá, přidejte se (17.11.2022)
Chvályhodná aktivita (25.10.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 15 (28.03.2022)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem - vypravuje se autobus (25.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 13 (18.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 11 (08.03.2022)
Letní tábor pro mladé od 18 let (02.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 9 (26.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 5 (06.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 4 (01.02.2022)
Bojová umění – to není jenom sport (30.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 3 (27.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 2 (23.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... aneb příprava na manželství (18.01.2022)
Letní tábor pro mladé na Oravě (27.04.2021)
Mladí v duchovní krizi / Biřmování, a stačilo! (10.03.2021)
Vzdělávací semináře pro mládež online (11.02.2021)
Křesťanský web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež (26.01.2021)
Prázdnota a touha po pravé lásce - výsledek sexuální revoluce u mladých lidí (29.09.2020)
Kurz vedoucích ministrantů 2020 (13.09.2020)
Dopis vizionáře Ivana Dragičeviče mladým ke příležitosti 31. Festivalu mládeže v Medžugorji (02.08.2020)
Dopis otce biskupa Baxanta mládeži (20.04.2020)
Co dnes mnohým mladým nechybí, ale chybět by mělo (25.03.2020)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (06.03.2020)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (01.03.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.02.2020)
Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí dětí, říká Max Kašparů (20.01.2020)
I když jste jakkoli zamilované, mějte otevřené oči (02.01.2020)
Vysvobození z otroctví (27.12.2019)
Videa pro mládež na internetu (11.12.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.11.2019)
Epidemie smutku mladých lidí: Chceme nesprávné věci (09.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (07.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (28.05.2019)
Letní tábor pro mladé od 18 let (21.05.2019)
Týden modliteb za mládež 2019 (08.04.2019)
Diecézní setkání mládeže 2019 - autobus ze Znojma (08.04.2019)
3 kroky rozlišování povolání podle Marie (03.04.2019)
Mše svatá pro mládež na Šumné (31.01.2019)
Blogující: O předmanželském sexu, och ... (13.01.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné - opět bude (29.11.2018)
TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 - záznam: P. Pavol Hudák: Problémy mladých ve víře a v čistotě (18.11.2018)
Uskutečnila se mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství - mládežníci jste zváni (11.11.2018)
Opět bude mše svatá pro mládež vranovského děkanství (26.10.2018)
Na Šumné začaly mše svaté pro mládež - I Ty, mládežníku, jsi zván (08.10.2018)
Odkaz na zajímavé čtivo (nejen) pro děti a mládež (24.09.2018)
Anna Kolesárová může být vzorem pro naši generaci, (28.08.2018)
Stateční muži a něžné ženy (23.07.2018)
Pornografie a mládež - Je pornografie na internetu problém? (18.07.2018)
"Je třeba žít jako bojovník, připravený riskovat svůj život pro evangelium" tvrdí Jim Caviezel (11.01.2018)
Sqelba - jedinečná šance pro mládež (15.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (04.10.2017)
Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (03.09.2017)
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 v přenosech TV NOE (16.08.2017)
10 let Komunity Cenacolo na Slovensku (12.07.2017)
Mladí nejsou na internetu v bezpečí (07.06.2017)
Večer chval ve Višňové (07.06.2017)
Dnešní mládež potřebuje "profackování" životem (24.05.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (03.04.2017)
Autobus na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (01.04.2017)
O setkání SČS ve Vranově na stránkách Ostravsko-opavské diecéze (29.03.2017)
Týden modliteb za mládež (28.03.2017)
Celostátní fórum mládeže v Olomouci (17.03.2017)
Jsem věřící, ale praktikuji po svém. Nebo vůbec. (07.03.2017)
Postní duchovní obnova pro mladé muže (12.02.2017)
Kde dělají věřící singláči chybu? (05.02.2017)
Čtení na pokračování od jáhna Josefa Janšty (28.01.2017)
Chlapci a dívky chtějí žít v čistotě až do svatby - 15 a 23 důvodů proč (19.08.2016)
Otec Nik s mladými odjel na celosvětové dny mládeže do Polska (20.07.2016)
Studie uvádí, že diváci měkké pornografie hůře získávají pozitivní postoj k ženám (29.06.2016)
Celosvětové dny mládeže v Krakově (18.06.2016)
Ohrožena: Pohádka Ledové království: Královna Elsa – petice (17.06.2016)
Burning Square v Kroměříži (02.06.2016)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově (16.03.2016)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (29.02.2016)
Mezinárodní tábor v Alpách (10.02.2016)
Tip na koncert: GODZONE TOUR 2015 míří do Brna (aktualizované) (19.11.2015)
P. Karel Skočovský: Otázka "přirozenosti" PPR (16.11.2015)
Je Charlie Challenge pouze hra? Ano, ale ďábelská (12.11.2015)
Mše svatá nejen pro mládež (08.10.2015)
Bůh, sex a manželství 12. díl - Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (09.09.2015)
Bůh, sex a manželství 11. díl - Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (06.09.2015)
Bůh, sex a manželství 9. díl - Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (24.08.2015)
Bůh, sex a manželství 8. díl - Co je špatného na používání antikoncepce? (10.08.2015)
Žena, její šatník a Bůh (01.08.2015)
Bůh, sex a manželství 7. díl- Je společné bydlení před svatbou hřích? (31.07.2015)
Bůh, sex a manželství 6. díl- Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (28.07.2015)
Bůh, sex a manželství 5. díl- Proč sex patří až do manželství? (25.07.2015)
Bůh, sex a manželství 4. díl- Co mají společného Bůh, sex a manželství? (23.07.2015)
Bůh, sex a manželství 3. díl - Co lidské tělo šeptá o Bohu (21.07.2015)
Romantika a sex očima muže (08.07.2015)
MARTIN KVAPILÍK: Manželství mi bere spánek, čas a peníze. Ale dávám to rád (25.06.2015)
Bůh, sex a manželství 2. díl- Co může kněz vědět o manželství (sexu)? (20.06.2015)
Bůh, sex a manželství: 1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (05.06.2015)
Soužití nadivoko anebo Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (20.05.2015)
Modlitba jako služba a služba jako modlitba v Moravských Budějovicích (12.05.2015)
Pokud chcete šťastné a svaté manželství, buďte cudní (24.04.2015)
Nástrahy pro mládež a jejich důsledky (23.04.2015)
Bůh, sex a manželství - Nový seriál na signály.cz (08.04.2015)
Autobus na diecézní setkání mládeže (26.03.2015)
Videoupoutávka na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem (26.03.2015)
Týden modliteb za mládež (19.03.2015)
Papež píše mladým: Mějte odvahu opravdově milovat (20.02.2015)
Video: Sexuální výchova - Jedna z nejlepších přednášek - svědectví o vztazích (15.02.2015)
Etapy a hranice křesťanského vztahu (21.01.2015)
Dívka a velikost jejich šatů by měly růst spolu (17.12.2014)
Závěry 20. konference o mládeži (07.12.2014)
Mše svatá pro mládež nejen vranovského děkanství (26.11.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (06.11.2014)
Nejméně 6 důvodů proti manželství s nevěřícím (nepokřtěným) (29.10.2014)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (17.10.2014)
Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 (08.10.2014)
Svatováclavská noc „tentokrát pouze pro holky“ (25.09.2014)
Ministrantská víkendovka (25.09.2014)
Animátorský kurz 2014 - 2016 (09.08.2014)
Světové dny mládeže v roce 2016 v Krakově už mají své logo (08.07.2014)
Ubytování ve školním roce 2014-2015 (23.06.2014)
Tábor v Rakousku (11.06.2014)
Expedice pro mládež: Albánie - země orlů (15.05.2014)
RAFT 2014 (09.05.2014)
CROSS FORCE -víkend pro ministranty v Rajnochovicích (14.04.2014)
Na diecézní setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (10.04.2014)
Poselství svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže (20.02.2014)
Soužití před manželstvím přispívá k rozvodu, tvrdí američtí vědci (18.02.2014)
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano (04.02.2014)
* Předsevzetí žít čistý vztah
* Slovensko pořádá pouť zamilovaných, modlitba, hymna poutě
(26.01.2014)
Ples mládeže v Brně (18.01.2014)
Podpora Studentského Velehradu (26.12.2013)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (07.12.2013)
Církevní domov mládeže Petrinum Brno (11.11.2013)
Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce (19.10.2013)
Modlitba jako služba, služba jako modlitba (11.10.2013)
Animátorský kurz 2013 - 2015 (22.09.2013)
Kurz pro vedoucí ministrantů (22.09.2013)
Velehradské slavnosti ve znamení vysílání dobrovolníků i balónků (31.07.2013)
Ubytování pro studenty v Praze - Univerzitní centrum Na Baště (31.07.2013)
Celosvětové setkání mládeže v Brazilii na televizi Noe (21.07.2013)
Svědectví katolického kněze: Zrada, nůž a svatba (15.07.2013)
Čekat se sexem? True Love Waits oslovilo už miliony teenagerů (25.06.2013)
Expedice pro mládež do Bulharska (30.05.2013)
Biskupové vyzývají mládež k cudnosti (12.05.2013)
Mediální škola 2013/2014 (04.05.2013)
Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců (23.04.2013)
Jarní prázdniny v Jeníkově (28.03.2013)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (22.03.2013)
Setkání mládeže s otcem biskupem 2013 (21.03.2013)
Další příprava na biřmování bude 26. března (20.03.2013)
Zajímavý citát č.10 (09.02.2013)
Studenti z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (03.12.2012)
Setkání mládeže (nejen) Moravskokrumlovského děkanátu (14.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 20. 11. 2012 (13.11.2012)
Pomoc u otce Vladimíra Hrona (11.11.2012)
Diecézní setkání litoměřické mládeže v Ústí n.L. (11.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 5. 10. 2012 (27.09.2012)
Zajímavý citát 4 (01.09.2012)
Ohlédnutí za 5. celostátním setkáním mládeže (31.08.2012)
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k CSM ve Žďáru n. Sázavou (18.08.2012)
Televize NOE na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru - program (15.08.2012)
Žďár se již chystá na příchod mladých lidí (12.08.2012)
Expedice Norsko (03.08.2012)
Kurz pro dívky (01.07.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 26.6.2012 ve Štítarech (22.06.2012)
16. františkánské setkání mládeže ve Cvilíně u Krnova (11.06.2012)
Mezi patrony Světových dní mládeže bl. Jan Pavel II. (30.05.2012)
Další příprava na biřmování bude už 29. 5. 2012 ve Štítarech (27.05.2012)
Misijní štrůdlování 2012 (19.05.2012)
Magnetka na Žďár (11.05.2012)
SKAM - Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže - a SKAMFest (03.05.2012)
Informace Diecézního centra života mládeže (19.04.2012)
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT (17.04.2012)
Studentský Velehrad (12.04.2012)
Přihlaste se na ENTERcamp! (07.04.2012)
Další připrava na biřmování bude 17. dubna ve Štítarech (07.04.2012)
Další příprava biřmování bude v úterý 3. dubna 2012 ve Štítarech (31.03.2012)
Dopolední skupinky na Diecézním setkání mládeže v Brně (22.03.2012)
Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března (19.03.2012)
5. Celostátní setkání mládeže se ve Žďáře nad Sázavou (23.02.2012)
Týden modliteb za mládež (13.02.2012)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem
(11.02.2012)
Ohlédnutí za jeníkovskou brigádou (10.02.2012)
Mše svaté a příprava na udílení svátostí ve farnosti Jeníkov (09.02.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově (05.02.2012)
Dokument z evropského kongresu o povolání (30.01.2012)
17. mezinárodní setkání mládeže v Nitře 2012 (19.01.2012)
...a je mi to jedno (11.01.2012)
Silvestr ve Štítarech (06.01.2012)
Mládež může změnit svět- Bůh nás povolal (05.01.2012)
Pozvánka na 4. celostátní fórum mládeže - Žďár nad Sázavou (12.12.2011)
4.Příprava na biřmování (09.12.2011)
Když jdou děti vlastní cestou (01.11.2011)
Děkanské setkání mládeže v Moravském Krumlově (12.10.2011)
Otec Nik vzpomíná na Taragonu (09.10.2011)
Myslíme to spolu vážně (22.09.2011)
Otec Nik vzpomíná na zastávku v Barceloně cestou do Madridu (19.09.2011)
Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu (23.08.2011)
Světové setkání mládeže se Svatým Otcem na obrazovkách televize Noe. (16.08.2011)
Zahájeny Světové dny mládeže - 480 tisíc ze 137 zemí (16.08.2011)
Otec Nik se hlásí z Madridu - tentokrát z Taragony (14.08.2011)
Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže (14.08.2011)
Otec Nik se ozývá z Madridu - dnes z Anessy (14.08.2011)
Vrcholí přípravy na Světové dny mládeže (27.07.2011)
Poutníkem do Madridu i když musíte zůstat doma (24.07.2011)
KOM Olomouc a pozvání do Madridu (27.05.2011)
Ubytování pro vysokoškoláky v Praze (22.04.2011)
Ohlédnutí za DSM 2011 v Brně (17.04.2011)
Setkání mládeže v Brně (17.04.2011)
Diecézní setkání mládeže 2011 v Brně (12.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem - autobus (09.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (30.03.2011)
Benefice pro Japonsko (17.03.2011)
11 „vzkazů“ Benedikta XVI. mládeži (06.03.2011)
Silvestr 2010 ve Štítarech (02.01.2011)
Skautská mše svatá v Olomouci (11.11.2010)
Večer důvěry v Brně (01.10.2010)
Kurz pro vedoucí ministrantů (28.09.2010)
Zveme na setkání Chodíme spolu a co dál? (01.09.2010)
Setkání holek (17.05.2010)
Kurz Být sama sebou 2010 (08.05.2010)
Naše pravá krása přichází od Boha (02.05.2010)
Jaký máš vztah k majetku, k lidem, k Bohu? (07.04.2010)
Na setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (25.03.2010)
Týden modliteb za mládež (23.03.2010)
Poselství Benedikta XVI. mládeži - Jste nadějí Církve (06.03.2010)
Pozvánka na jarní prázdniny do Osové Bitýšky (22.02.2010)
Karneval na ledě v Nedakonicích (08.02.2010)
Hledáme cestu k mládeži (08.02.2010)
Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011 (06.02.2010)
Být sama sebou (26.01.2010)
XVI. křesťanský ples mladých (22.01.2010)
Silvestr ve Štítarech (01.01.2010)
Strmilovský pro-life víkend (07.12.2009)
Křesťanský klub (12.11.2009)
Benedikt XVI., poselství mládeži (05.11.2009)
Konference o mládeži v Praze (03.11.2009)
Zveme na podzimní prázdniny do Osové Bitýšky (17.10.2009)
Poznatky o výchově - Preventivní výchovný systém Dona Bosca (17.10.2009)
Duchovní obnova pro dívky v duchu svatého Františka (09.08.2009)
ENTERcamp – letní tábor pro mládež se vydařil (17.07.2009)
Dospívání (01.06.2009)
Zapoj se do organizace návštěvy Svatého otce! (20.05.2009)
Oslava 30 let Křižovatky (20.05.2009)
Komunita Blahoslavenství - akce na léto 2009 (06.05.2009)
Kurz Být sama sebou pro dívky od 12 do 18 let (06.05.2009)
Den a noc pro mladé (05.05.2009)
Víkend pro muže - Tábor-Klokoty (21.04.2009)
Víkend s benediktinkami (18.04.2009)
Přijetí nových členů do SČS při 5.celostátním setkání SČS (14.04.2009)
Mezinárodní prázdninová nabídka pro mladé (11.04.2009)
Setkání mládeže na Šumné (02.04.2009)
Mladí pro církev - církev pro mladé (27.03.2009)
Diecézní setkání mládeže 2009 (23.03.2009)
Prázdninová cesta do Pobaltí (01.02.2009)
Pozvánka na Silvestra (13.12.2008)
Co vše bylo k vidění u protinožců... (16.11.2008)
První pátky pro mládež z děkanství vranovského v kostele na Šumné (05.10.2008)
Proběhl meeting ministrantů v Prosiměřicích (05.05.2008)
AIN KARIM: sobota 14. 6. 2008 v Lechovicích (22.04.2008)
12. Františkánské setkání mládeže (14.04.2008)
Slogan pro povzbuzení (10.04.2008)
3. celostátní setkání Společenství čistých srdcí (23.03.2008)
Ve Valašských Kloboukách se zajímali o "Čistou lásku" (29.01.2008)
O. biskup Pavel Posád uděloval křty v Jeníkově (21.01.2008)
Křest Veroniky a Rostě v Jeníkově (12.01.2008)
Dobrá rada (12.01.2008)
Ain Karim - setkání pro mládež 9.2.2008 V Lechovicích (02.01.2008)
Nové heslo (30.12.2007)
Říjnové setkání mládeže Ain Karim Lechovice (07.11.2007)
V Klokotech byli přijati noví členové SČS (18.08.2007)
AIN KARIM 13. října 2007 u Panny Marie Pastýřky (11.08.2007)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 23. 03. 2022 | 875 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace