Zajímavé...

A kdybych neměl lásku, nejsem nic... aneb příprava na manželství

svatbaPan Dušan Dobrovodský, promovaný biolog ze Slovenska, se dlouhá léta věnoval mladým, jejich doprovázení v době dospívání a přípravě na manželství. Tak vznikla série přednášek a besed pro mládež i rodiče s podtitulem "77 otázok tínedžerov na možnosť života v šťastnom manželstve", kterou nyní přinášíme v originální podobě.


P r e d s l o v
Vždy ma znepokojovala otázka, prečo je v ľudských vzťahoch toľko problémov, toľko nepokoja a nešťastia, ak tieto vzťahy závisia práve od daných ľudí. Prečo je toľko nešťastných manželstiev, hoci vznikli dobrovoľne a z veľkej lásky.
Ukázalo sa, že mnohí adepti na heterosexuálne manželstvo majú egoistické povahové črty a že vytvoriť harmonické manželstvo vlastne ani nemôžu. A tiež pre to, že sa chlapec a dievča pred vznikom manželstva málo poznajú, lebo sú mladí a v poznaní ľudských pováh, psychiky a tela neskúsení. Často tiež nevedia, že erotickej láske sa učiť nemusíme, ale duchovnej láske áno. Preto z rôznych príčin rozhodujú o výbere budúceho partnera bez duchovnej lásky, ktorá im potom v manželstve podstatne chýba.
Preto ako učiteľ som začal konať prednášky a besedy so žiakmi i študentmi na tému o príprave na harmonické manželstvo.
Niektorí poslucháči načúvali s ľahostajným úsmevom, iní s utajenou radosťou, lebo počuli, po čom v kútikoch svojich sŕdc skromne túžili. Chceli by byť v živote šťastní, ale boja sa svojej neskúsenosti, boja sa náhodného výberu partnera. Počuli slovo láska skloňovať v rôznych pádoch, formách i významoch, až sa im zdá neskutočné, že by práve oni našli svoju svetlú budúcnosť v harmonickom šťastnom manželstve.
Myslia si, že pravá láska nie je pre nich, že je výsadou len hŕstky vyvolených básnikov, filozofov a kráľov. Mnohí mladí túžia po nežnosti, dôvere a oddanosti k milovanej osobe, ale sú v menšine a osamotení sa o svojich túžbach nemajú s kým porozprávať, lebo ich priatelia pri slove láska myslia iba na krásu a sex. Pýtajú sa, či ešte i dnes existuje láska, o akej hovoril Shakespeare, Šalamún, Kristus alebo Sládkovič, či skutočná láska existuje a ako ju možno získať. Potešilo ich ak počuli, že láska nepodlieha móde ani storočiam a môže ju mať každý, kto po nej túži a je ochotný pre ňu i niečo urobiť.
Je však dosť i takých, čo si myslia, že láska je výmysel, že vernosť je nemoderná, že si treba užiť s hocikým pokým sme mladí, že hetero-rodina je zbytočný prežitok, lebo ak sa pozrú na svojich rodičov, tak vraj „ nič moc“. Lásku doma nevidia a neprežívajú, tak prečo sa majú o niečo také usilovať.
Preto sa snažím jedným i druhým v rámci ich 77 otázok  odpovedať, že láska existuje, že sa oplatí v sebe ju vytvárať a svojmu okoliu ju rozdávať. Lebo človek len duchovnou láskou môže seba i iných urobiť šťastnými.


park

I. Všetci chceme byť šťastní
Prečo my mladí máme hovoriť a počúvať o manželstve?

Všetci ľudia na svete túžia po šťastí a pokojnom živote. Tieto vzácne hodnoty však dosahujú rôznym spôsobom a rôznymi prostriedkami. Je dokázané, že najtrvalejšie šťastie na zemi, radosť a pokoj ducha možno dosiahnuť životom v harmonickom manželstve.
Hlavne pre to, že od lásky, od pekných vzťahov, od šťastného manželstva závisí nie len osobné šťastie manželov, ale i rodinných príslušníkov a priateľov. Životná prax, i mnohí myslitelia, psychiatri, psychológovia i teológovia dokazujú, že človek stratí osobné šťastie a pokoj v duši, ak nemá alebo stratí svojho životného partnera, ak z rôznych príčin žije bez lásky a pekných vzťahov. Majetok a peniaze lásku nemôžu nahradiť, lebo majetok prináša pýchu, láska však pokoru, vďačnosť, ústretovosť a úprimnosť.
Bez lásky sú i mnohí majetní ľudia nešťastní, nervózni, depresívni až duševne chorí, lebo nevedia v pokoji žiť s inými ľuďmi. Mnohí podľahnú alkoholu a drogám. Niektorým sa nechce ani žiť. Na Slovensku sa pokúša ukončiť život až 85 ľudí denne. Mnohí z nich z nešťastnej lásky.
Ale opätovaná láska v manželstve i v zasvätenom živote je zdrojom šťastia a pokoja. Jednou zo základných podmienok pokojného života je prirodzený zákon, že šťastní môžeme byť len medzi šťastnými ľuďmi, preto sa máme snažiť všetkých okolo seba robiť šťastnými. Pomocou lásky a dobra v duši, koná človek dobro iným a tým šíri pokoj a šťastie okolo seba. Sám sa tak ocitá v kruhu toho pokoja, nemá nepriateľov a cíti sa šťastný.
Egoista nevie, že láska a šťastie sa nehľadajú, ale vytvárajú. Preto je správne, ak postupne meníme sebeckú lásku /egoizmus/ na lásku nezištnú /altruizmus /alter = iný/, na schopnosť konať iným dobro, až obetovať sa. No a to je začiatok osobnej dokonalosti, pokoja a šťastia. Lebo láska je večná, ale my, ľudia, sa láske máme naučiť už tu na Zemi. A to býva pre mnohých ľudí značný problém. Preto je v mladšom veku potrebná láska rodičov, priateľov a učiteľov, aby sa deti naučili milovať, a v dospievaní aby mohli sami svoju lásku a tým vlastne seba zdokonaľovať. Táto sebavýchova v láske je potrebná počas celého pozemského života.
Ja viem, že vy mladší o manželstve a výchove svojich detí ešte nepremýšľate. Je však potrebné o tom hovoriť, lebo už iste cítite ten zvláštny hrejivý vzťah k inému pohlaviu, chlapci ku dievčatám a dievčatá ku chlapcom. A tiež preto, aby sa tento vzťah nerozvíjal iba po stránke telesnej túžby, ktorú všetci dedíme, ale aby najskôr medzi dvojicou vzniklo priateľstvo a láska, ktoré nikto zdediť nemôže, lebo sú to vlastnosť duchovné. A duchovné dobré vlastnosti získavame výchovou a sebavýchovou počas života. Podobne i zlé osobné vlastnosti sú dôsledkom zanedbanej výchovy a žiadnej sebavýchovy. Láska má byť obsahom kultu i kultúry človeka, lebo ony nás zdokonaľujú a poľudšťujú. A to je cieľom každého z nás.

Aké máme vzory vo svojej blízkosti?

Je samozrejmé, že vy si často vytvárate názory na manželstvo podľa vzorov okolo seba. Ak žijete v peknej harmonickej rodine vašich rodičov, ak vás hreje teplo domova, tak viete, o čom hovoríme a túžite i vy prežiť raz taký pekný vzťah.
Ak je však manželstvo vašich rodičov naplnené nepokojom, hádkami a prípadne i rozvodom, iste netúžite po takom šťastí. V nešťastnom manželstve všetci trpia a obyčajne každý hľadá vinu u partnera. Vždy je to však nedostatok duchovnej lásky, osobného altruizmu, pozitívneho kultu a kultúry. V takej rodine je napätie a chaos a to vôbec nie je vhodné  prostredie pre výchovu. Bez lásky býva výchova neúspešná, lebo čo rodičia nemajú, nemôžu dať. Nič však nie je stratené. Ak má človek lásku, má i snahu o vlastné zdokonalenie. Sebec však žiada zdokonalenie partnera.
Možno teraz, v dospievaní, nemáte lásku ešte ani vy. Ale výchova a vlastné zdokonaľovanie v dospievaní je postupný proces. Preto prosím, neunáhlite sa a verte mi. Skutočná láska existuje a závisí hlavne od každého z nás, najmä od našej výchovy a sebavýchovy k dobrote a k láskavosti.

okno


Dospievanie - jar života

Vy, mladí, teraz žijete v období dospievania. Dospievanie je obdobím intenzívneho telesného, psychického i duchovného rastu a obyčajne končí výberom životného partnera a manželstvom. Pri dospievaní sa zdokonaľujú obidve zložky našej osobnosti: telo i duch.
Dospievanie tela je viditeľné, a preto mu ľahko venujeme značnú pozornosť. Pri dospievaní ducha získavame kladné povahové vlastnosti, ktoré sú podmienkou lásky. Keďže duchovné dospievanie je navonok neviditeľné, mnohí rast v láske často zanedbávajú.
Kto zanedbá svoj duchovný rast v láske, je schopný sa zamilovať iba do vonkajších vlastností partnerovho tela, ale nevie milovať. Potrebné je preto vedieť, že sympatia a telesná príťažlivosť ešte nie sú láskou.
Býva pravidlom, že od úrovne dospievania, od úrovne vášho myslenia závisí kvalita vzdelania, budúceho povolania i vytvoreného manželstva. Už dávno sa vie, že náš budúci život závisí od nášho súčasného myslenia. A iste uznáte, že to je super dôvod pokladať dospievanie za najdôležitejšie obdobie v živote.
Športujeme, chodíme do školy, vzdelávame sa, pripravujeme sa na zamestnanie a pod. Často sa však stáva, že na budúce manželstvo sa mnohí nepripravujeme. Spoliehame sa iba na náhodu, rozum a telo. Keďže zmysel pre vonkajšiu krásu je nám vrodený, cítime sa dosť šikovní a veríme, že si všetko správne zariadime. Mnohí si myslia, že k súžitiu muža a ženy stačí zamilovať sa do vonkajších vlastností tela, do krásy partnera, a preto sa viac venujú skrášleniu tela, ako ducha. Je to však sebaklam i klamanie partnera. Lebo láska nie je len v kráse tela. Krása nie je zárukou pravdovravnosti, ani nám nedá trpezlivosť, či dobrotivosť, odvahu, súcit alebo spravodlivosť. Nikoho ňou nepochopíme, ani mu neodpustíme. Pri rozhovore sa s nami nerozpráva krásna tvár, ale duch človeka. V mladosti často nechápeme, že bez duchovnej lásky je ľudské a najmä manželské spolužitie nemožné.

Nedostali sme všetky vlastnosti od našich rodičov?

Človek sa nerodí dokonalý, ale k dokonalosti je povolaný. Odborníci ľudskú lásku delia na tri základné typy. Je to duchovná - obetavá láska, ďalej bratská láska, priateľstvo a telesná príťažlivosť – erotická láska, sex.
Primeraná vyváženosť všetkých troch typov lásky je podmienkou pre vznik harmonického manželstva medzi mužom a ženou.
Človek je duálna osobnosť, má telo i ducha, ktoré spája a zjednocuje naša psychika. Toto prepojenie je dokonalé a koná sa pomocou mozgu. Keďže nehmotného ducha dokázať nemožno, mnohí si myslia, že naša osobnosť pozostáva iba z tela. Všetci však telesno-duchovným životom žijeme. Niekto úspešne a šťastne v pokoji a v láske. Niekto v zlobe, nenávisti a sebectve prežíva nepokoj a duchovnú samotu.
Mnohé telesné vlastnosti dedíme, ale  duch nie je súčasťou tela a dostávame ho pri počatí čistého. S telom dedíme pudy. Napr. pud sebazáchovy a pud pohlavný a všetky telesné vlastnosti, napr. krásu tela, farbu pleti, vlasov a pod.
S duchom dostávame zmysel pre krásu i dobro. Dospievanie ducha v obetavej  láske je skryté a prejavuje sa získaním kladných povahových vlastností. A len pomocou tejto lásky možno žiť v harmónii s ľuďmi a vytvoriť harmonické manželstvo. Lebo len ona zjednocuje a spája. Samotná telesná príťažlivosť je bez duchovnej nezištnej lásky len dočasná, lebo je sebecká, zameraná všeobecne na iné pohlavie, využíva obyčajne blízku osobu, ale  v problémoch dvojicu rozdeľuje.
Keďže vytvorenie duchovnej lásky, pred uplatnením erotickej lásky v živote človeka, je nevyhnutné pre vznik harmonického manželstva, v nasledovných statiach sa zameriame najmä na túto skutočnosť. Nepochopenie tohto princípu býva najčastejšou príčinou rozpadu vzťahov medzi mužom a ženou. / Erotika je psychický prejav sexuality, citový vzťah k telesným vlastnostiam a prejavuje sa radosťou z prítomnosti iného pohlavia./

Máme vôbec dušu, videl ju niekto?

Skutočne som sa stretol s ľuďmi, ktorí neuznávajú, že človek má ducha a degradujú človeka len na živočíšnu podstatu. Väčšinou sú to však liberálne zmýšľajúci ľudia, ktorí nechcú zodpovedať za svoje činy, neuznávajú pozitívne súžitie ľudí a neuznávajú duchovnú lásku.
Môjmu priateľovi, psychiatrovi MUDr. Kvasničkovi položil raz poslucháč otázku: Ako vy, ako doktor, môžete veriť v dušu a liečiť duševné choroby? Ako vyzerá chorá duša?
V odpovedi dostal informáciu, že duša je nehmotná a preto rozhodne nemôže byť chorá. To, čo nazývame duševné choroby sú choroby mozgu alebo iných častí tela. Duch sa psychickými, duševnými procesmi prejavuje v  našom myslení a konaní. Rôzne poruchy mozgu vznikajú stresom alebo úrazom. Tieto poruchy zabránia duši v normálnom prejave tak, ako špinavé alebo zafarbené sklo žiarovky premení normálne svetlo vlákna na červené alebo zelené. Liekmi alebo elektrickými šokmi možno funkcie mozgu opraviť a duch sa môže znovu normálne prejaviť.
Okrem spracovania podnetov z duchovného prostredia má mozog i mnoho iných funkcií. Napr. spracováva podnety vonkajšieho prostredia, reflexy, pamäť a iné.
Súčasný krátkozraký liberálny názor duchovnú zložku človeka i života neuznáva. Ak treba, hovoria o dobrosrdečnosti, o láskavom, alebo tvrdom srdci a pod. Keďže na nutnosť duchovného rastu upozorňujú iba niektoré náboženstvá, zdá sa, ako by ducha mali len ľudia veriaci, iba kto chce. Duch je však integrálnou súčasťou každého človeka a každý ho i používa, alebo k dobru, alebo produkuje zlo sebe i iným.
Osobnosť človeka sa prejavuje telesne, duševne / psychicky/ i duchovne. Ak sú vzájomne vyvážené, hovoríme a telesnom, psychickom i duchovnom zdraví. O telesné zdravie sa stará všeobecný lekár a predpisuje lieky. O psychické zdravie sa stará psychiater a tiež navrhuje terapiu.  Duchovnému zdraviu najviac rozumie psychológ a kňaz, ktorí tiež navrhujú rôzne postupy  obnovy a sebavýchovy. Duchovne deformovaný človek sa prejavuje hlavne egoizmom, delikvenciou, agresivitou, lenivosťou a klamstvom. Preto pre duchovné zdravie /a osobné šťastie/ je najúčinnejšia duchovná láska.

les

Sdílet

Související články:
GODZONE TOUR 2023 (15.10.2023)
Animátorský kurz (06.09.2023)
Setkání mládeže děkanství znojemského a vranovského na louce (06.09.2023)
Svědectví ze SDM Lisabon v Příměticích (06.09.2023)
Víkend pro kluky ve věku 7 - 17 let (11.06.2023)
Pozvání pro mladíky (05.06.2023)
Ohlédnutí za diecézním setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem Konzbulem 2023 (01.06.2023)
Duchovní příprava SSM Lisabon 2023 (10.04.2023)
Diecézní setkání mládeže 2023 - autobus ze Znojma (24.03.2023)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (23.03.2023)
Ženy, které zůstaly na ocet a gigolové, kteří je milují (28.01.2023)
Světový den mládeže Lisabon 2023 - informace k přihlašování (05.12.2022)
Týden modliteb za mládež - právě probíhá, přidejte se (17.11.2022)
Chvályhodná aktivita (25.10.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 15 (28.03.2022)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem - vypravuje se autobus (25.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 14 (23.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 13 (18.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 11 (08.03.2022)
Letní tábor pro mladé od 18 let (02.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 9 (26.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 5 (06.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 4 (01.02.2022)
Bojová umění – to není jenom sport (30.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 3 (27.01.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 2 (23.01.2022)
Letní tábor pro mladé na Oravě (27.04.2021)
Mladí v duchovní krizi / Biřmování, a stačilo! (10.03.2021)
Vzdělávací semináře pro mládež online (11.02.2021)
Křesťanský web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež (26.01.2021)
Prázdnota a touha po pravé lásce - výsledek sexuální revoluce u mladých lidí (29.09.2020)
Kurz vedoucích ministrantů 2020 (13.09.2020)
Dopis vizionáře Ivana Dragičeviče mladým ke příležitosti 31. Festivalu mládeže v Medžugorji (02.08.2020)
Dopis otce biskupa Baxanta mládeži (20.04.2020)
Co dnes mnohým mladým nechybí, ale chybět by mělo (25.03.2020)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (06.03.2020)
Dubova Colonorum - Letní tábor pro mladé od 18 let (01.03.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.02.2020)
Nikdy jsem se nesetkal s tak otřesnými případy násilí dětí, říká Max Kašparů (20.01.2020)
I když jste jakkoli zamilované, mějte otevřené oči (02.01.2020)
Vysvobození z otroctví (27.12.2019)
Videa pro mládež na internetu (11.12.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (14.11.2019)
Epidemie smutku mladých lidí: Chceme nesprávné věci (09.11.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (16.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (07.10.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (28.05.2019)
Letní tábor pro mladé od 18 let (21.05.2019)
Týden modliteb za mládež 2019 (08.04.2019)
Diecézní setkání mládeže 2019 - autobus ze Znojma (08.04.2019)
3 kroky rozlišování povolání podle Marie (03.04.2019)
Mše svatá pro mládež na Šumné (31.01.2019)
Blogující: O předmanželském sexu, och ... (13.01.2019)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné - opět bude (29.11.2018)
TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018 - záznam: P. Pavol Hudák: Problémy mladých ve víře a v čistotě (18.11.2018)
Uskutečnila se mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství - mládežníci jste zváni (11.11.2018)
Opět bude mše svatá pro mládež vranovského děkanství (26.10.2018)
Na Šumné začaly mše svaté pro mládež - I Ty, mládežníku, jsi zván (08.10.2018)
Odkaz na zajímavé čtivo (nejen) pro děti a mládež (24.09.2018)
Anna Kolesárová může být vzorem pro naši generaci, (28.08.2018)
Stateční muži a něžné ženy (23.07.2018)
Pornografie a mládež - Je pornografie na internetu problém? (18.07.2018)
"Je třeba žít jako bojovník, připravený riskovat svůj život pro evangelium" tvrdí Jim Caviezel (11.01.2018)
Sqelba - jedinečná šance pro mládež (15.12.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (04.10.2017)
Homilie na Celostátním setkání mládeže v Olomouci (03.09.2017)
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 v přenosech TV NOE (16.08.2017)
10 let Komunity Cenacolo na Slovensku (12.07.2017)
Mladí nejsou na internetu v bezpečí (07.06.2017)
Večer chval ve Višňové (07.06.2017)
Dnešní mládež potřebuje "profackování" životem (24.05.2017)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství (03.04.2017)
Autobus na Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem (01.04.2017)
O setkání SČS ve Vranově na stránkách Ostravsko-opavské diecéze (29.03.2017)
Týden modliteb za mládež (28.03.2017)
Celostátní fórum mládeže v Olomouci (17.03.2017)
Jsem věřící, ale praktikuji po svém. Nebo vůbec. (07.03.2017)
Postní duchovní obnova pro mladé muže (12.02.2017)
Kde dělají věřící singláči chybu? (05.02.2017)
Čtení na pokračování od jáhna Josefa Janšty (28.01.2017)
Chlapci a dívky chtějí žít v čistotě až do svatby - 15 a 23 důvodů proč (19.08.2016)
Otec Nik s mladými odjel na celosvětové dny mládeže do Polska (20.07.2016)
Studie uvádí, že diváci měkké pornografie hůře získávají pozitivní postoj k ženám (29.06.2016)
Celosvětové dny mládeže v Krakově (18.06.2016)
Ohrožena: Pohádka Ledové království: Královna Elsa – petice (17.06.2016)
Burning Square v Kroměříži (02.06.2016)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem v Brně na Petrově (16.03.2016)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (29.02.2016)
Mezinárodní tábor v Alpách (10.02.2016)
Tip na koncert: GODZONE TOUR 2015 míří do Brna (aktualizované) (19.11.2015)
P. Karel Skočovský: Otázka "přirozenosti" PPR (16.11.2015)
Je Charlie Challenge pouze hra? Ano, ale ďábelská (12.11.2015)
Mše svatá nejen pro mládež (08.10.2015)
Bůh, sex a manželství 12. díl - Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení? (09.09.2015)
Bůh, sex a manželství 11. díl - Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát? (06.09.2015)
Bůh, sex a manželství 9. díl - Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství? (24.08.2015)
Bůh, sex a manželství 8. díl - Co je špatného na používání antikoncepce? (10.08.2015)
Žena, její šatník a Bůh (01.08.2015)
Bůh, sex a manželství 7. díl- Je společné bydlení před svatbou hřích? (31.07.2015)
Bůh, sex a manželství 6. díl- Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím? (28.07.2015)
Bůh, sex a manželství 5. díl- Proč sex patří až do manželství? (25.07.2015)
Bůh, sex a manželství 4. díl- Co mají společného Bůh, sex a manželství? (23.07.2015)
Bůh, sex a manželství 3. díl - Co lidské tělo šeptá o Bohu (21.07.2015)
Romantika a sex očima muže (08.07.2015)
MARTIN KVAPILÍK: Manželství mi bere spánek, čas a peníze. Ale dávám to rád (25.06.2015)
Bůh, sex a manželství 2. díl- Co může kněz vědět o manželství (sexu)? (20.06.2015)
Bůh, sex a manželství: 1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti (05.06.2015)
Soužití nadivoko anebo Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (20.05.2015)
Modlitba jako služba a služba jako modlitba v Moravských Budějovicích (12.05.2015)
Pokud chcete šťastné a svaté manželství, buďte cudní (24.04.2015)
Nástrahy pro mládež a jejich důsledky (23.04.2015)
Bůh, sex a manželství - Nový seriál na signály.cz (08.04.2015)
Autobus na diecézní setkání mládeže (26.03.2015)
Videoupoutávka na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem (26.03.2015)
Týden modliteb za mládež (19.03.2015)
Papež píše mladým: Mějte odvahu opravdově milovat (20.02.2015)
Video: Sexuální výchova - Jedna z nejlepších přednášek - svědectví o vztazích (15.02.2015)
Etapy a hranice křesťanského vztahu (21.01.2015)
Dívka a velikost jejich šatů by měly růst spolu (17.12.2014)
Závěry 20. konference o mládeži (07.12.2014)
Mše svatá pro mládež nejen vranovského děkanství (26.11.2014)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (06.11.2014)
Nejméně 6 důvodů proti manželství s nevěřícím (nepokřtěným) (29.10.2014)
SETKÁNÍ MLÁDEŽE nejen MORAVSKO-KRUMLOVSKÉHO DĚKANSTVÍ (17.10.2014)
Pozvánka na adventní TAMMÍM 2014 (08.10.2014)
Svatováclavská noc „tentokrát pouze pro holky“ (25.09.2014)
Ministrantská víkendovka (25.09.2014)
Animátorský kurz 2014 - 2016 (09.08.2014)
Světové dny mládeže v roce 2016 v Krakově už mají své logo (08.07.2014)
Ubytování ve školním roce 2014-2015 (23.06.2014)
Tábor v Rakousku (11.06.2014)
Expedice pro mládež: Albánie - země orlů (15.05.2014)
RAFT 2014 (09.05.2014)
CROSS FORCE -víkend pro ministranty v Rajnochovicích (14.04.2014)
Na diecézní setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (10.04.2014)
Poselství svatého otce Františka k XXIX. Světovému dni mládeže (20.02.2014)
Soužití před manželstvím přispívá k rozvodu, tvrdí američtí vědci (18.02.2014)
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano (04.02.2014)
* Předsevzetí žít čistý vztah
* Slovensko pořádá pouť zamilovaných, modlitba, hymna poutě
(26.01.2014)
Ples mládeže v Brně (18.01.2014)
Podpora Studentského Velehradu (26.12.2013)
Mše svatá pro mládež vranovského děkanství (07.12.2013)
Církevní domov mládeže Petrinum Brno (11.11.2013)
Miss World 2013: Jsem proti zákonům povolujícím interrupce (19.10.2013)
Modlitba jako služba, služba jako modlitba (11.10.2013)
Animátorský kurz 2013 - 2015 (22.09.2013)
Kurz pro vedoucí ministrantů (22.09.2013)
Velehradské slavnosti ve znamení vysílání dobrovolníků i balónků (31.07.2013)
Ubytování pro studenty v Praze - Univerzitní centrum Na Baště (31.07.2013)
Celosvětové setkání mládeže v Brazilii na televizi Noe (21.07.2013)
Svědectví katolického kněze: Zrada, nůž a svatba (15.07.2013)
Čekat se sexem? True Love Waits oslovilo už miliony teenagerů (25.06.2013)
Expedice pro mládež do Bulharska (30.05.2013)
Biskupové vyzývají mládež k cudnosti (12.05.2013)
Mediální škola 2013/2014 (04.05.2013)
Dne 23.4. 2013 Bude Příprava Biřmovanců (23.04.2013)
Jarní prázdniny v Jeníkově (28.03.2013)
Autobus na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (22.03.2013)
Setkání mládeže s otcem biskupem 2013 (21.03.2013)
Další příprava na biřmování bude 26. března (20.03.2013)
Zajímavý citát č.10 (09.02.2013)
Studenti z církevního Silvestru Mecheche 2012 neodcházeli s prázdnou… (03.12.2012)
Setkání mládeže (nejen) Moravskokrumlovského děkanátu (14.11.2012)
Další příprava na biřmování bude 20. 11. 2012 (13.11.2012)
Pomoc u otce Vladimíra Hrona (11.11.2012)
Diecézní setkání litoměřické mládeže v Ústí n.L. (11.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 5. 10. 2012 (27.09.2012)
Zajímavý citát 4 (01.09.2012)
Ohlédnutí za 5. celostátním setkáním mládeže (31.08.2012)
Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k CSM ve Žďáru n. Sázavou (18.08.2012)
Televize NOE na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru - program (15.08.2012)
Žďár se již chystá na příchod mladých lidí (12.08.2012)
Expedice Norsko (03.08.2012)
Kurz pro dívky (01.07.2012)
Další příprava na biřmování bude v úterý 26.6.2012 ve Štítarech (22.06.2012)
16. františkánské setkání mládeže ve Cvilíně u Krnova (11.06.2012)
Mezi patrony Světových dní mládeže bl. Jan Pavel II. (30.05.2012)
Další příprava na biřmování bude už 29. 5. 2012 ve Štítarech (27.05.2012)
Misijní štrůdlování 2012 (19.05.2012)
Magnetka na Žďár (11.05.2012)
SKAM - Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže - a SKAMFest (03.05.2012)
Informace Diecézního centra života mládeže (19.04.2012)
JSEM JEDINEČNÁ A JEDINEČNÁ CHCI ZŮSTAT (17.04.2012)
Studentský Velehrad (12.04.2012)
Přihlaste se na ENTERcamp! (07.04.2012)
Další připrava na biřmování bude 17. dubna ve Štítarech (07.04.2012)
Další příprava biřmování bude v úterý 3. dubna 2012 ve Štítarech (31.03.2012)
Dopolední skupinky na Diecézním setkání mládeže v Brně (22.03.2012)
Další příprava na biřmování ve Štítarech bude v úterý 20. března (19.03.2012)
5. Celostátní setkání mládeže se ve Žďáře nad Sázavou (23.02.2012)
Týden modliteb za mládež (13.02.2012)
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Vojtěchem Cikrlem
(11.02.2012)
Ohlédnutí za jeníkovskou brigádou (10.02.2012)
Mše svaté a příprava na udílení svátostí ve farnosti Jeníkov (09.02.2012)
Jarní prázdniny v Jeníkově (05.02.2012)
Dokument z evropského kongresu o povolání (30.01.2012)
17. mezinárodní setkání mládeže v Nitře 2012 (19.01.2012)
...a je mi to jedno (11.01.2012)
Silvestr ve Štítarech (06.01.2012)
Mládež může změnit svět- Bůh nás povolal (05.01.2012)
Pozvánka na 4. celostátní fórum mládeže - Žďár nad Sázavou (12.12.2011)
4.Příprava na biřmování (09.12.2011)
Když jdou děti vlastní cestou (01.11.2011)
Děkanské setkání mládeže v Moravském Krumlově (12.10.2011)
Otec Nik vzpomíná na Taragonu (09.10.2011)
Myslíme to spolu vážně (22.09.2011)
Otec Nik vzpomíná na zastávku v Barceloně cestou do Madridu (19.09.2011)
Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu (23.08.2011)
Světové setkání mládeže se Svatým Otcem na obrazovkách televize Noe. (16.08.2011)
Zahájeny Světové dny mládeže - 480 tisíc ze 137 zemí (16.08.2011)
Otec Nik se hlásí z Madridu - tentokrát z Taragony (14.08.2011)
Vatikánský mluvčí představil novinářům madridské Světové dny mládeže (14.08.2011)
Otec Nik se ozývá z Madridu - dnes z Anessy (14.08.2011)
Vrcholí přípravy na Světové dny mládeže (27.07.2011)
Poutníkem do Madridu i když musíte zůstat doma (24.07.2011)
KOM Olomouc a pozvání do Madridu (27.05.2011)
Ubytování pro vysokoškoláky v Praze (22.04.2011)
Ohlédnutí za DSM 2011 v Brně (17.04.2011)
Setkání mládeže v Brně (17.04.2011)
Diecézní setkání mládeže 2011 v Brně (12.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem - autobus (09.04.2011)
Dicézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem (30.03.2011)
Benefice pro Japonsko (17.03.2011)
11 „vzkazů“ Benedikta XVI. mládeži (06.03.2011)
Silvestr 2010 ve Štítarech (02.01.2011)
Skautská mše svatá v Olomouci (11.11.2010)
Večer důvěry v Brně (01.10.2010)
Kurz pro vedoucí ministrantů (28.09.2010)
Zveme na setkání Chodíme spolu a co dál? (01.09.2010)
Setkání holek (17.05.2010)
Kurz Být sama sebou 2010 (08.05.2010)
Naše pravá krása přichází od Boha (02.05.2010)
Jaký máš vztah k majetku, k lidem, k Bohu? (07.04.2010)
Na setkání mládeže pojede ze Znojma autobus (25.03.2010)
Týden modliteb za mládež (23.03.2010)
Poselství Benedikta XVI. mládeži - Jste nadějí Církve (06.03.2010)
Pozvánka na jarní prázdniny do Osové Bitýšky (22.02.2010)
Karneval na ledě v Nedakonicích (08.02.2010)
Hledáme cestu k mládeži (08.02.2010)
Programy Diecézního muzea v Brně pro školní rok 2010/2011 (06.02.2010)
Být sama sebou (26.01.2010)
XVI. křesťanský ples mladých (22.01.2010)
Silvestr ve Štítarech (01.01.2010)
Strmilovský pro-life víkend (07.12.2009)
Křesťanský klub (12.11.2009)
Benedikt XVI., poselství mládeži (05.11.2009)
Konference o mládeži v Praze (03.11.2009)
Zveme na podzimní prázdniny do Osové Bitýšky (17.10.2009)
Poznatky o výchově - Preventivní výchovný systém Dona Bosca (17.10.2009)
Duchovní obnova pro dívky v duchu svatého Františka (09.08.2009)
ENTERcamp – letní tábor pro mládež se vydařil (17.07.2009)
Dospívání (01.06.2009)
Zapoj se do organizace návštěvy Svatého otce! (20.05.2009)
Oslava 30 let Křižovatky (20.05.2009)
Komunita Blahoslavenství - akce na léto 2009 (06.05.2009)
Kurz Být sama sebou pro dívky od 12 do 18 let (06.05.2009)
Den a noc pro mladé (05.05.2009)
Víkend pro muže - Tábor-Klokoty (21.04.2009)
Víkend s benediktinkami (18.04.2009)
Přijetí nových členů do SČS při 5.celostátním setkání SČS (14.04.2009)
Mezinárodní prázdninová nabídka pro mladé (11.04.2009)
Setkání mládeže na Šumné (02.04.2009)
Mladí pro církev - církev pro mladé (27.03.2009)
Diecézní setkání mládeže 2009 (23.03.2009)
Prázdninová cesta do Pobaltí (01.02.2009)
Pozvánka na Silvestra (13.12.2008)
Co vše bylo k vidění u protinožců... (16.11.2008)
První pátky pro mládež z děkanství vranovského v kostele na Šumné (05.10.2008)
Proběhl meeting ministrantů v Prosiměřicích (05.05.2008)
AIN KARIM: sobota 14. 6. 2008 v Lechovicích (22.04.2008)
12. Františkánské setkání mládeže (14.04.2008)
Slogan pro povzbuzení (10.04.2008)
3. celostátní setkání Společenství čistých srdcí (23.03.2008)
Ve Valašských Kloboukách se zajímali o "Čistou lásku" (29.01.2008)
O. biskup Pavel Posád uděloval křty v Jeníkově (21.01.2008)
Křest Veroniky a Rostě v Jeníkově (12.01.2008)
Dobrá rada (12.01.2008)
Ain Karim - setkání pro mládež 9.2.2008 V Lechovicích (02.01.2008)
Nové heslo (30.12.2007)
Říjnové setkání mládeže Ain Karim Lechovice (07.11.2007)
V Klokotech byli přijati noví členové SČS (18.08.2007)
AIN KARIM 13. října 2007 u Panny Marie Pastýřky (11.08.2007)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 18. 01. 2022 | 743 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace