Zajímavé...

63 zázraků za 8 měsíců

Pěší pouť mužů 2013 V článku z časopisu Světlo 16/2012 uvádí P. Luis z mnoha případů sedm příkladů zázračných uzdravení prostřednictvím sv. Šarbela.

Když Jean-Claude Antakli navštívil P. Luise Matara, byl v Annaya mlhavý den. Socha svatého Šarbela tu stála jen jako silueta. U jejích nohou byla spousta pestrých květin. Otevřou se dveře, na konci chodby se objeví P. Matar. „Jen pojďte dále!“ Ve své kanceláři má dokonalý pořádek. Vytahuje složku s akty a přístroj, který opatrně staví před sebe.
„Co to děláte, otče?“ „Mezitím jsem se lépe vybavil. Dělám pro vás fotokopie snímků, které mi přinesli lidé zázračně uzdravení. Je to velmi praktický přístroj.“ „Od svátku našeho světce v srpnu 2009 do dnešního 13. dubna 2010 jsme přijali 63 zázraků. Každý má svá akta. Vybral jsem z nich pro vás sedm.“ Přikládá k nim fotografie. Tento kněz zažil dvakrát exhumaci P. Šarbela: jako dítě u příležitosti jeho blahořečení a později při jeho svatořečení. To, co přitom viděl, přesahuje lidské chápání, a jestliže je dnes zde, tak jen proto, aby až do konce svého života podával o tom svědectví. Náš pohled zabloudil k polici, na které leží koruna. Vstávám, abych se na ni podíval. „Je to stejná koruna, jakou měl na Golgotě na hlavě Kristus, a je zhotovená ze stejného trní, které je možno i dnes najít v Jeruzalémě. Vidíte trny, které jsou ostré jako břitva a které probodávaly jeho tělo,“ říká P. Luis.
„Chcete-li se o tom dovědět více, přečtěte si, co je tam napsáno.“ Trpělivě čeká a pak představuje příběhy:

1. Elie Soub Dib
Jmenuje se Elie Soub Dib a narodil se 1974, je ženatý a má dvě děti. Je to řeckokatolík, libanonský lékař, specialista na rakovinu. Vystěhoval se do Samba Costa (USA). V té době měl velké zdravotní problémy. Trpěl střídavě bradykardií (40 tepů za minutu) a tachykardií (160 tepů), a to více než 4 roky. Když léčili jednu z těchto chorob, zhoršovala se druhá, a tento antagonismus mu působil nesnesitelné migrény a závratě, které byly při výkonu jeho povolání velmi nebezpečné. Jednoho večera se dívala jeho žena na televizní stanici „Tele Lumière“, která je díky satelitu Noursat v Libanonu velmi známá. Dívala se na program, ale protože byla unavená, vypnula televizor a šla spát.
Krátce nato se vrátil dr. Dib. Doma bylo ticho, zapnul televizor, a jak chtěla Boží prozřetelnost, zapnul právě „Tele Lumière“ a viděl P. Matara, jak vypráví o zázracích v klášteře Annaya mezi rokem 2009 a dneškem.
Dr. Dib byl velmi dojat prostotou a věrohodností, jaká vyzařovala z tohoto svědectví, a samovolně vyslovil osobní modlitbu za uzdravení k sv. Šarbelovi. Když program skončil, odebral se na lůžko. V noci se probudil, vstal a náhle spatřil siluetu světce, kterého viděl v televizi. Zcela spontánně k němu promluvil: „Svatý Šarbele, ne jsem hoden tvé pozornosti. Jsem hříšník, ani já, ani moje žena a děti nechodí do kostela. Žijeme jako pohané. Ale prosím tě, uzdrav mě!“
Ihned pocítil v hlavě bodavé elektrické impulzy a polekaný chtěl zavolat ženu. Ale náhle se tento pocit změnil v blaženost a uklidnění. Čtyři roky nezažil takový stav a začal se modlit: „Svatý Šarbele, jestliže jsi uzdravil moji migrénu, uzdrav i moje srdce!“
Zachvátil ho tísnivý pocit, těžce dýchal a dostal strach ze smrti. „Musím probudit ženu,“ řekl si. A opět se mu zdálo, že pociťuje uklidnění, a naplnil ho velký mír. P. Luis pokračoval: „Mám zde jeho osobní svědectví. Doktor Dib přijel s celou rodinou ze Spojených států, aby poděkoval světci v Annaya za své zázračné uzdravení. Dříve než se vrátil do USA, svěřil mi toto: »Největším zázrakem není moje tělesné uzdravení, nýbrž obrácení nás čtyř díky přímluvě svatého Šarbela.«“

2. Boutros Franz Gigi
Jmenuje se Boutros Franz Gigi, je všeobecným lékařem a pochází ze Sýrie z Aleppa. Patří ke katolíkům syrského ritu a žije jako emigrant ve Venezuele, kde vykonává své povolání. Když byl jednou jako pohotovostní lékař zavolán k nemocnému, rozbil z nepozornosti kolenem okno, o kterém se domníval, že je otevřené. Ocitl se na zemi, koleno bylo rozřezané, v ráně byly kusy skla, které mu přeťaly sval a šlachu. Když ho odváželi, žádal, aby mu především zastavili krvácení. A protože si byl vědom vážného stavu, žádal, aby ho ošetřil jeho chirurg, se kterým hovořil o tom, jak při zákroku postupovat. Operace se odkládala, protože jeho stav se lepšil. Jeho synovec mu řekl o cestě do Libanonu a zval ho, aby se připojil. Nejdříve odmítl, protože čekal na operaci, ale protože už se mohl s berlami pohybovat, nakonec toho odmítnutí litoval a přidal se k výpravě.
Když přijeli do Bejrútu, najali si velký autobus pro 60 osob. Průvodkyně měla v plánu návštěvu kláštera Annaya a poustevny, kde světec prožil velkou část svého života. Vystoupili před poustevnou, ale kdo to zná, ví, že k ní vedou dlouhé úzké schody, a pro dr. Boutrose, který nebyl praktikující křesťan, nebyl výstup snadný. Potil se a byl brzy vyčerpán. Konečně dorazil k malé kapli a vstoupil do prosté místnosti, kde sv. Šarbel zemřel. Byly před ním čtyři ženy, které vzaly vatu a olej, který zde byl k dispozici, a udělaly znamení kříže. Když se dostal na řadu, udělal automaticky totéž, a aby to udělal správně, posadil se, odložil berly a pomazal olejem i své koleno, které ho velmi bolelo.
Ihned pocítil výrazné ulehčení, udělal nohou pohyb zcela bez bolesti. Když vstal, udělal několik kroků bez berlí a nechtěl věřit svým očím, když pak vystupoval po schodech. Večer nepotřeboval v hotelu další polštáře, aby položil nohu výše. Když mladá průvodkyně ráno zpozorovala jeho náhlé uzdravení, zaradovala se a podala zprávu P. Luisovi, který pozval dr. Boutrose, aby přišel světci poděkovat a podal svědectví ještě před návratem do Ameriky. Dr. Boutros splnil tuto povinnost s velkou radostí ještě před odletem do Venezuely.

3. Toni Khalid Murad
Pan Toni Khalid Murad z Aškutu v Libanonu trpěl nekrózou kostí, která postihla pánev. Mu sel používat zvláštní vozík. Měl se podrobit operaci a získat kovovou protézu, ale chirurg upozornil pacienta na velká rizika, která jsou s takovým zákrokem spojena.
Přesto se rozhodl pro operaci. Toni Khalid pak telefonoval svému bratru do Spojených emirátů a prosil ho, aby přijel a byl mu nablízku v této těžké situaci, protože se bál, že mu jde o život. Jakmile bratr přijel, nabídl mu, že ho doprovodí do kláštera a poustevny sv. Šarbela, aby ho při operaci chránil.
Po této malé pouti se Toni cítil večer lépe, zdálo se mu, že má i méně bolestí, mohl dokonce udělat několik kroků jen s použitím hole a bez vozíku, což měl přísně zakázáno. Mladý muž se domníval, že jde o krátkodobou úlevu z psychických důvodů, ale další dny dělal rychlé pokroky, až si domluvil návštěvu u lékaře. Jeho bratr jel s ním.
Šel téměř rovně jen o holi a doktor se na něho díval s hrůzou. „Doktore, byl jsem v poustevně sv. Šarbela a světec mě uzdravil,“ vychrlil ze sebe Toni upřímně. Doktor byl skeptický, pokládal to za duchovní přepětí a trval na rentgenové kontrole. Z výsledku však byl bez sebe. Snímek se vůbec nepodobal těm dřívějším.
Zeptal jsem se P. Luise: „Máte adresu toho chirurga?“ „Ten případ je ještě čerstvý, než shromáždíme všechny podrobnosti, respektujeme lékařskou mlčenlivost. Ale všechny zprávy budou k dispozici.“

4. Eva Ezat Al Hage
Je to manželka Zahra Abdela Rahman Omara. Narodila se r. 1986, je sunnitka a pochází z Aleppa v Sýrii. Je matkou dvou malých dětí. Při pokojné domácí práci se na ni zřítila jedna mezistěna. Utrpěla těžká zranění na hlavě a na zádech a zůstala zcela ochrnutá. K tomu přistoupila ztráta paměti. V této kalvárii žila již čtyři roky, když ji navštívila jedna mladá maronitská žena, která pocházela rovněž z Aleppa. Dověděla se o této postižené paní a měla s muslimskou krajankou soucit. Uzavřela s ní přátelství a navrhla jí, že se budou modlit ke sv. Šarbelovi o zázrak. Eva neznala žádnou modlitbu, ale přítelkyně jí poradila, aby se na světce obrátila svými vlastními slovy. Svatý Šarbel má zvláštní cit k lidem prostého srdce, kteří oslovují jeho srdce vlastními slovy.
Mladá sunnitka poslechla radu své přítelkyně a vyslovila s velkou důvěrou svou modlitbu, která jí tryskala přímo ze srdce. Její úplné uzdravení po čtyřech letech potvrdili lékaři. „Přijal jsem ji i s jejím manželem a dětmi osobně zde v Annaya. Přijeli ze Sýrie poděkovat sv. Šarbelovi. Prosili mě, abych je všechny čtyři pokřtil. Protože však žijí v provincii Aleppo, spadají pod maronitského biskupa Anice, na kterého jsem je odkázal.“

5. Yaacub Fahim Freme
Pochází z Kamechliye (východní Sýrie u Eufratu), narodil se r. 1958. Trpěl pokročilou rakovinou hrtanu. Měl být urychleně operován v Bejrútu, potom mělo následovat ozařování a chemoterapie. Jeho sestra navrhla, aby se před osudnou operací vypravil ke hrobu sv. Šarbela. Cesta vedla nedaleko Annaye.
Když tam přišli, dala mu pít požehnaný olej, který lidem rozděluje klášterní společenství. Kromě toho mu natírala krk stejným olejem. Když Yaacub opouštěl klášter, nevěděl ještě nic o svém uzdravení, které již probíhalo. Když se příští den dostavil na lékařskou stanici v Bejrútu, konstatovali lékaři zázračné uzdravení ještě před chirurgickým zákrokem. Shromáždění lékaři byli z toho úplně bez sebe.

6. Yarra Antonia Aoun
Narodila se r. 1991. Měla prasklý bubínek v uchu. Operace se zdála nevyhnutelná. Její matka, která byla ctitelkou sv. Šarbela, ji vzala s sebou do Annaye a v cele, kde žil světec, vzala vatu nasáklou olejem a vložila do nemocného ucha dívenky.
Druhý den řekla Yarra matce: „Myslím, že ty kapky oleje přišly do mého mozku, protože mě teď ucho bolí.“ Matka odpověděla: „To je znamení, že tě sv. Šarbel uzdraví.“ Vyšetření u lékaře prokázala, že bubínek je zcela normální. „Tento lékař mi poslal celou lékařskou dokumentaci a svoji zprávu.“

7. Francouz z ostrova Réunion
„Toto je Francouz,“ říkal P. Luis plný radosti. „Je z ostrova Réunion a měl problémy se srdcem. Má 67 let. Po jednom záchvatu stál na pokraji smrti a upadl do dlouhého kómatu. Jeho bratranec, který se dověděl, že umírá, ho navštívil na jednotce intenzivní péče. Měl ze své cesty po Libanonu a zvláště z kláštera Annaya malou fotografii sv. Šarbela a lahvičku s olejem. Bez váhání před zdravotním personálem pomazal čelo umírajícího olejem a položil mu na hruď obrázek světce. V té chvíli nemocný otevřel oči, probral se z kómatu. Lékař konstatoval, že jeho srdce pracuje normálně. Nemohl pochopit jeho náhlé a nevysvětlitelné znovuoživení.“

P. Luis zakončil své výpovědi úsměvem: „Přijal jsem zde několik týdnů po tomto zázraku patnáct členů jeho rodiny z Réunionu, kteří vykonali tuto dlouhou cestu, aby společně poděkovali za zázračné uzdravení. Vidíte, jak různé jsou to případy. Svatý Šarbel je přímluvcem bez ohledu na rasu nebo náboženskou příslušnost, národnost nebo místo původu. Není vždy snadné poznat autentický Boží zásah na základě modlitby. Postupujeme opatrně a o všech svědectvích vedeme protokoly. Naše poslání spočívá v tom, abychom pod vedením Ducha Svatého za tato svědectví ručili a šířili je.“

„Tyto zázraky slouží víře. Umožňují nám pomáhat postiženým osobám a jejich okolí šířit tajemství a krásu Boží lásky a stále znovu ji objevovat.

Chápete, jak je nutné, aby svatyně, kde se dějí zázraky, byly uznány jako místa liturgických slavností, modlitby, katecheze a blíženské lásky? Jak řekl André Frossard, na rozhovory o Boží lásce nám nebude stačit celá věčnost.“ „Jistě, ne všichni příchozí jsou uzdraveni, ale i ti, kteří nebyli vyslyšeni, vracejí se domů obohaceni o milost, která je nutná, aby své utrpení lépe snášeli.“

Maria heute 3/2012
Překlad -lš-
Světlo 16/2013Sdílet

Související články:
Svatá Gertruda - prorokyně vzniku úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (28.06.2024)
Maminka budoucího světce Carla Acutise nabízí rady rodičům (15.06.2024)
Irská lilie svatá Dymphna je skvělou pomocnicí v úzkostech a depresích (28.05.2024)
Carlo Acutis bude svatořečen (24.05.2024)
Po stopách svatého Floriána (06.05.2024)
Passio Sancti Floriani (04.05.2024)
Eucharistie je moje dálnice do nebe. (04.05.2024)
10 fascinujících skutečností o svatém otci Piovi (02.05.2024)
Pater Pio odmítl rozhřešení ženě (30.04.2024)
30 SVATÝCH, KE KTERÝM SE MŮŽEME UTÍKAT PŘI NEJČASTĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍCH (28.04.2024)
Když šlo o duše, žádná oběť pro něj nebyla příliš velká - otec Dolindo Ruotuolo, 2. část (26.04.2024)
Jako pšeničné zrno... (19.04.2024)
Výročí smrti sv. Bernadety, té, která nebyla dobrá na nic (16.04.2024)
Otevření procesu blahořečení dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH (13.04.2024)
Vzpomínka na Jana Pavla II., odešel v předvečer svátku Božího milosrdenství (07.04.2024)
Bůh ho vedl po tajemné křížové cestě - otec Dolindo Ruotolo 1. Část (04.04.2024)
Foto: Boží hrob v Goleszówě (02.04.2024)
Páter Pio: „Panna Maria je zklamaná, pomozte mi modlit se" (31.03.2024)
Pět svatých, kteří měli vidění pekla (12.03.2024)
Budoucí blahoslavený mučedník Jan Havlík (22.02.2024)
NÁBOŽENSKÝ FANATIK? (Dnes by tak byl označen) (05.02.2024)
Z myšlenek sv. Dona Boska (30.01.2024)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2024)
Stanislava Ernstová (20.01.2024)
Z FC otce Martina Höniga: Přímluva na den mikulášské tradice (06.12.2023)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (05.12.2023)
Novéna ke sv. Mikulášovi (04.12.2023)
Karol Dučák: Turek Berlabei – muslim, který se stal mučedníkem Katolické církve (23.10.2023)
Páter Pio - film (23.09.2023)
I V POLITICKY NEVHODNÉM ČASE PRO KŘESŤANSTVÍ, sv. Januárius pracoval na šíření Kristova evangelia a záchraně duší z bludů (20.09.2023)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (20.09.2023)
Don Dolindo: „Nelekejte se, je třeba, aby se hrozný hurikán přehnal nejprve nad Církví (07.09.2023)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (14.08.2023)
Sv. Maximilián Kolbe - mučedník lásky uprostřed Osvětimi (14.08.2023)
Zemřela matka Elvíra, zakladatelka komunity Cenacolo (04.08.2023)
Ó, SV. ANNO, stala si se matkou Panny a Matky, která nám přinesla Spasitele... *** Proč nás Bůh (hned) nevyslyší? (29.07.2023)
27. 7. si připomínáme jedinečný velkomoravský svátek „sedmi statečných“ (28.07.2023)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (23.07.2023)
Rafał Soroczyński: Scholastika (11.07.2023)
Boží služebník Dolindo Ruotolo - STAŘEČEK „RŮŽENCOVÉ“ MADONY (27.05.2023)
Boží služebník Frank Duff - MUŽ RŮŽENCE a zakladatel Mariiny legie (26.05.2023)
Vranov uctil památku bl. Tita Zemana (18.05.2023)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (08.05.2023)
Světec, který formoval Jana Pavla II. sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (video) (28.04.2023)
Svatá, která ochraňuje posedlé, trpící samotou a nepochopením (11.04.2023)
Svatý Josef - mlčenlivý muž. Kdo byl Ježíšovým pozemským otcem? (13.03.2023)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 52: Pastýřka vede své stádo (Působení P. Marie v životě a díle dona Bosca) (05.02.2023)
Bl. Marianna Biernacka - patronka rodin a vzor tchýně (28.01.2023)
Svatí patroni pro rok 2023 (02.01.2023)
Sv. Šarbel Machlúf zemřel během adorace o Štědrém dni - Brožurka Matúše Marcina (27.12.2022)
P. Dolindo Ruotolo: budeš-li mě potřebovat, přijď k mému hrobu a třikrát zaklep. Pomůžu ti + NOVÉNA ODEVZDANOSTI (12.11.2022)
Stojanovo otcovské srdce (11.11.2022)
O všech svatých, nebo: každý z nás může být svatým (01.11.2022)
P. Pio a Karol Wojtyla - důvěrný vztah (23.10.2022)
Svatý Dominik a modrý plášť svaté Marie (19.10.2022)
Výklad jmen hlavních andělů (28.09.2022)
Zachránila přímluva Pátra Pia duši mého umírajícího manžela? (25.09.2022)
POSLEDNÍ NOC PÁTRA PIA (24.09.2022)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (+ řada odkazů nejen na články) (23.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 2. část (14.09.2022)
Úžasný příběh malé Bertl, která nabídla Bohu svůj život za kněze, 1. část (12.09.2022)
Září – měsíc důležitých liturgických dat a výjimečných svatých (08.09.2022)
Relikvie bl. Karla Rakouského a mše sv. na památku poslední české královské korunovace (05.09.2022)
„Blahoslavená Panna Maria brzy navštíví vaši vlast.“ (20.08.2022)
Svatý Dominik donutil ďábla vyznat nesmírnou moc Matky Boží (08.08.2022)
Kouzlo svatého Dominika (08.08.2022)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (03.08.2022)
Anne-Gabrielle Caronová (22.07.2022)
Petrův stolec je svorníkem pravé Církve Kristovy (29.06.2022)
Zjevení Boží Matky sv. Faustině (22.05.2022)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 1. část: Vzácnější ve světě než ve své vlasti (16.05.2022)
Karol Dučák: Ukrajinský nacionalismus a jeho nekompromisní kritik, řeckokatolický biskup-mučedník Hryhorij Chomyšyn (16.05.2022)
Svatý mučedník Longinus, setník, který probodl Ježíšův bok (17.04.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXVI. (11.04.2022)
Blahoslavený Carlo Acutis (02.04.2022)
Pouť s modlitbou za mír ke 100. výročí úmrtí císaře Karla na Madeiře + vzpomínka v olomoucké katedrále (31.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXV. (28.03.2022)
V červnu bude blahořečena s. Maria Paschalis ze Sobotína (15.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIV. (14.03.2022)
Blahořečení se dočká adorující kněz (08.03.2022)
„Já patřím Kristu, ne vám!“ (01.03.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXIII. (28.02.2022)
Mohou katolíci „uznávat, ctít a přitom neposlechnout“? (21.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXII. (14.02.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XXI. (31.01.2022)
Svatá Markéta z Cortony (28.01.2022)
Proroctví sv. Františka z Assisi o znamení posledních dob (18.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XX. (17.01.2022)
Veronika, malomocná (16.01.2022)
Co znamená být svatým dnes (13.01.2022)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2022)
Sára Salkaházi, mučednice lásky (07.01.2022)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIX. (03.01.2022)
Blahoslavený Teodor Romža (31.12.2021)
Mikuláš – svatý mistr v obdarování (23.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVIII. (20.12.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVII. (06.12.2021)
Jak svatý Páter Pio bojoval proti španělské chřipce (29.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XVI. (22.11.2021)
Boží něha ve zpovědnici - svatý P. Leopold Mandić (13.11.2021)
Blahoslavený Rosario Livatino – mučedník víry a spravedlnosti (11.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XV. (08.11.2021)
Karol Dučák: Svatý Karel Boromejský – výjimečný zjev v dějinách Církve (04.11.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIV. (25.10.2021)
Sympatická mariánská úcta svaté Terezii z Lisieux (24.10.2021)
"Odevzdávám svou duši svatému Josefovi a Panně Marii," svatá Rafqa (Rebecca ar-Rayy de Himlaya) (12.10.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XIII. (11.10.2021)
Tři archandělé a moc, ukrytá v jejich jménech (29.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XII. (28.09.2021)
Archanděl Michael: Náš ochránce (25.09.2021)
Varování otce Pia (25.09.2021)
Jak Panna Maria zachránila Pátra Pia (25.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších XI. (13.09.2021)
Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily (12.09.2021)
Anička Zelíková, kandidátka blahořečení, zemřela před 80 lety (11.09.2021)
Proč Fulton Sheen každý den setrvával hodinu v adoraci? (03.09.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších X. (30.08.2021)
Facka a přátelství (30.08.2021)
Ďábel je blízko lidem, kteří proklínají: (19.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IX. (16.08.2021)
Edita Stein - povzbuzení k hledání pravdy (09.08.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VIII. (02.08.2021)
Karol Dučák: Svatý Ignác z Loyoly, světec věrnosti papeži (30.07.2021)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (30.07.2021)
Sv. Marta, Marie, Lazar a přátelství (29.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VII. (19.07.2021)
Nová facebook stránka: Anna Bohuslava Tomanová (18.07.2021)
Vladyka Milan Chautur: TĚŽKÁ DOBA (17.07.2021)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (05.07.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších VI. (05.07.2021)
Největší zázrak apoštolů Petra a Pavla (29.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších V. (21.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 6. část: Zázraky, akceptované v kanonizačním procesu. (14.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 5. část: Blahořečení a svatořečení (12.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 4. část: Posmrtná pouť mezi Boží vyvolené (10.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 3. část: Začátek konce a křížová cesta (08.06.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších IV. (07.06.2021)
Svatý Ildefons, obránce Panny Marie (06.06.2021)
Sv. Juliana z Liege (Lutychu), řeholnice z 13. století, která nám přinesla svátek Božího těla (05.06.2021)
Karol Dučák: Svatý Jan z Nepomuku - 2. část: Johánek z Pomuku (04.06.2021)
Salve Regina - blahoslavený mrzák Heřman (31.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších III. (24.05.2021)
Pozdravení z Křepic a od sv. Corony, která dnes 14. května slaví svůj svátek (14.05.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších II. (10.05.2021)
Wojtyla, důvěrník Pátra Pia (30.04.2021)
Řekli svatí a to platí.... ve verších I. (27.04.2021)
Blahoslavený P. Dominik Zavřel v Katolickém týdeníku (24.04.2021)
Svatý Edmund Campion (23.04.2021)
Mše svatá s blahořečením P. Dominika Zavřela - již dnes (17.04.2021)
P. Dominik Zavřel - nový český blahoslavený (09.04.2021)
Postní pátky se sv. Josefem - AKTUALIZOVÁNO (20.03.2021)
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii (05.03.2021)
Páter Pio říká, že jde o hřích, který je těžké odpustit - ačkoliv Bůh ví, jak čekat (26.02.2021)
Přesvatá Panna Maria mluví se sv. Donem Boskem (25.02.2021)
Sv. Melichar Grodecký (04.02.2021)
Bl. P. Richard Henkes, SAC (02.02.2021)
Páter Pio před smrtí: Vidím dvě matky (31.01.2021)
Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová (26.01.2021)
Páter Pio jako chlapec - hlupáček (23.01.2021)
Létající Páter Pio zakázal shodit bomby (23.01.2021)
Český kněz Adolf Kajpr SJ - mučedník, který zemřel s úsměvem na rtech (12.01.2021)
Hudba k poslechu - oslava výročí sv. Zdislavy (04.01.2021)
Svatí patroni na rok 2021 (31.12.2020)
Malý Gill (12.12.2020)
Anna de Guigné (11.12.2020)
Vlk proměněný v beránka (05.12.2020)
Vychovatelská moudrost maminky Markéty (05.12.2020)
Blahoslavený Michael Kozal (04.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 2. část (02.12.2020)
Svatá Kateřina Labouré - tichý posel Lásky - dokudrama (28.11.2020)
Mučedník v Arménii (28.11.2020)
Blahoslavený Ignatius Maloyan – poselství pro nás (27.11.2020)
"Létající svatý" – Josef Kopertinský (06.11.2020)
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 25. 05. 2013 | 17707 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 16/2012
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace