Zajímavé...

5. Promluva - Dát Boha na prvni misto.

Mám tu další promluvu o Pánu Ježíši....


Při poslední promluvě jsme mluvili o skutečnosti hříchu, do které jsme zamotaní a bez Boží pomoci ji nejsme schopni rozplést. Slyšeli jsme o tom, že předehrou hříchu je nedůvěra vůči Bohu, že to myslí se mnou dobře, právě tuto důvěru vůči Bohu se ďáblovi podařilo v Evě úspěšně nahlodat. Známe to velice dobře ze svého života, kdy jsme prožili chvíle, při kterých se nám zdálo, že Bůh mlčí, nejedná, že přijdeme o něco, co bychom měli mít a potom jsme začali jednat po svém. Tato počáteční nedůvěra v Boha, kterou jsme každý z nás naočkován, přerůstá ve skutečný hřích. Podstata hříchu spočívá v tom, že člověk bere otěže svého života do svých rukou a začíná si sám určovat, co je pro něho dobré a co je pro něho zlé. Tím odsouvá Boha jako našeho Pána a zákonodárce a na jeho místo staví sám sebe. Začne věci dělat bez Boha a proti Bohu. Přesto stále zůstává zajímavé, že Bůh i člověk chtějí vlastně totéž a to je štěstí a naplnění lidského života. Člověk tě chvíli svého rozhodnutí pro hřích říká Bohu: Já si najdu své štěstí nekde jinde než v tobě, Bože. A tím se nutně odvrací od Boha k nějakým stvořeným věcem. Už jsme mluvili o skutečnosti, že neexistuje nezávislý člověk. Zkusme to říci jinak: lidský život se odvíjí ve vztahu, každý je povolán vstoupit ze sebe a milovat. Vlastnosti lásky je, že se připodobňuje k milovanému, člověk se stává tím, co miluje. Neseme v sobě zárodek Božího obrazu a právě vztahu k Bohu se tento Boží obraz v nás má rozvíjet. Neexistuje kromě Boha nic dostatečného, čemu by člověk měl projevit vrchol své lásky. To neznamená, že bychom nemohli milovat a nacházet zalíbení v ostatním stvoření, ať jsou to lidé nebo věci světa, ale láska k Bohu musí stát na nejvyšším místě. Krásně to vyjádřil v jedné že svých knih Jozéf Augustin: Když dáme Boha ve svém životě na první místo, všechny ostatní věci se uspořádají na místo, kde mají být. (volný citát) Hřích v našem životě působí mnohem větší destrukci, než jsme si schopni představit, natož, abychom byli schopni to vnímat. A zde se jedná asi o největší nebezpečí hříchu. Hřích zatemňuje a člověk přestává vidět věci správně, tak jak jsou.

Celé vnímání skutečnosti se člověku rozladí. Mohlo by se to vyjádřit slovy: jakoby hřích nasadil člověku brýle, které mu skrze jiný odstín zkreslí skutečnost do jiného spektra. Známe to, že v umělém osvětlení barvy mění svůj kolorit. Zelená už nemusí být zelenou a červená červenou. Snad nejvíce je to zřejmé na lidech, kteří propadli závislosti na drogách. Může se jednat o alkohol nebo jinou tvrdší drogu. Vnímání takového člověka se úplně rozladí. Takový člověk je schopen ničit základní lidské hodnoty a vztahy, jen aby mohl povolit průchod své závislosti na droze. Najednou se v jeho vnímání děje strašná věc. Začíná (prakticky) vidět, že droga, které propadl, je pro něho nejvyšší dobro, které musí mít. Bez dobra, které mu přináší, si již neumí představit svůj život. I když je to právě ten vztah, který ho nejvíce zotročuje. Něco vím ze svého života, ale také ze života druhých lidí, se kterými jsem se bavil jako kněz. Když se dotkneme ono bolavého problému, který je podstatou hříšnosti, tak najednou ze sebe člověk vyvalí vlnu argumentů, proč to tak musí být, že danou hříšnou věc ve svém životě trpí. Ve skutečnosti to znamená, že on ji chce, podstata každého hříchu činí člověka na daném hříchu závislým. Nechci nás posouvat do role narkomanů a alkoholiků, tam je to nejvíce zřetelné, ale v menší, méně zřetelné míře máme každý z nás v podstatě stejný problém. Tam kde je náš hřích skutečným hříchem, tam máme stovky výmluv, že to tak má být a že je to pro mě tak dobré. Ale ještě více je pozoruhodné jednání Boží. Ponenáhlu nám krůček po krůčku (pokud se necháváme Bohem vést) odkrývá naší hříšnost a ukazuje ošklivost naší závislosti na hříchu. Pomalu jsme Boží milosti osvobozováni. Ze začátku si člověk myslí, že tím se mu zhroutí svět, pak se zřekne svého hříšného potěšení, ale potom objeví, že se mu otevírá nový a krásný prostor života, který hraje volila krásnými barvami a malebnými detaily, které pro svoji upoutanost k hříšné věci nebyl schopen vnímat. Najednou se svět stává krásnějším a mizí únava, kterou nezpůsobili druzí lidé a naše povinnosti, ale hřích, který člověka vysával. Nejsme úplně slepí, ale nějak ve správném vidění věcí našeho života rozhozeni.

Bohužel, už nestačí si vyjít do přírody a setkat se s Bohem. V našem životě musí nastat proces, který začneme poškozené vnímat dávat do pořádku. Pokud je člověk mladý, tak je do značné míry naivní a myslí si, jak si zařídí svůj život, a čím je starší, zjišťuje, že má své hranice a omezení, že se problému a svého špatného jednání nemůže vyrabat. Je to jen příklad, že celé lidstvo padlo do jámy hříchu a nikdo bez hozeného lana se nemůže dostat ven. Pomoc musí přijít z vnějšku a k tomu právě slouží křesťanství. My jsme se ztratili, zabloudili jsme, a proto Bůh musel vstoupit do dějin lidstva, aby nám opět ukázal správnou cestu. Rád dětem o Vánocích vyprávím tento příběh: Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl zamyšleně muž u krbu, ve kterém plápolal oheň, a přemítal o významu Vánoc. Pro Boha nemá cenu, aby se stal člověkem, uvažoval. Proč by všemohoucí Bůh měl trávit svůj drahocenný čas s někým, jako jsme my? A i kdyby, proč by se chtěl narodit zrovna ve stáji? Ani nápad! Celá ta věc je nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl sestoupit na zem, určitě by si našel jiný způsob. Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk přicházející zvenku. Přiskočil k oknu a opřel se o rám. Venku uviděl houf sněžných hus, které divoce mávaly křídly a zoufale se plácaly v hlubokém sněhu. Byli jako omámené a pomatené. Zřejmě z vyčerpání odpadly od většího hejna směřujícího do teplejších krajin. Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal do teplého obleceni a vyšel ven. Pokusil se zahnat roztřesené husy do teplé garáže, ale čím víc se snažil, tím víc ptáci zmatkovali. Kdyby tak věděli, že je chci zachránit, pomyslel si muž. Jak je mám přesvědčit, že to myslím pro jejich dobro? Tu ho napadlo: Kdybych se aspoň na chvilku stal taky sněžnou husou a mohl s nimi mluvit jejich řečí, pak by mě pochopily. V náhlém osvícení si vzpomněl, že je Štědrý večer, a široce se usmál. Vánoční příběh se mu už nezdál nesmyslný. V duchu si představil prostě vyhlížející dítě ležící v jeslích ve stáji v Betlémě. Už rozuměl vánoční záhadě: Bůh se stal jedním z nás, aby nám naší řečí mohl sdělit, že nás miluje, že nás miluje právě teď a že mu jde o naše dobro. Známý kněz P. Marek ,,Orko" Vácha vypráví, že když procházel sněhové pláně po Antarktidě, tak tam číhalo jedno velké nebezpečí. Praskliny v ledovci zaváté sněhem, do kterých když se propadl, tak mu nebylo pomoci. Byla jediná pomoc. Chodit v rozestupech s druhými připoutaný lanem a dávat svou nohu přesně do stopy toho, který šel první. Šlápnout deset centimetrů vedle, mohlo znamenat, probořit se. Jen toto je naše jistota: Být pevně připoután k Ježíši a jít tak, jak mi ukazuje. Dávat své nohy přesně do jeho stop. A pokud to přesto neudělám a probořím se, tak být s ním pevně svázán, aby mě vytáhl. Jedině tak mohu dojít do věčného života.


Sdílet

Související články:
V Olomouci proběhne v listopadu V. Konference o evangelizaci (24.10.2022)
Zveme na přednášku prof. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. (01.09.2022)
Povídání nad knihou ve Znojmě (25.04.2022)
Rekatolizace (08.02.2022)
P. Vojtěch Kodet na TV-mis (12.12.2021)
Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky Církve (17.09.2021)
Postní pátky se sv. Josefem (10.02.2021)
Teologický kurz v Brně 2020/2021 (11.06.2020)
Teologická fakulta Jihočeské univerzity zve ke studiu (01.03.2020)
Praní špinavé morálky (17.02.2020)
Pozvánka na přednášku Vánoce v české kultuře (18.12.2019)
Beseda s Mgr. Ninou Novákovou (04.12.2019)
Doporučujeme: Kázání P. Martina Fuchse (29.11.2019)
Přednáška na téma Literární dílo sv. Konstantina - Cyrila (13.11.2019)
Přednáška na téma Síla modlitby (07.11.2019)
P. Stanislav Přibyl : Církev na západ od našich hranic (videopřednáška) (18.10.2019)
P. Ján Buc - Duch Svatý (31.05.2019)
Valentinská pouť a přednáška o bl. Anně Kolesárové (04.02.2019)
Beseda s paní Mgr. Bc. Danou Vašákovou v Tavíkovicích (25.11.2018)
Pozvánka na zajímavou přednášku velmi aktuální (03.06.2018)
Konference v Brně: Bludné nauky a praktiky a Ježíšova uzdravující moc (20.05.2018)
4CD - P. PAVOL HUDÁK - PROČ LÁSKA ZTROSKOTÁVÁ
- přednášky MP3 k poslechu i ke stažení
(10.03.2018)
Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - 1. a 2. část přednášky (video) (27.12.2017)
Konference Pronásledování křesťanů ve světě (31.10.2017)
Přednáška: Současná evangelizace v Olbramovicích (11.05.2017)
Přednáška na téma Za Boha, národ, pořádek (22.04.2017)
Přednáška Ilony Burdové Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřekly (01.04.2017)
Přednáška Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška - Farnost jako společenství (28.03.2017)
Osvobození a uzdravení Ježíšem ve Tvém životě - Henrich Grejták (29.12.2016)
Přednáškový cyklus na téma Vláda království (17.11.2016)
Prof .Petr Piťha: Kořeny současné evropské krize a nadějná východiska pro její řešení (04.09.2016)
Zveme na přednášku o sv. Maxmiliánovi do Brna (11.08.2016)
Prof. Royt v Třebíči - Karel IV. a jeho zakladatelská činnost (02.06.2016)
Jozef Maretta: Církev je, bude a byla pronásledovaná (video) (29.04.2016)
Přednáška o blahoslaveném knězi Jerzy Popieluszkovi ve Vranově n. D. (25.04.2016)
P. Vojtěch Kodet - Srdce Boha (záznam přednášky) (22.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Slovo se stalo tělem (záznam 3. přednášky) (16.02.2016)
Přednáška Falešné tváře esoteriky (10.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Na počátku bylo Slovo (záznam 2. přednášky) (09.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - a co my s ním? (záznam 1. přednášky) (02.02.2016)
Přednáška o pomoci na Ukrajině (01.02.2016)
SaVIO – Kořeny a zdroje českého antiklerikalismu (08.01.2016)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce - P. Marek Orko Vácha (28.12.2015)
Přednáška Vánoce stokrát jinak (12.12.2015)
P. Vojtěch Kodet: duchovní obnova Na prahu adventu (29.11.2015)
Exorcista L. Jablonský: Požehnání v rodině a jeho moc. (08.11.2015)
Záznam přednášky P. E. Velly a adorace u minoritů při Národním eucharistickém kongresu v Brně (04.11.2015)
Přednáška Lucie Juříkové - “Česká učitelka v Indii a její návraty.“ (26.10.2015)
P. Elias Vella na NEK v Brně (12.10.2015)
otec Pavol Hudák: Pro mladé (27.09.2015)
Přednáška P. Pavla Zahradníčka, Th.D: Bible - kniha knih (23.09.2015)
Přednáška Blízký východ – region nad propastí (19.09.2015)
Videozáznamy přednášek z konference CBR "Ochrana práv rodiny" v Levoči (15.09.2015)
Kurzy latiny a řečtiny (04.09.2015)
Biblický kurz po třinácté: Prorok Jozue a List Jakubův (31.08.2015)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce (25.08.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat V. (19.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat IV. (09.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Naděje pro každého (05.06.2015)
Diplomová práce na téma "Image Římskokatolické církve v ČR" (27.05.2015)
Přednáška na téma: Umírání doma – nový trend v poskytování paliativní péče, situace na Třebíčsku (16.05.2015)
Přednáška SaVIO - Modlitba - kritický bod víry (16.05.2015)
Kurz sociálního učení církve (12.05.2015)
Vzdělávací kurzy: Živá teologie, Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar (27.04.2015)
Přednáška Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D a pozvánka na pouť v Železném Brodě (26.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat III. (26.04.2015)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého „JAN HUS Z POHLEDU ČESKÉHO KATOLÍKA“ (22.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat II. (22.04.2015)
Zahradní slavnost s P. Markem Orko Váchou a skupinou Adorare v Břežanech (19.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat I. (09.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Úvod do velikonočního tridua (audio) (01.04.2015)
Přednáška Petra Váni: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí (18.03.2015)
Přednáška ČKA - Lužice z první ruky (13.03.2015)
Na slovíčko s líšeňskými Salesiány (07.03.2015)
Informace z Katechetického centra pro brněnskou diecézi - únor 2015 (16.02.2015)
Přednáška v Třebíči - Teroristé v Paříži: Náš problém? (14.02.2015)
Přednáška Ing. Pavla Jajtnera v Lechovicích - Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů (14.02.2015)
Beseda o historii kostela v Jedlce (11.02.2015)
Přednáška ČKA - Právo a spravedlnost (09.02.2015)
Národní týden manželství 2015 v Třebíči -
Max Kašparů: Jak mít vztah, který vydrží
(08.02.2015)
Přednáška ČKA - Vrozené a naučené v chování (20.01.2015)
Konference Bio-psycho-sociální problémy žen v kontextu dnešní doby (08.01.2015)
Přednáška Od slavností zimního slunovratu k vánočnímu evangeliu (13.12.2014)
Video: O. Jozef Maretta: Rozhodni se, co přijímáš: pokoj nebo prokletí? Je to na tobě (25.11.2014)
O putování Svatou zemí ve Vémyslicích (07.11.2014)
P. Mikuláš Tressa: Co nás učí Maria? - prožívání radosti (01.11.2014)
Přednáška v Třebíči: Církev u nás po majetkovém vyrovnání (22.10.2014)
Přednáška na téma Doporučování nauky sv. Tomáše Akvinského papežem sv. Piem X. (30.09.2014)
Kurz novozákonní řečtiny v Brně a Zlíně (25.09.2014)
Přednáška na téma Hledání hodnot (23.09.2014)
Živá teologie. Spirituální dimenze člověka (02.07.2014)
O silách temna (23.06.2014)
Přednáška Prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., protektora Univerzity Karlovy (04.06.2014)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého: DĚJINY MŠE SVATÉ od apoštolů po současnost (20.05.2014)
Savio - ThMgr. Milan Klapetek - Štěstí, muška jenom zlatá ... (08.03.2014)
Slzy Afriky (03.03.2014)
happening PAMATUJ! 2014 se blíží (28.02.2014)
Připomínka & avízo (13.02.2014)
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici XI. (26.01.2014)
Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (09.01.2014)
Pozvánka na přednášku a sváteční prožití svátku svatého Štěpána (11.12.2013)
Sv. Cyril, Metoděj a současnost - přednáška v Železném Brodě (03.12.2013)
Malý filmový seminář v Brně - Líšni (14.11.2013)
Pozvání na Happening PAMATUJ! 2014 (11.11.2013)
Pokřivené hlásání evangelia? (31.10.2013)
MCI (21.10.2013)
CENAP (21.10.2013)
Misijní neděle 20. 10. 2013 (09.10.2013)
VELKÉ ŘÍJNOVÉ UDÁLOSTI – S.O.S. VÝZVA PRO ARMÁDU PANNY MARIE (02.10.2013)
Škola křesťanského života a evangelizace svaté Marie z Nazaretu, Matky Církve (02.10.2013)
Biblický kurz po jedenácté (09.09.2013)
4. promluva- Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé (30.06.2013)
JAK TO VŠECHNO MŮŽE BŮH DOPUSTIT? (WILHEM BUSCH) (30.06.2013)
Promluva Matky Terezy z Kalkaty v Lechovicích dne 10. 11. 1984 (30.06.2013)
3. přednáška - kdo jsi člověče? - K vyššim věcem jsem se narodil (28.06.2013)
Biblický kurz 2013 - Jeremiáš II a Lukášovo evangelium IV (19.06.2013)
Kurz pro seniory: Spirituální dimenze člověka (04.06.2013)
DVD Náš dům v kosmu (14.05.2013)
Misijní beseda s promítáním ve Slatině (13.05.2013)
Svoboda - a co s ní? (09.05.2013)
Kardinál Miloslav Vlk v Třebíči (03.05.2013)
Zajímavá přednáška v Lančově (02.05.2013)
Obchodování s lidmi a novodobé otroctví (30.04.2013)
Helen M. Alvaré na Slovensku! (24.04.2013)
BET LECHEM - vnitřní domov (27. díl): Marko Ivan Rupnik (29.03.2013)
Cesta k andělům - Petr Coufal (14.03.2013)
Kurz Alfa v Brně (05.03.2013)
Biskup Václav Malý v Třebíči (18.02.2013)
Přednáška Jedinec a společnost - PhDr. Jiřina Šiklová (16.02.2013)
Vstupy do škol – Cyril a Metoděj a Poselství křesťanských Velikonoc (13.01.2013)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Třebíči (12.01.2013)
Seminář Nová evangelizace s otcem Patem Collinsem (19.12.2012)
Sladění profesního a rodinného života - seminář v Moravských Budějovicích (22.11.2012)
Facebook – dobro nebo zlo? (14.11.2012)
Náboženská témata v českém umění 20. století (10.11.2012)
Konference o formaci k evangelizaci (15.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 16. 10. v 18,06 ve Štítarech (13.10.2012)
Proměny křesťanství - přednáškový cyklus Diecézního muzea (11.10.2012)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Brně (11.10.2012)
Vynálezce čipu „4004“ se potýká s duší (10.10.2012)
ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI BEZ IVF 13.10. 2012 (10.10.2012)
Rok v Africe (29.09.2012)
Okultismus a psychotronika očima Bible (25.09.2012)
Přednáška v Třebíči: Od Antarktidy po Negev (20.09.2012)
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. - Věda a víra (13.09.2012)
Přednáška o II. vatikánském koncilu - Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (02.09.2012)
Přednáška na téma Jan Amos Komenský v Železném Brodě na Brodci (03.07.2012)
Přednáška "Aby láska v rodině proudila" v Brně - Líšni (12.05.2012)
Přednáška "Kladivo na člověka" v Třebíči (12.05.2012)
Přednáška a beseda s Prof. Mgr. Jindřichem Štreitem (23.03.2012)
Přednáška o etických otázkách léčby neplodnosti a o nedávném zasedání Papežské akademie pro život ve Vatikánu (22.03.2012)
Přednáška Zvěst Starého zákona ve světle dějin Izraele (18.01.2012)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 30. 06. 2013 | 7472 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace