Zajímavé...

4. promluva- Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé

Zde je promluva též o Bohu a máte se na co těšit - Bude ještě 5 promluv :-)


Dostáváme se dnes již ke čtvrté promluvě. Začali jsme z druhého konce. Hned na začátku bylo rozjímání o věčném životě, abychom si dali nebo spíše v sobě obnovili jasnou představu toho, k čemu má naše úsilí směřovat. Prožíváme pozemský život, nemáme jinou zkušenost, ale také jsme do naší pozemské zkušeností zabřednutí až po uši. Měli bychom opět připomenout, že vše v tomto světě by mělo být podřízeno tomu jedinému důležitému- věčnému životu. Vše, co člověk má nebo čeho může dosáhnout, je podrobeno zákonu pomíjivosti, jak nám velice důležité připomíná kniha Kazatel: Marnost, všechno je marnost. Nebo jak některé překlady udávají že by se spíše mělo přeložit: Pomíjivost, všechno je pomíjivost. Někdy přicházejí lidé, aby si nechali pokřtít dítě, a když jim kněz říká, co všechno s tím souvisí, tak mnohdy odpovídají? Pane faraři, my nemáme čas chodit do kostela. Čas má člověk na to, na co si čas udělá. To víme, ale jsme také my za vodou? Nemusí to být s námí podobné jako s nimi, kdy nám jde o uskutečňování svých představ a málo se ptáme, o co jde Bohu? Právě lidé zbožní mohou být v omylu, jak P. Ježíš vytýká představitelům židovského naboženství, že neoslavují Boha, ale sami sebe. Proto je potřeba se opět vracet k tomu, co od nás Bůh chce, co od nás očekává, protože v tom nacházíme naplnění a štěstí svého života. A zvláště to platí o nás kněžích, kteří jsme se odevzdali do Božích rukou, abychom byli jeho jeho nástroji šíření Božího království.

Člověk se po letech může naučit chodit v cestičkách,aby to bylo pro něj pohodlné, ale selže v tom základním, aby si mě Pán mohl pužit tehdy a tam, kde mě bude chtít použít. To, co jsmesi říkali v předchozích katechezích, je pravda, vystihuje pravdu o našem bytí, ale musíme uvést ještě jednu důležitou skutečnost která v nich byla uvedená, ovšem skrytě, a tou je skutečnost hříchu. Mnozí lidé v dnešní době totiž řeknou, k čemu je cirkev? K čemu je naboženství a kostely? Mohu jít do přírody a tam se setkat s Bohem. Do velké míry mají pravdu, ale je tam jedno velké ALE a to je hřích. Podívejme se na to od začátku, k pochopení je třeba otevřit Písmo v první knize Mojžíšově, kde je popsán prvotní hřích naších prarodičů. Adam s Evou jsou stvoření Bohem ve svátostí. Bůh stvořil člověka šťastného a vyrovnaného. Štěstí prvních lidí a soulad, který vládl mezi nimi, vůči Bohu a přírodě je vyjádřen obrazem ráje (písmo mluví o zahradě v Edenu). Na scénu se však dostává had (který představuje ďábla) a svádí Evu,aby pojedla zakázané ovoce ze stromu poznání dobra a zla.Mezi evou a ďáblem se odvíjí dialog, jehož slova jsou důležitá pro pochopeni pravé podstaty hříchů. Ďáblovi se totiž podaří Evu získat k přesvědčení, že Bůh nemluví pravdu a je žárlivý na své výsady, které lidem nechce dopřát.

V té chvíli se totiž děje hrozný převrat ve smyšlení prvních lidí. Přestávají důvěřovat Bohu jako svému Dobrodinci, začínají Boha vidět jako někoho, kdo se staví do opozice proti nim. Jenže zároveň se děje další věc a to, že člověk nemuže zůstat neutralní. Pro něj neexistuje nějaká střední pozice, ale důvěru, kterou měl vůči Bohu, přenáší Satana. Je to hrozné, ale to, co je dobré, začíná člověk považovat za zlé, a co je zlé, považuje za dobré. Zde se ovšem nejedná jen o abstraktní smyšlení, ale vytvoření existenční vazby a závislosti. Když to člověk začne domýšlet do podrobností, tak z toho začnou vycházet úděsné závěry. V žádném případě bych nechtěl démonizovat svět, ve kterém žijeme, ale vzpomeňme na sebejisté jednání ďábla při pokušení na pouští: Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna králoství země a řekl: Tobě dám všechnu moc i slávu těch králoství, poněvadžmně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš se mi klanět, bude to všechno tvé. (LK 4,5 -7) Ďábel v té chvíli mluví pravdu. On nevlastní svět. Svět je stále v Božích rukou. Celý svět je naplněn Boží velebností a krásou. Je pouze jedna oblast, odkud může být Boží velikost vyhnána a tou jsou lidská srdce. A právě při prvotním hříchu se stalo, že člověk se odvratil do Boha k ďáblovi, začal duvěřovat jemu a on může přes lidská srdce ovládat dění ve světě. Bohužel i o nás platí, že naše přirozenost je nakloněna spíše slyšet hlas toho zlého. Možná že si někdo řekne: Ale přece nejsem tak hloupý, abych nevěděl, že něco je dobré a něco je zlé.Taktika zlého ducha spočívá v tom, že dokáže tyto věci šikovně maskovat aprávě zlé věci nám představovat v dobrém zdání. Pokud se k Ježíšovu pokušení na poušti, můžeme vidět,že ďábel chtěl vlastně dobro. První pokušení, kdy Ježíš měl proměnit kámen ve chléb, spočíval v představě falešného mesianizmu: Podívej se, kolik je ve světě hladových lidí, nasyť je. Skoč z chrámu, ať tě přijmou jako mesiáše, který přichází z nebe. Potom budeš moci něco změnit, ukážes lidem cestu k Bohu, budou tě brát vážně a neskončíš na kříži. V podstatě dobré věci s jednou velkou výhradou, udělat je trochu jinak, než jak je chce Bůh. Udělat je po svém. A zde se dotýkáme další výrazné skutečnosti hříchu: být jako Bůh. Rozhodovat si o svém životě a nepotřebovat k tomu Boha. Dodnes si vzpomínám na jeden z diskutních pořadů, který probíhal asi před deseti lety (Áčko). Na nějaké téma tam byli přizvání odbornici, jinak tam mohli být jen mladí lidé do třiceti let. Jednou bylo na pořadu téma: náboženství. Při diskuzí jeden mladý muž prohlasil, že žádné náboženství nepotřebuje a k tomu dodal: Já sám sobě sem Bůh. Naprosto přesně vyjádřil podstatu hříchu. Člověk odsouvá Boha jako toho, kdo mu říká, co je dobré a co je špatné. On to vidí jinak a v konečném rozhodnutí si jedná podle sebe. Nezapomeňme, že podstata hříchů je: zařídit si život podle sebe tak, jak to chci já. Můžeme si být jistí, že dříve nebo později se cesty zkříží. Bůh to bude chtít jinak a přijde na lámání chleba.

Člověk si může naivně myslet, jak je ve svém postoji autentický a nezávislý, a přitom se stává hračkou v záměrech zlého ducha. Někdy v našem životě může vystupovat představa Boha, jehož se člověk bojí. Bůh, který nechce člověku dopřát, aby byl šťastný. Vzpomeňme, že přesně tuto představu v pustil do lidí jako ďábel jed. Boha se bát nemusíme, ale bojme se člověka, který si chce hrát na Boha, který chce udělat pořádek ve světě podle sebe. Žádný člověk nechce zlo jako takové, pro ně samotné. Chce dobro, ale chce ho po svém, a přitom ubližuje druhým lidem. A toto může dorůst do zrůdných konců.Nebylo takových postav v našich i nedávných dějinách dostatek? Ale nemysleme na ty druhé, mysleme na sebe. I když, jak říká P. Ježíš, mohou zabít naše tělo, ale duši nemohou. Pokušení po bohorovnosti je v každém z nás, a tím i nebezpečí,být sobě největším nepřítelem. Mezi lidmi musí vládnout objektivní řád, abych svou touhou po dobru neubližoval druhým. Ale nejen to. Jak víme, že to, co chceme, je skutečně dobré? Problém mladých lidí a jejich kritičností je v tom, že oni to sice myslí dobře, ale jejich zkušenost života je pouhých deset až patnáct let. Dospělý se už na to divá ze širšího pohledu a vidí i věci, o kterých ten mladý ani neví, natož aby s nimi měl zkušenosti. Jen Bůh je ten, který skutečně ví,co je objektivně dobré nejen pro mě, ale i pro ty ostatní. Nejen pro teď, ale také pro potom, aby mé jednání zapadalo do lidské společnosti a také směřovalo k věčnosti, ke které mě Bůh stvořil. A tento postoj není v nás, takovému postoji se celý život učíme Boha, tim že se snažíme poznávat jeho vůli a přikázání.


Sdílet

Související články:
V Olomouci proběhne v listopadu V. Konference o evangelizaci (24.10.2022)
Zveme na přednášku prof. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. (01.09.2022)
Povídání nad knihou ve Znojmě (25.04.2022)
Rekatolizace (08.02.2022)
P. Vojtěch Kodet na TV-mis (12.12.2021)
Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky Církve (17.09.2021)
Postní pátky se sv. Josefem (10.02.2021)
Teologický kurz v Brně 2020/2021 (11.06.2020)
Teologická fakulta Jihočeské univerzity zve ke studiu (01.03.2020)
Praní špinavé morálky (17.02.2020)
Pozvánka na přednášku Vánoce v české kultuře (18.12.2019)
Beseda s Mgr. Ninou Novákovou (04.12.2019)
Doporučujeme: Kázání P. Martina Fuchse (29.11.2019)
Přednáška na téma Literární dílo sv. Konstantina - Cyrila (13.11.2019)
Přednáška na téma Síla modlitby (07.11.2019)
P. Stanislav Přibyl : Církev na západ od našich hranic (videopřednáška) (18.10.2019)
P. Ján Buc - Duch Svatý (31.05.2019)
Valentinská pouť a přednáška o bl. Anně Kolesárové (04.02.2019)
Beseda s paní Mgr. Bc. Danou Vašákovou v Tavíkovicích (25.11.2018)
Pozvánka na zajímavou přednášku velmi aktuální (03.06.2018)
Konference v Brně: Bludné nauky a praktiky a Ježíšova uzdravující moc (20.05.2018)
4CD - P. PAVOL HUDÁK - PROČ LÁSKA ZTROSKOTÁVÁ
- přednášky MP3 k poslechu i ke stažení
(10.03.2018)
Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - 1. a 2. část přednášky (video) (27.12.2017)
Konference Pronásledování křesťanů ve světě (31.10.2017)
Přednáška: Současná evangelizace v Olbramovicích (11.05.2017)
Přednáška na téma Za Boha, národ, pořádek (22.04.2017)
Přednáška Ilony Burdové Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřekly (01.04.2017)
Přednáška Mons. Mgr. Jiřího Mikuláška - Farnost jako společenství (28.03.2017)
Osvobození a uzdravení Ježíšem ve Tvém životě - Henrich Grejták (29.12.2016)
Přednáškový cyklus na téma Vláda království (17.11.2016)
Prof .Petr Piťha: Kořeny současné evropské krize a nadějná východiska pro její řešení (04.09.2016)
Zveme na přednášku o sv. Maxmiliánovi do Brna (11.08.2016)
Prof. Royt v Třebíči - Karel IV. a jeho zakladatelská činnost (02.06.2016)
Jozef Maretta: Církev je, bude a byla pronásledovaná (video) (29.04.2016)
Přednáška o blahoslaveném knězi Jerzy Popieluszkovi ve Vranově n. D. (25.04.2016)
P. Vojtěch Kodet - Srdce Boha (záznam přednášky) (22.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Slovo se stalo tělem (záznam 3. přednášky) (16.02.2016)
Přednáška Falešné tváře esoteriky (10.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Na počátku bylo Slovo (záznam 2. přednášky) (09.02.2016)
P. Vojtěch Kodet: Pokušení dnešní doby - a co my s ním? (záznam 1. přednášky) (02.02.2016)
Přednáška o pomoci na Ukrajině (01.02.2016)
SaVIO – Kořeny a zdroje českého antiklerikalismu (08.01.2016)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce - P. Marek Orko Vácha (28.12.2015)
Přednáška Vánoce stokrát jinak (12.12.2015)
P. Vojtěch Kodet: duchovní obnova Na prahu adventu (29.11.2015)
Exorcista L. Jablonský: Požehnání v rodině a jeho moc. (08.11.2015)
Záznam přednášky P. E. Velly a adorace u minoritů při Národním eucharistickém kongresu v Brně (04.11.2015)
Přednáška Lucie Juříkové - “Česká učitelka v Indii a její návraty.“ (26.10.2015)
P. Elias Vella na NEK v Brně (12.10.2015)
otec Pavol Hudák: Pro mladé (27.09.2015)
Přednáška P. Pavla Zahradníčka, Th.D: Bible - kniha knih (23.09.2015)
Přednáška Blízký východ – region nad propastí (19.09.2015)
Videozáznamy přednášek z konference CBR "Ochrana práv rodiny" v Levoči (15.09.2015)
Kurzy latiny a řečtiny (04.09.2015)
Biblický kurz po třinácté: Prorok Jozue a List Jakubův (31.08.2015)
Přednáška Tvůrce tvoří tvůrce (25.08.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat V. (19.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat IV. (09.06.2015)
P. Vojtěch Kodet: Naděje pro každého (05.06.2015)
Diplomová práce na téma "Image Římskokatolické církve v ČR" (27.05.2015)
Přednáška na téma: Umírání doma – nový trend v poskytování paliativní péče, situace na Třebíčsku (16.05.2015)
Přednáška SaVIO - Modlitba - kritický bod víry (16.05.2015)
Kurz sociálního učení církve (12.05.2015)
Vzdělávací kurzy: Živá teologie, Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar (27.04.2015)
Přednáška Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D a pozvánka na pouť v Železném Brodě (26.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat III. (26.04.2015)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého „JAN HUS Z POHLEDU ČESKÉHO KATOLÍKA“ (22.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat II. (22.04.2015)
Zahradní slavnost s P. Markem Orko Váchou a skupinou Adorare v Břežanech (19.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Proč se nám nedaří evangelizovat I. (09.04.2015)
P. Vojtěch Kodet: Úvod do velikonočního tridua (audio) (01.04.2015)
Přednáška Petra Váni: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí (18.03.2015)
Přednáška ČKA - Lužice z první ruky (13.03.2015)
Na slovíčko s líšeňskými Salesiány (07.03.2015)
Informace z Katechetického centra pro brněnskou diecézi - únor 2015 (16.02.2015)
Přednáška v Třebíči - Teroristé v Paříži: Náš problém? (14.02.2015)
Přednáška Ing. Pavla Jajtnera v Lechovicích - Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů (14.02.2015)
Beseda o historii kostela v Jedlce (11.02.2015)
Přednáška ČKA - Právo a spravedlnost (09.02.2015)
Národní týden manželství 2015 v Třebíči -
Max Kašparů: Jak mít vztah, který vydrží
(08.02.2015)
Přednáška ČKA - Vrozené a naučené v chování (20.01.2015)
Konference Bio-psycho-sociální problémy žen v kontextu dnešní doby (08.01.2015)
Přednáška Od slavností zimního slunovratu k vánočnímu evangeliu (13.12.2014)
Video: O. Jozef Maretta: Rozhodni se, co přijímáš: pokoj nebo prokletí? Je to na tobě (25.11.2014)
O putování Svatou zemí ve Vémyslicích (07.11.2014)
P. Mikuláš Tressa: Co nás učí Maria? - prožívání radosti (01.11.2014)
Přednáška v Třebíči: Církev u nás po majetkovém vyrovnání (22.10.2014)
Přednáška na téma Doporučování nauky sv. Tomáše Akvinského papežem sv. Piem X. (30.09.2014)
Kurz novozákonní řečtiny v Brně a Zlíně (25.09.2014)
Přednáška na téma Hledání hodnot (23.09.2014)
Živá teologie. Spirituální dimenze člověka (02.07.2014)
O silách temna (23.06.2014)
Přednáška Prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., protektora Univerzity Karlovy (04.06.2014)
Přednáška PhDr. Radomíra Malého: DĚJINY MŠE SVATÉ od apoštolů po současnost (20.05.2014)
Savio - ThMgr. Milan Klapetek - Štěstí, muška jenom zlatá ... (08.03.2014)
Slzy Afriky (03.03.2014)
happening PAMATUJ! 2014 se blíží (28.02.2014)
Připomínka & avízo (13.02.2014)
Konference Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici XI. (26.01.2014)
Jak vypadá originál Starého zákona a co o něm (ne)víme? (09.01.2014)
Pozvánka na přednášku a sváteční prožití svátku svatého Štěpána (11.12.2013)
Sv. Cyril, Metoděj a současnost - přednáška v Železném Brodě (03.12.2013)
Malý filmový seminář v Brně - Líšni (14.11.2013)
Pozvání na Happening PAMATUJ! 2014 (11.11.2013)
Pokřivené hlásání evangelia? (31.10.2013)
MCI (21.10.2013)
CENAP (21.10.2013)
Misijní neděle 20. 10. 2013 (09.10.2013)
VELKÉ ŘÍJNOVÉ UDÁLOSTI – S.O.S. VÝZVA PRO ARMÁDU PANNY MARIE (02.10.2013)
Škola křesťanského života a evangelizace svaté Marie z Nazaretu, Matky Církve (02.10.2013)
Biblický kurz po jedenácté (09.09.2013)
JAK TO VŠECHNO MŮŽE BŮH DOPUSTIT? (WILHEM BUSCH) (30.06.2013)
5. Promluva - Dát Boha na prvni misto. (30.06.2013)
Promluva Matky Terezy z Kalkaty v Lechovicích dne 10. 11. 1984 (30.06.2013)
3. přednáška - kdo jsi člověče? - K vyššim věcem jsem se narodil (28.06.2013)
Biblický kurz 2013 - Jeremiáš II a Lukášovo evangelium IV (19.06.2013)
Kurz pro seniory: Spirituální dimenze člověka (04.06.2013)
DVD Náš dům v kosmu (14.05.2013)
Misijní beseda s promítáním ve Slatině (13.05.2013)
Svoboda - a co s ní? (09.05.2013)
Kardinál Miloslav Vlk v Třebíči (03.05.2013)
Zajímavá přednáška v Lančově (02.05.2013)
Obchodování s lidmi a novodobé otroctví (30.04.2013)
Helen M. Alvaré na Slovensku! (24.04.2013)
BET LECHEM - vnitřní domov (27. díl): Marko Ivan Rupnik (29.03.2013)
Cesta k andělům - Petr Coufal (14.03.2013)
Kurz Alfa v Brně (05.03.2013)
Biskup Václav Malý v Třebíči (18.02.2013)
Přednáška Jedinec a společnost - PhDr. Jiřina Šiklová (16.02.2013)
Vstupy do škol – Cyril a Metoděj a Poselství křesťanských Velikonoc (13.01.2013)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Třebíči (12.01.2013)
Seminář Nová evangelizace s otcem Patem Collinsem (19.12.2012)
Sladění profesního a rodinného života - seminář v Moravských Budějovicích (22.11.2012)
Facebook – dobro nebo zlo? (14.11.2012)
Náboženská témata v českém umění 20. století (10.11.2012)
Konference o formaci k evangelizaci (15.10.2012)
Další příprava na biřmování bude 16. 10. v 18,06 ve Štítarech (13.10.2012)
Proměny křesťanství - přednáškový cyklus Diecézního muzea (11.10.2012)
Slepé cesty současné sakrální architektury - přednáška v Brně (11.10.2012)
Vynálezce čipu „4004“ se potýká s duší (10.10.2012)
ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI BEZ IVF 13.10. 2012 (10.10.2012)
Rok v Africe (29.09.2012)
Okultismus a psychotronika očima Bible (25.09.2012)
Přednáška v Třebíči: Od Antarktidy po Negev (20.09.2012)
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. - Věda a víra (13.09.2012)
Přednáška o II. vatikánském koncilu - Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (02.09.2012)
Přednáška na téma Jan Amos Komenský v Železném Brodě na Brodci (03.07.2012)
Přednáška "Aby láska v rodině proudila" v Brně - Líšni (12.05.2012)
Přednáška "Kladivo na člověka" v Třebíči (12.05.2012)
Přednáška a beseda s Prof. Mgr. Jindřichem Štreitem (23.03.2012)
Přednáška o etických otázkách léčby neplodnosti a o nedávném zasedání Papežské akademie pro život ve Vatikánu (22.03.2012)
Přednáška Zvěst Starého zákona ve světle dějin Izraele (18.01.2012)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 30. 06. 2013 | 6423 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace