Zajímavé...

13. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona

slovenskydohovor zarodinu.sk, 33 zasvěcení 13. den zasvěcení připravené SDZR. Video s nahrávkou příslušných modliteb + texty. Začíná 1. týden II. části přípravy, který je zaměřený na téma poznání sebe

Slovenský dohovor za rodinu pro Vás připravil 33 denní zasvěcení skrze ruce Panny Marie podle sv. Ludvíka M. Grigniona. Začínáme 13. července a závěrečné slavnostní zasvěcení bude 15.8. na svátek Nanebevzetí Panny Marie.
Každý den najdete již v časných ranních hodinách článek se zamyšleními a modlitbami k danému dni a videem, ve kterém budete mít všechny potřebné texty načteny. Zasvěcení budeme také vysílat na našich facebook a youtube kanálech Slovenskou úmluvu za rodinu každý den v 6:00 a 22:00. Přidejte se k nám! Proč se zasvětit podle Grigniona se dočtete zde:


ČÁST II. (13.-19. den)


První týden – Téma: Poznání sebe

V tomto týdnu je třeba si vykonat modlitby, cvičení, rozjímání, zřeknutí se vlastní vůle, lítost nad svými hříchy, pohrdání sebou, abychom všechno přeformovali u nohou Panny Marie, protože od ní doufáme, že obsáhneme světlo pro poznání sebe sama. U ní budeme schopni změřit propast naší bídy bez zoufalství. Konejme všechny zbožné skutky se žádostí poznat sebe samé a oplakávat své hříchy a konejme je v duchu zbožnosti. Během tohoto období neuvažujme ani tak o tom, jak propastný rozdíl je mezi naším duchem a Ježíšovým, ale spíše o tom, do jak mizerného a ponižujícího stavu nás degradují naše hříchy. Nakonec, pravá úcta je snadná, krátká, bezpečná a dokonalá cesta jak dospět k jednotě s naším Pánem, který je Kristus – dokonalost sama. Vykročme tedy vážně na tuto cestu, silně přesvědčeni o své bídě a bezmocnosti. Ale jak k tomu dospět bez poznání sebe sama?

Během tohoto prvního týdne si všemi svými modlitbami a skutky zbožnosti vyprošuj poznání sebe sama a lítost nad svými hříchy, a všechno konej v duchu pokory. Na tento cíl můžeš, pokud chceš, meditovat o tom, co jsem řekl o našem špatném základě, a dívej se na sebe šest dní tohoto týdne jako na šneky, slimáky, ropuchy, prasata, hady a kozly. Nebo medituj tři slova svatého Bernarda:

Uvažuj, co jsi byl, zkažené semeno;
co jsi, nádoba výkalů;
co budeš, potrava červů.

Pros našeho Pána a jeho Ducha Svatého, aby tě osvítil, těmito slovy: Pane, abych viděl nebo „Bože, vždy tentýž, ať znám sebe, ať znám tebe!“ nebo „Přijď, Duchu Svatý!

Modlitby: Litanie k Duchu Svatému, Litanie Loretánské, Zdrávas, Hvězdo mořská

13. DEN

Lk 11,1–11

Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků:
„Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“
Řekl jim (dále): „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: 'Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: 'Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.'
Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře.
Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada?


O PRAVÉ ÚCTU K PANNĚ MARII
(Ludvík Marie Grignion z Montfortu)


L. M. Grignion, volné dílo, en.wikipedia.org


Třetí pravda. — Naše nejlepší činy se obyčejně poskvrní a znehodnotí špatným základem, který je v nás. Když nalijeme čiročistou vodu do zapáchajících nádob nebo víno do sudu napáchnutého jiným vínem, čirá voda i dobré víno se zničí a snadno zasmrádnou.
Podobně, když Bůh vloží své milosti, nebeskou rosu nebo jemné víno své lásky do naší duše poznačené dědičným a osobním hříchem, špatný kvas a špatný základ, které v nás hřích zanechal, obyčejně znehodnotí a znečistí tyto Boží dary. A naše činy, i ty nejušlechtilejší, jimi zasmrádnou.
Proto k dosažení dokonalosti, kterou přináší pouze spojení s Ježíšem Kristem, je velmi důležité vzdát se všeho, co je v nás špatné: jinak náš Pán, který je nekonečně čistý a který nekonečně nenávidí i tu nejmenší poskvrnu duše, nás odvrhne ze svých očí a vůbec se s námi nespojí.

Zamyšlení: Vlastní bída.

Plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. – Jak 5,1

Nesmíme důvěřovat světu, protože je špatný, nesmíme však důvěřovat ani sobě, protože jsme slabí. Jsme jen tvory, ubohými, křehkými bytostmi a sami ze sebe zcela neschopnými vykonat něco nadpřirozeně dobrého. Spíše konáme zlo, než dobro, a přece si příliš důvěřujeme. To je naše největší chyba.
Téměř všechno zlo na světě pochází z klamné sebedůvěry, téměř všechno dobro z důvěry v Boha, která se tak jedinečně ukazuje v pokorné prosbě: Proto se musíme učit především uznat svou ubohost. Čím lépe se to naučíme, tím raději se budeme utíkat k Pánu Ježíši a Prostřednici všech milostí, Panně Marii.

Modlitby: Litanie k Duchu Svatému, Litanie Loretánské, Zdrávas, Hvězdo mořská.https://www.youtube.com/watch?v=0yhvznoDgcU&t=27s


Více na:
https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/13-den-pripravy-na-zasvatenie-sa-jezisovi-skrze-ruky-panny-marie-podla-sv-l-m-grigniona/

Převzato z https://slovenskydohovorzarodinu.sk/

Ke stažení v češtině:
https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=brozurka-ke-stazeni-33-denni-priprava-k-zasveceni-v-cestine&cisloclanku=2018060046

CC0, pixabay.com


(Na Fatym.com vydáno 25. 7. 2025; 15. 9. 2023 - 140 přečtení)

Klokočovská Madona, foto z (plakát, výveska.sk)

Sdílet

Související články:
33. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (05.10.2023)
32. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (05.10.2023)
31. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (05.10.2023)
30. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (02.10.2023)
29. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (01.10.2023)
28. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (30.09.2023)
27. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (29.09.2023)
26. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (28.09.2023)
25. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (27.09.2023)
24. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (26.09.2023)
23. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (25.09.2023)
22. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (24.09.2023)
21. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (23.09.2023)
20. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (22.09.2023)
19. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (21.09.2023)
18. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (20.09.2023)
17. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (19.09.2023)
16. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (18.09.2023)
15. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (17.09.2023)
14. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (16.09.2023)
12. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (14.09.2023)
11. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (13.09.2023)
10. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (12.09.2023)
9. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (11.09.2023)
8. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (10.09.2023)
7. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (09.09.2023)
6. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (08.09.2023)
5. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (07.09.2023)
4. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (06.09.2023)
1. - 3. DEN přípravy na zasvěcení se Ježíšovi skrze ruce Panny Marie podle sv. L. M. Grigniona (04.09.2023)
Brožurka ke stažení - 33 denní příprava k zasvěcení v češtině (16.07.2023)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 09. 2023 | 509 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Slovenský dohovor za rodinu
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace