Zajímavé...

10 přikázaní New Age…

Stonehenge, foto: wikipedia.org, garethwiscombe, CC BY 2.0 Zprávy o tom, že konečným cílem některých skupin je výrazná redukce obyvatel či světovláda někteří považují za tzv.. konspirační teorie. Co ale v případě, kdy taková konspirační teorie je vytesána přímo do žulového megamomumentu? Vytesali si ji tam snad sami konšprátori?

Třeba připustit, že kolem georgijských monolitů je dost znervózňujúcich věcí. Navštívili jsme je koncem července. Zdály se neškodné a na první pohled menší než jsme čekali. Skličující atmosféra však brzy nastoupila a ukázalo se, že nejsou ani tak malé. "Monument" leží severovýchodně od Atlanty, uprostřed venkovské "země ničeho". Skládá ze čtyř žulových megalitů poskládaných do kruhovitého útvaru.

Kameny mají otvory podobné těm na poštovní schránce a kulaté otvory, přes které se dostane slunce v době rovnodennosti nebo slunovratu, dokud Severka je viditelná neustále. Slouží jako hodiny, kompas, kalendář, přesně tak jako záhadné monumenty Egypta či Stonenhenge, krok za krokem stále záhadnější a zřejmě i okultní.

Je známo, že byly objednané

a zaplacené v roce 1979 skupinou, která dodnes zůstává utajena. Bylo to tedy v tom roce, když dobře oblečený a samozřejmě vzdělaný muž, vystupující pod pseudonymem Robert C. Christian přišel do města Elberton a přistoupil k JH Fendleymu, prezidentovi Granite Finishing Company s požadavkem na vztyčení monumentu jménem anonymní skupiny.

Na začátku ho pokládali

za excentrika, což se ale změnilo, když "pan Křesťan" vyhledal asistenci místního bankéře W. Martina, prezidenta Granite City Bank, který se stal jeho zprostředkovatelem a který jediný znal jeho pravé jméno, kvůli právnímu ošetření záležitosti. Divné? I podle desky, která se na místě nachází, "Křesťan" trval na tom, že bankéř podepíše důvěrnou smlouvu s tím, že objednatelé si přejí zůstat navždy v anonymitě. Křesťan proto přicestoval přes různá města a prováděl peníze křížem krážem z různých bank. Monument byl dokončen v roce 1980 za účasti 5 stovek místních. Nikdo neví, zda pan Křesťan byl mezi zvědavci. Je to zkrátka tajemné, skoro jako jeho argument, že si toto místo vybral proto, že se právě zde narodila jeho prababička.

Na západ od kamenů je ještě s víceodstrašujícím účinkem působící deska s vyrytými slovy: "Časová kapsle 6 stop pod zemí na bodu .......... (prázdné místo). Otevřená bude ...................... (opět prázdné místo).

Kdo vyplní prázdná místa? Ne nezajímavý byl požadavek, aby monument přežil jakoukoliv katastrofu a pak samozřejmě vytesané odkazy: Po čtyřech stranách je v řečtině, hieroglyfech, babylončine a v sanskrtu vyryté: "Ať jsou tyto kameny průvodcem pro věk rozumu!", Na megalitech pak v angličtině, španělštině, arabštině, čínštině, hebrejštině, ruštině, hindštine a swahilčine to, co by se dalo nazvat "10 přikázáními nového věku". Co říkají?

1. Udržuj lidstvo početně pod 500 000 000 osob, v rovnováze s přírodou!
2. Moudře usmerňuj rozmnožování a pobádaj k tělesné zdatnosti a k rozmanitosti!
3. Sjednoť lidstvo novým živým jazykem!
4. Umírněným rozumem udržuj pod kontrolou vášně, víru, tradici a všechny věci!
5. Chraň jednotlivce a národy spravedlivými zákony a soudy!
6. Ať si každý národ řídí vlastní záležitosti a externí neshody ať řeší světový soud!
7. Vyhýbej se malicherným zákonům a nepotřebným úředníkům! Udržuj rovnováhu mezi osobními právy a závazky vůči společnosti!
8. Rovnováha osobních práv a sociálních povinností
9. Ceň si pravdu, krásu, lásku a snahu dosáhnout souladu s nekonečném!
10. Nebuď vůči Zemi jako rakovina! Nech prostor i pro přírodu!

Kontrola populace, dokonce i udané číslo silně zavání napojením na shodou okolností také tajné společnosti, které sponzorují interrupce, kontrolu porodnosti či politiku jednoho dítěte. Bizarním bodem je pak volání po "světovém jazyce", dokud národní jazyky se zdá nezbytné eliminovat v zájmu extruzi nového světového řádu.

Jsou to formulace new age. "Nekonečno" není křesťanský výraz, také "věk rozumu" je liberální termo.

"Je velmi pravděpodobné, že stupeň lidské vědomosti bude brzy potřebovat založení globální světové vlády. Brzy budou srdce lidské populace schopné přivítat globální vládu rozumu. Vstupujeme do kritické fáze. Tlak populace brzy vytvoří ekonomickou krizi ve světě. To vyvolá potřebu budování racionální světové společnosti. ", Cituje brožurka objednatelů.

Když jsme místo pokropili svěcenou vodou,

náhle se velmi nízko nad místo dostal tmavý mrak - jeden jediný, který jsme v tom slunečném dni viděli po cestě měřící téměř 600 km. Je to země pastvin, žula se zde používá běžně a paradoxně je to i místo s vysokým výskytem různých církví, převážně baptistické. Možná odsud pocházejí nasprejované nápisy: Ne světové vládě, zda Ježíš vás porazí, satanisté. Kromě toho zde někdo však stihl nasprejovat i návod k provádění rituálů.

Nedaleko býdlí 43 letá Linda, která nám řekla, že v noci často vídá uprostřed monumentu záblesky světel trvající několik minut. Totéž potvrdil její syn Jeffrey, který se jednou v té době vydal k monumentu, avšak parkoviště i místo našel liduprázdné. Rituály? Je známo, že okultisté je zde provádějí, a svatbu tu měl jistý pár ve složení "čarodějka a kouzelník". Linda tvrdila, že tu viděla také Kukluxklan. V jednom z rozhovorů se Ch. Clamp, který tesal text do kamene, vyjádřil, že "když pracoval, uslyšel podivnou hudbu a nesourodé zvuky." Jeffrey také tvrdil, že on i jiní lidé byli také svědky jiného fenoménu, a to sena vznášejícího se nad monumentem a to i v úplném bezvětří, poukazujíce tak na přítomnost určitého vzdušného víru.

Nakonec závěrečné pozorování - asi 12 mil od monumentu je umístěno minimálně 6 billboardů s telefonním číslem tak velkým, jaké jsme ještě nikde neviděli a toto číslo obsahuje 5 x "666" a stojíc v prázdném mírně zvlněném terénu se tak kromě monumentu stává hlavní dominantou krajiny.

Nic není ale zajímavější než to, kdo je postavil.

Objednatel se nazval R. C. Christian.

Prezident Granite City Bank rád zdůrazňuje, že si tento pseudonym vybral proto, že byl opravdu křesťanem (Je na to i citát: "Nejmenuji se křesťan, jen jsem si vybral toto jméno. Protože jsem následníkem učení Ježíše Krista"). Myslí si také, že Christian zemřel pár let poté ve svých 80-ti letech, v době, kdy se zastavila jejich korespondence. Celá jeho korespondence přicházela z různých míst po zemi a nikdy nepřišla 2x z téhož místa. Christian byl mluvčím malé skupiny lidí, možná 6-sti, kteří "věřili v Boha a hledali místo na vztyčení monumentu, který by řekl lidem, jak zlepšit tento svět", říká reklamní brožurka. Není třeba zřejmě věřit hned všechno každé brožurce.

Někteří, zřejmě ti pořádně naivní, nebo pak naopak až příliš zasvěcení, spekulují o tom, že RC Christian znamená "římsko katolický křesťan", ale mnohem přesvědčivější jsou ti, kteří tento název spojují se starým okultním učením rozekrucianismem, které se datuje k 1. století, až k starověkým druidům, kteří jsou spjati se Stonehenge.

V modernějším pojetí

mohou být považováni za tajnou filozofickou společnost spojenou se jménem Němce Christiana Rosenkreuza. Rozenkrucianismus se považuje za "teologickou" doktrínu postavenou na esoterických pravdách. Poskytuje některé pohledy na fyzickou a duchovní říši. Začátkem 17-steho století skupina manifestovala "univerzální reformu lidstva". Je spojována s luteránstvím a měla podstatný vliv při formování moderního svobodného zednářství (minimálně ve Skotsku).

Existují tvrzení, že rozenkrucianismus je bází zednářství a jen rozenkruciáni znají celý smysl zednářských symbolů. Jsou spjati s okultní skupinou zvanou Golden Dawn. Jejich časopis se jmenoval New Age.

Je také zajímavé, že velký počet zainteresovaných na stavbě tvořili zednáři, včetně rytce s 32. stupněm skotského ritu registrovaného v Savannah Valley Shrine Club, či pískovače, který byl zednářem na Aljašce, nebo velkého důvěrníka Fendleyho, který měl také 32. stupeň Yorského ritu s registrací v Yaarab Shrine Temple, Atlanta.

V literatuře se také uvádí, že tyto monolity fyzicky objímali místní politici a představitelé místní obchodní komory, a je také signifikantní, že Fendley se později stal primátorem Elbertonu. Monument je dnes pod gescí místní samosprávy a kamera na jeho vrcholu bdí dokola nad krajinou farmářů, žuly a pasoucího se dobytka.

Převzato z www.magnificat.sk, článek, vydaný 10. 8. 2011, naleznete zde.

V této souvislosti připomínám také už starší článek:

"Dobrodinci" lidstva jeho největšími nepřáteli...
Bill Gates přiznal, že vakcíny mají snížit populaci.Naleznete ho i s dalším na našich stránkách ZDE.


Sdílet

Související články:
Vladyka Milan odpovedá: Prokletí a jeho vliv na rodinu (19.07.2022)
Online ve světě okultismu - Dostali jsme se ze spárů okultismu - 1.část (video) (12.07.2022)
6 důvodů, proč odmítnout Halloween a CO BYSTE MĚLI DĚLAT, POKUD JSTE V MINULOSTI PRAKTIKOVALI HALLOWEEN? (06.11.2021)
HALLOWEEN - Znáte původ tohoto svátku? (28.10.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Zaplétat se do okultních ... (19.06.2021)
Jak středověký mnich jógu zakázal (29.05.2021)
Je hříchem předpovídání budoucnosti? (29.03.2021)
Satanistka Helena Blavatská a New Age (19.01.2021)
Exorcista poukazuje na ochrannou moc svátostin proti útokům ďábla (02.01.2021)
Tajemství okultistů - přes jejich mysteriozní schopnosti působí ďábel (11.11.2020)
Kniha pro ezoteriky i křesťany (31.10.2020)
Harry Potter - zrádná učebnice magie (07.05.2020)
Exorcisté: Kultura mainstreamu prodává dětem satanismus (20.01.2020)
Vybíráme z duchovní poradny o. Matúša Marcina: JAKÁ JSOU NEBEZPEČÍ HALLOWEENU PRO NAŠE DĚTI? (31.10.2019)
Je vhodné slavit Halloween? (28.10.2019)
Mohou katolíci používat krystaly na léčení? (28.09.2019)
Nespadněte do pasti New Age! (10.07.2019)
Děti, rodiče a Halloween (29.10.2018)
Církevní učení o věštkyních, čarodějnicích a psychických poradcích (29.04.2018)
Ďábel nenosí Pravdu, ale Halloween (31.10.2017)
Bývalý satanista je šokován, že křesťanští rodiče dovolí dětem slavit Halloween (30.10.2017)
HALLOWEEN se k nám prodral přes učitele, dokážeme to i napravit ? (14.10.2017)
Halloween a křesťanství (odpověď na otázku) (30.10.2016)
Proč by křesťané neměli slavit Halloween (30.10.2016)
O halloweenských párty a budoucích klientech psychologických poraden (31.10.2015)
Trick or treat, anebo ďáblův trik? - Italský exorcista o fenoménu Halloween (30.10.2015)
VRAŤME ŘÍJEN PANNĚ MARII (01.10.2015)
Halloween a svědectví jedné maminky (31.10.2014)
Halloween - svátek temných sil a "náboženství" Antikrista (31.10.2014)
Sibiřská oblast varovala, že Halloween podporuje extremistické postoje (31.10.2013)
Potrestán: starosta kritizoval Halloween (31.10.2013)
Halloween ubližuje! (31.10.2013)
Polská církev upozorňuje na okultní charakter Halloweenu
Filipíny: Církev proti Halloweenu
(31.10.2013)
Informace o New Age, srovnání, slovník pojmů + dokument církve o tomto hnutí (14.05.2012)
Kněz s vlastní zkušeností varuje před New Age (13.05.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 06. 2012 | 22924 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace