Zajímavé...

Pán Ježíš hovoří o posledních dnech

CC0, pixabay.com Tato poučení pocházejí z textů polské mystičky Alice Lenczewské, obdařené mystickým darem rozhovorů s Pánem Ježíšem. Na doporučení arcibiskupa Andrzeje Dzięgu texty přezkoumala teologická komise a uznala, že se shodují s naukou Církve.

† Tvým posláním je svědčit o Mně. Dělej to při každé příležitosti. Hledej takové příležitosti a vytvářej je. Lidem je třeba pomáhat. A je třeba spěchat, aby to stihli, než skončí jim daný čas. Než skončí čas daný tomuto světu. Málo už je toho času. Velmi málo…

Posilování působení Zlého

† Cílem působení satanových sluhů ve světě je navštívení co největšího počtu duší a jejich uvržení do hrtanu Zlého. (…) Život na zemi je přípravou na věčný život a zároveň svobodným výběrem kvality onoho života ve sjednocení s Bohem nebo se satanem. Já používám Lásku a Pravdu, protože jimi jsem, a vedu k jednotě. Můj nepřítel využívá nenávist a lež, které jsou podstatou jeho existence, a vede k rozpadu.

Sipa, PublicDomainPictures, CC0 Public Domain, pixabay.com


Je třeba se tedy obléct do úplné duchovní zbroje (Ef 6,10-18), o které hovoří svatý Pavel, a odmítnout všechno, co jen trochu připomíná zlo. Oblasti života, které jsou obzvláště napadány, jsou: srdce, mysl a tělo.
Srdce skrze pýchu, marnivost, tvrdošíjnost, strach, odmítnutí duchovna, vulgárnost, egoismus.
Mysl skrze hloupost, povrchnost, iluze, lež, nedůvěru, temnotu.
Tělo skrze uznání jeho za nejvyšší hodnotu.
Tělo ženy – skrze jeho komercionalizaci a uznání jej za zdroj útěch. (…) Plody jsou zřejmé dokonce i pro nepříliš myslící lidi, i když je prováděno systematické snižování vnímavosti, roste necitelnost či prohlubování pocitu bezmoci, aby si lidé přivykali na perverznost, zlo, krutost a uznávali to všechno za normální nebo za příznaky civilizačního pokroku … To je totální ohlupování lidí a postrkování je do pasti satana, a navíc se zdůvodněním, že tam sami chtějí.

Vy, věrné děti moje, jste povolány, abyste spolu se Mnou a Marií vítězili skrze své odevzdání se a hrdinskou obětavost, abyste se podíleli na obnovení tvářnosti země a na mém triumfu v lidských duších.

Vítězství přijde skrze Marii

† Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí. Ona je Matkou Církve, která je vždy svatá nezávisle na hříších, na zradě mnoha dětí Církve. Svatostí Církve jsem Já, moji apoštolové, moji oddaní sluhové, kteří v oběti mučednictví jsou základy i zdmi i sklepem mé svatyně. V ní jsem živý a skutečný a v ní prostřednictvím svých sluhů živím své děti, vracím život a přivádím do Otcova domu.

Moje Církev trpí, jako jsem trpěl Já, je zraněná a krvácí, jako jsem Já byl zraněn a jak jsem cestu na Golgotu značil svou Krví. A je poplivaná a zneuctěná, jako bylo popliváno a stýráno moje Tělo. A sklání se, potácí se a padá jako Já pod břemenem kříže, protože také nesu kříž mých dětí po léta i epochy. A zvedá se, a jde ke zmrtvýchvstání přes Golgotu a ukřižování tak jako mnoho svatých. (…)

Cesta ke spáse vede skrze očištění od satanského jedu prvotního hříchu světa i každého dítěte této země. Bude dáno očištění, které vynese lži synů temnoty na světlo Boží Pravdy, a každý člověk podle vlastní vůle, tváří v tvář té Pravdě, bude muset zvolit buď království mého Otce, nebo odevzdání se na věčnost otci lži. A svět bude osvobozen od pavoučí sítě Velké Neřestnice – církve antikrista a těch, kteří mu sloužili mezi mými dětmi.

Maria je ta, skrze kterou prochází obrození mé Církve, aby se zatřpytila plným leskem Boží svatosti. Přítomný čas vyžaduje od dětí hrdinskou pravdu, víru, naději a lásku. Třeba rozeznávat znamení času ve světle modlitby a slova Božího a plnit výzvy mé Matky i výzvy mého milovaného sluhy Jana Pavla II., modlit se a konat pokání na úmysl zachránit mé ztracené děti.

Růženec – archa záchrany

† Dnes, jako kdysi nad Jeruzalémem, pláče Ježíš nad celým světem. Jako plakal nad Sodomou a Gomorou, od kterých je dnešní svět ještě horší. Tak, jako předtím Bůh ochraňoval lidi Jemu věrné a hříchem se neposkvrňující, nešpinící, tak nyní touží zachránit ty, kteří ochraňují jeho lásku. Tím, čím byla archa pro Noemovu rodinu, čím bylo pro Lota opustit město určené ke zkáze, je dnes růženec.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Růženec, který se modlíme spolu s Marií před Srdcem Ježíše Milosrdného, je záchranou jako archa pro tvou duši a pro duši těch, které toužíš zachránit od přívalu zla, které zalilo svět.

Růženec tě vyvádí z toho, co má být spáleno na popel, aby už neničilo lidské duše stvořené pro svatost v Bohu.

Doba oběti Církve
,br> † Křesťané a Církev musí být ukřižováni, aby se naplnila moje oběť a aby nastalo zmrtvýchvstání lidstva v Duchu Svatém. Budu znovu umírat ve svém lidu, aby Duch Svatý obrodil lidstvo.

Je doba oběti Církve – doba oběti křesťanů. Doba oběti kříže mého těla, kterým je Církev. Proto je třeba svědectví víry, modlitba na úmysl záchrany lidstva a světa před zatracením v satanovi.

Církev musí odumřít, aby se znovu obrodila zmrtvýchvstáním v plnost Boží moci a zatřpytila se leskem Ducha Svatého. Neboj se Kříže. Stůj pod ním s důvěrou a s láskou hleď na blížící se úsvit zmrtvýchvstání.

Čas milosti trvá - je to čas na obrácení, na vzpamatování se, na záchranu mnoha skrze oběť mých synů a dcer - dětí Lásky.

fatym.com


Každý, kdo se postaví pod Křížem, kdo přijme Kříž, je spojený s Marií – Matkou bolesti, která pomůže vytrvat v lásce a v obětování. Skrze Ni znovu přijdu na svět v záři a síle jako Vítěz a Král.


Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek z 18. 11. 2022 naleznete zde.

Alicja Lenczewska, polská mystička, https://pomaranczki. wordpress.com

Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 11. 2022 | 490 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace