Zajímavé...

Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti

stěna, grafiti, homosexuálové, Public Domain CCO, www.pixabay.com Pohled morálního teologa na otázku výchovy dětí homosexuálním párem

Pan Jiří Ambrož a jeho „manžel“ žijí v Kalifornii a vychovávají dvě děti, syna a dceru. Za obrovský úspěch považují, že Ústavní soud České republiky doporučil Nejvyššímu soudu, aby uznal „jejich právo“ být v úředních dokumentech oba uvedeni jako otcové dětí (viz článek na aktuálně.cz z 25. července 2017 s titulem: „Dětem je jedno, jestli mají matku, říká gay. Jeho partnerovi přiznal Ústavní soud rodičovská práva“ a rozhovor na DVTV z 28. července 2017 s titulem: „Homosexualitu jsem si nevybral, proč mám mít jiná práva, zákony v ČR jsou zastaralé, říká Ambrož“). Jelikož mnoho lidí neví, jak se k těmto otázkám postavit, rozhodl jsem se nabídnout určitý náhled na tyto skutečnosti z hlediska morální teologie.

Nechci na tomto místě rozebírat jev homosexuality jako takové – tedy analyzovat, zda jde skutečně o něco vrozeného, či o nějakou poruchu v psychice, která má vliv na vnímání skutečností týkajících se sexuální oblasti. Proto se v dalším textu snažím odlišit homosexuální orientaci od homosexuálního jednání. Rád bych upozornil na některé skutečnosti, které vyplývají z historicky celkem nové situace, kdy v některých zemích homosexuální páry nejen dosáhly legalizace svých sňatků, ale i možnosti výchovy dětí.

Písmo a nauka Církve

Homosexuální jednání je v Písmu svatém striktně odsuzováno jako jednání zlé – stačí zmínit příběh o zničení Sodomy (Gn 19,1–29). Našli bychom ovšem i místa v Novém zákoně, které toto jednání odsuzují jako morální úpadek, jenž je důsledkem modloslužby (Řím 1,24–27), jako jednání, které vylučuje z Božího království (1 Kor 6,9–10), či jako jeden ze způsobů jednání, kvůli kterým byl dán Zákon (1 Tim 1,10). Tradice katolické církve toto jednání označuje jako vnitřně nezřízené skutky, které jsou v rozporu s přirozeným zákonem, které oddělují sexuální úkon od daru života, popírají význam komplementarity muže a ženy, a proto nemohou být v žádném případě schvalovány (srov. KKC 2357). Katechismus dále varuje před jakoukoli nespravedlivou diskriminací těchto osob a vyzývá je ke zdrženlivosti, která nevylučuje nezištná přátelství a díky níž by spolu s životem modlitby a svátostnou milostí mohli dospět ke křesťanské dokonalosti (srov. KKC 2358–2359).

Nespravedlivá diskriminace?

Našim nevěřícím spoluobčanům by samozřejmě tento způsob argumentace nestačil – v Boha nevěří a nemají důvod brát vážně učení Církve. Možná by někdo vytrhl z kontextu onu zmínku o „nespravedlivé diskriminaci“ v čl. 2358 v KKC a začal by na ní stavět svou argumentaci ve prospěch legalizace zájmů homosexuální lobby. V minulosti se skutečně stávalo (a možná se ještě někde stává), že homosexuálové jsou pro své jednání fyzicky napadáni nebo likvidováni. Taková reakce, ač ji jistě nelze schvalovat, ovšem prozrazuje určité podvědomé vnímání škodlivosti homosexuálního jednání na život společnosti. Homosexuální spojení totiž nikdy ze své podstaty nemůže vést ke zplození dítěte, a tudíž nijak neprospívá budoucnosti konkrétního lidského společenství.

Vrátím-li se k  argumentaci pana Ambrože, je zřejmé, že má vše dobře promyšlené a že dokáže dobře argumentovat. Problém v takové argumentaci ovšem spočívá v tom, že některé věci se zdůrazňují bez dalšího zdůvodnění, zatímco o jiných se zcela mlčí. Mluví se o „právech homosexuálů“, která jim dlouho byla upírána. Ptá se někdo, na čem jsou taková „práva“ založena? Na lidské přirozenosti a jejích danostech určitě ne, tím méně by mohla být schvalována Božím zákonem. Mluví se o „diskriminaci“ homosexuálů, kteří podle platných zákonů nemohou mít děti. Na čem je tato „diskriminace“ založena? Že civilní zákon nerespektuje jejich touhu po domnělých právech? Nebo na tom, že podle zákonů vložených do naší přirozenosti homosexuálové nikdy děti zplodit nemohou? Z toho by samozřejmě vyplývalo, že takový pár není ani způsobilý pro jejich výchovu. Pokud je civilní zákon v rozporu s přirozeným zákonem, pak se nemůže jednat o dobrý zákon.

Koho by měl zákon chránit?

Jsou tu ale i věci, o kterých se nemluví. Zdůrazňují se práva menšin. To je velmi zavádějící. Myslím, že zákon by měl především chránit práva slabšího proti silnějšímu. V argumentaci homosexuální lobby se vůbec nemluví o právech a diskriminaci dětí. Proč nemá dítě právo mít svou vlastní matku a svého vlastního otce? Dítě se v určitém věku potřebuje identifikovat s dospělou osobou stejného pohlaví. Je-li vše v rodině v pořádku, syn se identifikuje s otcem a dcera s matkou. S kým se bude identifikovat dcera pana Ambrože? A s kým se bude identifikovat jeho syn? Znamená jeho identifikace s jedním z jeho „otců“ (přičemž ani neví, kdo je jeho skutečným otcem) i přijetí jejich homosexuality? Jejich děti se možná nikdy nedozví, kdo je jejich biologická matka (dárkyně vajíčka). To samozřejmě nejen znamená, že jim je násilím vyrvána možnost poznání historie jejich rodu v mateřské linii, ale zároveň to s sebou může nést i vážné důsledky do budoucna, pokud by se náhodou někdo z těchto dětí rozhodl založit rodinu se svým biologickým sourozencem, aniž by o tom vůbec mohl vědět.

Myslím, že bychom měli být vnímaví pro Boží zákon a danosti lidské přirozenosti. To nám umožní lépe chápat, jak se postavit k těmto novým skutečnostem.

P. Th Lic. RNDr. Tomáš Reschel, Ph.D.,
morální teolog a student doktorského programu na TF ve Fribourgu, farní vikář v Ústí nad Orlicí


Převzato z MONITOR 16/2017, str. 13-14

Archiv časopisu najdete zde.

stěna, grafiti, homosexuálové, Public Domain CCO, www.pixabay.comSdílet

Související články:
USA: I gayové jsou zhrozeni dopadem transgenderu na děti! (24.11.2022)
Bývalá transsexuální teenagerka žaluje lékaře, kteří jí odstranili prsa, když jí bylo pouhých 15 let (19.11.2022)
LGBT AGENDA V NĚMECKU UMOŽNILA OTEVŘENÍ HOMO-ŠKOLEK S PODPOROVATELEM PEDOFILIE V JEJICH ČELE (17.11.2022)
Homosexualita není hřích, je to zranění uvnitř lidské osoby. Homosexuální chování je hřích, vysvětluje kněz Marko Rozkoš (08.11.2022)
Proč progresivcům záleží víc na nenávisti vůči Církvi než na dobru LGBT osob (03.11.2022)
Zdeněk Chytra, homosexuál pro tradiční rodinu (nový odkaz na video) (29.10.2022)
Vždy jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý táta. (26.10.2022)
Tragédie na Zámockej má už příliš mnoho viníků (25.10.2022)
Karol Dučák: I homosexuální osoby Bůh povolává k čistotě. „jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1, 27) (22.10.2022)
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti (14.06.2022)
Co mají biskupové učit? (23.05.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT (15.07.2021)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí? (19.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok (12.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí (13.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Proč homosexuálové odcházejí z církve? (02.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Jak soud vzal dětem šanci na maminku (09.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme. (30.12.2014)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
Homosexualita a čistota (17.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ (15.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 09. 2017 | 4632 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Monitor 16/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace