Mimo oblast FATYMu

Komunita EMMANUEL

"Hle, Panna počne a porodí syna a dají mu jméno EMMANUEL, to jméno znamená: BŮH S NÁMI."(Mt 1,23)

Kdo jsme
jsme laické společenství aktivního i kontemplativního života v duchu charismatické katolické obnovy.

Zakladatelem je Pierre Coursat (1914 – 1991), kolem něhož se v Paříži v roce 1973 shromáždilo několik set laiků, aby žili radikálněji milost svatého křtu a biřmování a dali se do služeb církve.

Základním kamenem spirituality komunity je úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Dalšími důležitými sloupy spirituality je ADORACE, SOUCÍTĚNÍ ke všem lidem, kteří umírají hladem buď duchovně nebo hmotně. EVANGELIZACE.

Odevzdání se Duchu svatému, Boží slovo, přímluva Matky Boží Panny Marie a svátosti vkořeňují život komunity a její apoštolát do života církve.

DPP12


Bůh s námi
Pro všechny členy komunity to znamená poznat Ježíše jako střed osobního života. Tvořit bratrské společenství kolem Vzkříšeného Ježíše, abychom „byli jedné mysli a jednoho srdce“.

V touze podobat se prvotní církvi jsme komunitou všech stavů. Tedy svobodní i manželé, kněží a řeholníci, jimž představení dovolí podílet se podle možností na životě komunity. Laici mají možnost rozhodnout se pro zasvěcený život v celibátu. Mohou žít samostatně nebo pod jednou střechou.

Členy komunity se mohou stát křesťané od 18 let, kteří se chtějí dát intenzivněji do služeb církvi i světu podle svých možností a schopností. Jednotlivými stupni v komunitě jsou etapa rozlišování, etapa formace a angažovanost. K životu v takovém společenství se předpokládá duchovní povolání, a to současně k životu kontemplativnímu i aktivnímu.

U nás v České republice byla založena komunita EMMANUEL po dohodě s otcem biskupem ThLic Vojtěchem Cikrlem v brněnské diecézi. Její centrum bylo stanoveno při kostele sv. Tomáše v Brně. Dnes její členové žijí v nejrůznějších místech naší republiky.

Pravidelný život uvnitř komunity se odehrává při týdenních setkáních v malých modlitebních skupinách a jednou za měsíc společně trávíme víkend, kdy Pánu vzdáváme čest ve společných chválách, slavíme liturgii, adorujeme Ježíše v Eucharistii a necháváme se formovat v duchu charismatu komunity.

EMMANUEL má své komunity téměř v celé Evropě, v jižní i severní Americe, Africe, Austrálii a také v Asii.
Administrativní centrum komunity je v Paříži. Duchovním centrem komunity je Paray-le-Monial.

Od 8. prosince 1992 je komunita EMMANUEL pod papežským právem. Od 8. prosince podléhá přímo Svatému stolci s definitivní platností.Služby a aktivity komunity
Otevřené modlitební společenství
Modlitba SOS
akce pro mládež
víkendy pro ty, kteří spolu chodí
Láska a Pravda – cyklus pro manžele
Seminář prohloubení víry
První pátky v měsíci v kostele sv. Tomáše
Svatodušní novéna
Cyklus k rozpoznání povolání pro dívky, pro hochy
Evangelizace
Farní misie
Sekce laických hnutí a nových komunit při ČBK

Kontakt a informace:
Komunita EMMANUEL
Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše
Lidická 6, 602 00 Brno

Email: emmanuel@emmanuel.cz

Více informací o komunitě EMMANUEL si můžete přečíst na www.emmanuel.cz

DPP12


"Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás, a nazývají nás Tvým jménem. Nezříkej se nás!"

Sdílet

| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 28. 07. 2012 | 7029 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace