Zajímavé...

Mše svatá a duše v očistci

Když jednou opustíme tento svět, nic si nemůžeme tak přát, jako aby za naši duši byla sloužena mše svatá. Oběť na oltáři je totiž nesmírná pomoc a daleko překračuje všechny modlitby, pokání a dobré skutky.

Nemělo by to být pro nás těžké k pochopení, když pomyslíme na to, že mše svatá je stejná oběť, kterou Ježíš přinesl, a má svou obrovskou smírnou cenu. Obětovaný Ježíš je „pravá oběť na smíření našich hříchů“ (1 Jan 2,2) a božská krev se vylévá „na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28). Mši svaté se absolutně nic nevyrovná a ovoce této Oběti se může rozšířit na neomezený počet duší. Jednou během slavení mše svaté v kostele sv. Pavla u Tří pramenů v Římě viděl svatý Bernard nekonečný žebřík, který sahal až k nebi. Mnoho andělů po něm ustavičně sestupovalo a odnášeli do nebe duše z očistce osvobozené Ježíšovou obětí, kterou kněží obnovují na oltářích světa. Když tedy zemře některý z našich rodičů, starejme se o to, aby byly slouženy mše svaté a účastněme se jich, a to více než o květiny a pohřební průvod.

Když se blahoslavený Jan z Avily nacházel na smrtelné posteli, tázali se ho bratři, co si nejvíce přeje po své smrti. Blahoslavený odpověděl. „Mše!... Mše!... Nic jiného než mše!...“

O P. Piovi z Pietrelciny se vypráví, že měl mnoho zjevení duší, které přicházely požádat o pomoc mší svatých, aby mohly opustit očistec. Jednou sloužil mši svatou za otce jednoho spolubratra. Na konci mše svaté řekl P. Pio spolubratrovi: „Dnes ráno vstoupila duše tvého otce do nebe.“ Spolubratr měl z toho velikou radost, ale řekl P. Piovi: „Můj otec zemřel před dvaatřiceti roky!“ „Můj synu,“ odpověděl P. Pio, „před Bohem se za všechno platí!“ A je to mše svatá, která nám zajišťuje cenu nekonečné hodnoty: Tělo a Krev Ježíše, neposkvrněného Beránka (Zj 5,12).

V jednom svém kázání uvedl svatý farář Arský příklad kněze, který sloužil mši svatou za svého zemřelého přítele a po pozdvihování se takto modlil: „Otče svatý a věčný, udělejme výměnu: Ty máš v očistci duši mého přítele, a já mám ve svých rukou tělo Tvého Syna. Vysvoboď mého přítele, a já ti obětuji Tvého Syna se všemi zásluhami jeho umučení a smrti.“

Připomeňme si, že všechny prosby jsou dobrá a doporučeníhodná věc, ale pokud můžeme, dejme především sloužit mši svatou (třeba i 30 gregoriánských mší) za duše v očistci nám drahé.

V životě bl. Jindřicha Suso čteme, že již v mládí uzavřel se svým spolubratrem tuto smlouvu: „Kdo z nás přežije toho druhého, uspíší příchod do nebe toho, kdo odešel na věčnost, tím, že za něho bude sloužit každý týden mši svatou.“ Druh bl. Jindřicha zemřel v misiích jako první. Blahoslavený si vzpomněl na slib o něco později. Protože byl zavalen intencemi, nahrazoval týdenní mše modlitbou a kajícími skutky. Ale přítel se mu zjevil a vytkl mu to: „Nestačí mi tvoje modlitby a pokání. Potřebuji Ježíšovu krev, protože naše dluhy a naše viny splácíme Ježíšovou krví“ (Kol 1,14).

Také velký svatý Jeroným napsal, že s každou zbožně slouženou mší svatou vychází mnoho duší z očistce a spějí do nebe. Totéž je možno říct o mších, kterých se zbožně účastníme.

Svatá Magdaléna de Pazzi, slavná karmelitánská mystička, měla ve zvyku obětovat Ježíšovu krev za duše v očistci a v jedné extázi jí Ježíš ukázal, kolik duší je opravdu vysvobozeno obětí božské krve. Ani tomu nemůže být jinak, protože – jak učí svatý Tomáš Akvinský – jedna kapka Ježíšovy krve může spasit od každého hříchu celý svět. Modleme se za duše v očistci a vysvobozujme je z jejich trestu tím, že za ně dáváme sloužit mnoho mší svatých a také se jich účastněme. „Všechny dobré skutky dohromady nemohou vynahradit jednu mši svatou, protože ony jsou dílem lidským, zatímco mše svatá je dílem Božím,“ říkal sv. farář Arský.Sdílet

Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (Počet hlasů: 2165)
(17.06 %)

Něco jsem zaslechl (Počet hlasů: 1702)
(13.41 %)

Je to bláznovství (Počet hlasů: 1681)
(13.25 %)

Zpovzdálí to sleduji (Počet hlasů: 1694)
(13.35 %)

Dost se o to zajímám (Počet hlasů: 2236)
(17.62 %)

Aktivně spolupracuji (Počet hlasů: 1712)
(13.49 %)

Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (Počet hlasů: 1500)
(11.82 %)Celkem hlasovalo: 12690
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 31. 03. 2010 | 31211 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo č. 26/2008
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace