Můžeš růst - cyklus pro nástěnky
36 impulsů pro růst lásky k Bohu i k bližnímu

Stáhnout texty a k nim stáhnout obrázky

Texty které jsou zde ke stažení (ve formátu RTF 114 kB, celkem 36, autor P. Marek Dunda, zpracování Markéta Voříšková), mohou sloužit jako polotovar pro výrobu cyklu nástěnek zaměřených na duchovní život. Texty je možno volně upravovovat (jak graficky, tak obsahově - něco vynechat, přidat). Jsou zcela volně šiřitelné. Pro jejich oživení je dobré použít obrázky krokodýlů (nebo jakékoliv jiné), které jsou ke stažení zde (komprimované v zipu 620 kB). Jsou rovněž volně šiřitelné, jejich autorem je Tomáš Hevara - námět P. Pavel Zahradníček. O tom, proč zdrovna krokodýl je symbolem duchovního života, se dozvíte níže.
Vaše nástěnky můžete oživit i kreslenými komixy s duchovní tématikou, které jsou volně ke stažení na www.comics.fatym.com.

Go to top!

Obsah souboru rtf ke stažení:
1. Jak jít ke křesťanské dokonalosti
2. Duchovní pokrok dělá jen ten, kdo roste v lásce
3. Jak najít správný postup, aby rostla naše láska k Bohu
4. Dobrý úmysl
5. Hřích
6. Lehký hřích
7. Hlavní chyba
8. Večerní zpytování svědomí
9. Pokušení
10. Pokušení
11.  Zlý návyk
12. Touha po dokonalosti
13. Pokorná nedůvěra ve vlastní síly
14. Pevná důvěra v Boha
15. Stálá bdělost nad sebou
16. Věrnost i v nepatrných věcech
17. Svatá zpověď
18. Zpytování svědomí
19. Lítost
20. Předsevzetí
21. Svatá zpověď
22. Pokání
23. Dobro konat dobře
24. Svaté přijímání
25. Smutek
26. Růženec
27. Láska roste poznáním
28. Křížová cesta
29. Řeč
30. Matka Boží v mém životě
31. Pořádek v myšlenkách
32. Jak si tedy udělat pořádek v myšlenkách
33. Malý pokrok a zvláštní zpytování svědomí
34. Cesta k dokonalosti
35. Drahocenný čas
36. Modlitba k Panně Marii Matce Naděje
Doslov

Go to top!

Na vysvětlenou
- úvod ke knižnímu vydání těchto textů (je možno objednat i v papírové formě za příspěvek na tisk v doporučené výši 12,- Kč + poštovné).
37x jsme se při poutních setkáních Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí zamýšleli nad tím, jak na sobě pracovat, abychom měli více lásky k Pánu Bohu a bližním. Zvláštní je, že při promluvách nezaznívalo nic nového. Byly to většinou jen staré myšlenky z pozapomenutých katolických příruček, vysloveny řečí dnešní doby. Tyto pravdy máme zřejmě v krvi - jistě je opakovaně slýchávali naši předkové. Takto byly formovány generace před námi a bylo to jistě k jejich prospěchu. Mnozí se podivili, jak jsou tyto myšlenky konkrétní a jak se otevírají široké možnosti pro duchovní růst.
Mile mě překvapilo, že paní Markéta Voříšková si dělala z promluv poznámky, které pak zpracovala a šířila dál. Ale nebylo to v této souvislosti překvapení jediné. Otec Pavel Zahradníček přišel ještě v době, kdy celý cyklus kázání nebyl dokončen, s nápadem, že by bylo dobré poznámky paní Voříškové vydat, aby z toho mohli mít užitek i ostatní. Od nápadu k jeho realizaci nebyla tentokrát dlouhá cesta, a tak nyní dostáváte do rukou brožurku, kde je jakási osnova kázání o duchovním životě, které byly pronášeny při zmíněných poutích. Snad někomu poslouží...
Zbývá dodat, že pro duchovní život nejsou rozhodující předpisy a rady (i když mnohdy mohou hodně pomoci), ale důležitý je osobní vztah člověka k Bohu, který se projevuje otevřeností pro spolupráci s Boží milostí. Bude-li člověk žít podle rad obsažených v této příručce, může tím být víc disponován pro naplnění Božích záměrů s ním. Ale pozor na nebezpečí pocitu farizejské dokonalosti, který by mohl ohrozit toho, kdo by se pyšnil svými projevy zbožnosti a spoléhal se na vlastní zásluhy a přitom by pozapomněl, že jsou to všechno jen prostředky, které mohou a mají napomoci... Ale Bůh nečeká naše výkony - stojí přece o naše srdce.
           P. Marek Dunda

Go to top!

Proč je krokodýl symbolem duchovního života
Když jsem kdysi přijel do naší adoptivní farnosti v Severních Čechách, do Jeníkova, zaujalo mě, že všechny děti vyráběly na faře přívěsky z korálků právě v podobě krokodýla... Nejdřím jsem také netušil proč, ale pak mi to jeníkovské slečny katechetky Nazareta a Vilma vysvětlily. Krokodýl je totiž starobylým symbolem duchovního života. Krokodýl prý totiž roste po celý život. Čím starší krokodýl, tím větší... No a v duchovním životě jde také o stálý růst. Proto krokodýl. Kdo opravdu žije s Bohem, ten stále roste.

Go to top!
Go to main FATYMs page!
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou)
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
 
 
Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.

NAVRCHOLU.cz