Zajímavé...

O. Ferdinand Kaňka: Dechtice jsou slovenské Medžugorje

otec Kaňka
Dva rozhovory s knězem
o zjeveních, církvi a zednářích
(přepis a video),
které si nenechte ujít

Dne a 19. května 2009 v onkologickém stavu sv. Alžběty v Bratislavě zemřel VDP. Ferdinand Kaňka, správce farnosti v Kátlovcích - okres Trnava. Dne 17. ledna 2009 oslovil 55 výročí svého kněžského svěcení a 16. června 2009 by se dožil 78 let. O. Ferdinand Kaňka byl dlouhá léta neodmyslitelným účastníkem poutí u zjeveních Panny Marie - Královny pomoci v Dechticích, kde poutníky vždy pozdravil a požehnal jim.

V M ROSE 2 - 3/2009 jsme zveřejnili s P. Kaňkou rozhovor. P. Ferdinand Kaňka byl jedním z těch odvážných a věrných kněží, kteří se nebáli otevřeně hlásit k pravdě a stát při svých ovečkách v této době jako skutečný a dobrý pastýř. Modleme se za něj!


@@@@@@@videorozhovor s o. F. Kaňkou @@@@@@@

TV-MIS.cz
Video:
Slovenské Medžugorie

@@@@@@@videorozhovor s o. F. Kaňkou @@@@@@@


P. Ferdinand Kaňka o zjeveních Královny pomoci, církvi, a zednářích:


Šiřme duchovní probuzení


Je první neděle 17. ledna 2009. Na hoře Boričky vizionáři prosí
o modlitby za nemocného o. Ferdinanda Kaňka. Autem se později vracíme právě přes obec Kátlovce, kde o. Kaňka strávil 14 let. A tak se u něj zastavujeme. A dlouho sedíme u rozhovoru, který vám teď, milí čtenáři - sprostredovávame:

Do semináře nastoupil po komunistickém převratu v roce 1948. Vysvětil ho biskup Lazík. Během svého kněžství působil v 10 farnostech. Jako jediný kněz - správce farnosti chodil na Boričky na první neděle požehnat poutníkům. Podle jeho názoru "něžná revoluce" je zednářský program. Narodil se v Malackách, 16. července 1931, na Karmelskou Pannu Marii. Dne 17. ledna 2009 oslavil jubileum - 55 let svého kněžského svěcení. Je vážně nemocný .... O. Ferdinand Kaňka.

M ROSA: Otec Ferdinand, jak se cítíte po té 75-tce?

O. Ferdinand Kaňka: "nedodržel jsem zásadu, že odejít včas je umění. V 75-ce, v roce 2004 - jsem se zřekl úřadu a pan arcibiskup to přijal, ale prodloužil mi službu. Dne 30. září 2008 jsem dostal dopis, kde mi bylo oznámeno, že tu mám být do 10. června 2009. A já jsem se rozhodl, že zůstanu. Byla to chyba, protože mohl jsem být už dávno v Ružomberku a tam se léčit. "

M ROSA: Jak se cítíte zdravotně, jak se lze zeptat ..?

O. Ferdinand Kaňka: "Čekám každým dnem, co bude. Jestli mi něco nepraskne a nezačne krvácet. A když se to začne řezat - to je konec. Proto tu nemocnici stále odkládám. Chodím k jednomu soukromému lékaři, který mi slíbil, že mě z toho dostane. On si to myslí ... Já mu absolutně důvěřuji. Díky tomu ještě žiju. Cítím však bolesti. Nevím, co z toho bude ... "

M ROSA: Takže setrváváte teď tady na faře v Kátlovcích?
,br> O. Ferdinand Kaňka:
"Do Dechtic jsem přestal chodit, ale já jsem tam už nemohl. I na Mariánské kněžské hnutí, kam jsem chodil na celoslovenské setkání od roku 1991, kdy Don Gobbi přijel na Slovensko poprvé. Setkal jsem se s ním v Šaštíně. Otce Gobbiho velmi uznával i sv. Otec papež Jan Pavel II. Tehdy jsem si objednal časopis Mariina doba, byl jsem v pořadí 50-tý zájemce, tedy mezi prvními. Ti mariánsští kněží mi tam připadali jako opravdoví Izraelité, prostě pravověrní. Byli to všechno zlatí chlapci - tito kněží. "

M ROSA: Jaké ovoce do církve přináší Mariánské kněžské hnutí?

O. Ferdinand Kaňka:
"Jsou to většinou laici - jsou početnější než kněží. Je to Hnutí, které dává důraz na Večeřadlo, a v něm zejména modlitbu sv. růžence. Zde v Kátlovcích také máme Večeřadlo každou první sobotu v měsíci. "

M ROSA: Co znamená Panna Maria pro vás ve vašem životě?

O. Ferdinand Kaňka:
"Moje maminka byla velkou ctitelku Panny Marie. Nemůžu říct, že bych měl k Panně Marii nějaký mimořádný vztah, spíše takový, jaký má mít každý věřící. "

M ROSA: Jak vidíte události zjevení Královny pomoci?

O. Ferdinand Kaňka:
"Zpočátku tam chodila moje sekretářka. Pak jsem tam přišel i já. Setkal jsem se s vizionáři. A viděli se mi velmi sympatické ty děti. Nejdůležitějším momentem bylo, když jsem se setkal s knězem Stankem Michaličkem - který tam chodil a on tomu stoprocentně věřil. (Dnes je už mrtvý - pozn. Red.). Tehdy jsem si řekl - když tomu věří takový seriózní člověk, tak na tom musí něco být. I jsem se tam s ním potkával, tak s knězem Gustom Stohlem (také již nežije) který také věřil Dechticím. Chodil jsem tam s nimi a byly to krásné zážitky. Chodil jsem i k vizionářům do domu - k Simonce i k Martinovi, měli setkání s Pannou Marií každý den jak i dosud mají. Když jsem se tam poprvé objevil, tehdy Martin vůbec nevěděl, že jsem tam jako kněz. A řekl mi jeden vzkaz od Panny Marie, který si nemohl vymyslet, a který byl pravdivý. Nechci říct, co to konkrétně bylo, protože to bych se i jaksi shodil, ale Panna Maria mi vyčítala jednu moji chybu, o které vím, že ji mám, a to Martin nemohl odnikud vědět. To mě nejvíce utvrdilo ve víře v pravost těchto událostí. Mladí dechtičtí vizionáři chodili ke mně jeden čas i pravidelně ke sv. zpovědi.

Když jsem někdy do Dechtic nešel, vždy mi to bylo pak líto. I teď mi je líto, že jsem tam tyto dva měsíce nebyl. V posledních letech jsem chodíval už jen na tyto velké pouti - tedy v první neděle v měsíci. "

M ROSA: Jaký pohled máte na Dechtice dnes - po těch 14. letech?

O. Ferdinand Kaňka:
"Jsou to seriózní děti, které mají své chybičky jako všichni mladí lidé, to je lidské, ale Panna Maria si je vybrala a proti tomu není žádného argumentu. Tedy věřím v pravost těchto zjevení a věřím, že to všechno dospěje ke zdárnému výsledku.

Znám jednu paní z Francie, - Slovenku, která se tam provdala (za svobodna Oravcová), a ta řekla, že ona má informaci že sv. Otec Jan Pavel II. měl někde ve svých poznámkách, že Turzovka jsou slovenské Lurdy, Litmanová slovenské Fatima a Dechtice jsou slovenská Medžugorje. Toto bylo údajně nalezeno v jeho poznámkách, které nařídil po jeho smrti spálit, ale jeho sekretář Mons. Dziwis to neudělal. "

M ROSA: Byly nějaké potíže, že jste otevřeně chodili na horu Boričky?

O. Ferdinand Kaňka:
"Pouze dva dopisy jsem dostal. Poprvé jsem tam něco řekl, když jsem citoval Medžugorského kněze františkána Rupčiče, a citoval jsem jeho výrok, že i soukromým zjevením třeba věřit, protože to, že jsou soukromé, neznamená, že nejsou pravá. Tedy jsou to poselství od Panny Marie a nevěřit jim je hřích. Totéž tvrdil i Gusto Stohl. Na toto reagoval pan biskup Vrablec, že ​​jsem tam hlásal bludy, že soukromým zjevením nejsme povinni věřit. Já jsem mu na to odpověděl, a od té doby žádný dopis nebyl. Teprve pak za rok - dva napsal takový dopis, že tam nemám chodit pravidelně, protože to vypadá, jako kdyby to už bylo církví schváleno, a jako kdybych se míchal do pastorace v cizí farnosti. Tak jsem tam začal chodit nepravidelně. Lidem jsem to řekl, i se zasmáli, a vždy byli rádi, když jsem tam byl. Ze všech farností, kde jsem byl, jsem se v Dechticích setkával se svými farníky "

M ROSA: Funguje biskupská komise, a jak?

O. Ferdinand Kaňka:
"Byla řada případů i uzdravení, myslím u konkrétních lidí, vždyť biskupská vyšetřovací komise to všechno má. Ale stále váhají, odkládají, nevyjadřují se. Chodit tam není zakázáno. Dvě věci jsou zakázány kněžím: úředně tam organizovat poutě, a vybírat peníze na stavbu kaple. Komise asi funguje, když mi pan biskup Mons. Štefan Vrablec jako hlava té komise psal dopisy. Když se i nynějšího správce farnosti Dechtice Mária Bosého na rekolekcích kněží ptali, co se děje v Dechticích - řekl, že vizionáři jsou jeho nejlepšími pomocníky, a může se na ně spolehnout. "

M ROSA: Jak můžete charakterizovat dechtické vizionáře?

O. Ferdinand Kaňka:
"Jsou to úspěšní mladí lidé, duchovně ustálení, modlí se, postí se. Mají tajemství, vědí co přijde. "

M ROSA: Jak vidíte misi Panny Marie na Slovensku jako kněz?

O. Ferdinand Kaňka:
"Svatý Otec zde mluvil o důležité duchovní roli Slovenska. A měl k tomu důvod. Absolutní většina Slovenska je katolická. I když v různých oblastech Slovenska je to různé. Nejhorší je to tu na jihozápadě. Protože zde začala již před 40 lety tzv.. "Něžná revoluce".

Protože toto území pokrývala vídeňská televize. Přes ni se "něžná revoluce" už šířila na tomto území s předstihem. Proto má i Trnava nejméně kandidátů kněžství i řeholníků. Je zvláštní, že když jsem to měřil na mapě, z Turzovky do Litmanové je přesně taková vzdálenost jaká je z Turzovky do Dechtic. Jakoby Panna Maria udělala Slovensku takový štít ... "

M ROSA: Z pohledu 55 let kněžství jak vidíte církev na Slovensku?

O. Ferdinand Kaňka:
"Hodně zla se nadělalo za komunismu. No ponechali nám kostely a svátosti. Oni to totiž považovali za směšnou věc. Přestože i do kostelů chodili špiclovat. A já, když jsem řekl slovíčko ateismu, hned mi vytkli, že moje kázání jsou agresivní a že si mám dávat pozor, abych nepřišel do problémů. Ale tím, že nám komunisté jakože všechno vzali, nevědomky nás obrátili k podstatě víry. A to je mše svatá a svátosti. Vlastně nás nahnali do kostelů a obrátili k tomu, co je podstatné. A tito zednáři nám nyní berou lidi zevnitř. Zednáři zjistili, že to, co napsal Tertulián - že krev mučedníků je semenem křesťanů - a proto vydali instrukci - přestaňte vyrábět mučedníky, vyrábějte odpadlíky a hříšníky. A máme to tady. Reinkarnace, orientální bludy, pověry ... A nemravnost. To, co udělali z manželství, nad tím se pohoršují i ​​mnozí ateisté. A přímo to vnucují jako právo - homosexualitu.

To je součást jejich programu. Zničit křesťanskou rodinu. Řekli si - když zničíme rodinu, zničíme i církev. Programově znemravňujú lidí, neboť živočišný člověk nechápe věci Boží.

Je to vidět na školních dětech. Oni ztratí smysl pro duchovní věci.
Nejprve se jim stane náboženství směšným, pak nepohodlným, pak odporným a nakonec škodlivým. Děti ve škole už náboženství pomalu vůbec nezajímá. Oni mají internet, mobily, videohry, televizi. A nakonec i dospělí ... Je to hrozná nákaza a je to na nich vidět. A nakonec přijmou doktrínu, že největším teroristem je papež. Protože pojmenuje jejich vášně a "lidská práva" jako hřích ... "

M ROSA: Studujete i ovládáte taktiku nepřítele církve. Jak vidíte dnešní situaci?

O. Ferdinand Kaňka:
"Když jsem byl naposledy v Dechticích, byli tam dva němečtí kněží. Jsou členy Hnutí Plamen lásky (podle zjevení v Maďarsku - pozn.) A chodí sem s Maďary. Mluvili jsme s nimi a oni mi to potvrdili, že na západě byla tzv.. "Něžná revoluce" o 40 let dříve. Ale jaká revoluce? Ti němečtí kněží mi to jen potvrdili slovy: "Vy jste v" sametové revoluci "40 let pozadu ... Proto my už máme prázdné kostely, prodáváme je, u nás se nezpovedá. Ale jsou naštěstí všude skupinky kněží i MKH, vědí o co jde, scházejí se, drží pohromadě ... "

Tzv. "Něžná revoluce" - to není 17. listopad, jak se to prohlašuje. To je program. Který se šíří již od roku 1938. Bylo o tom psané v moravském časopise Světlo. A tam byla taková informace, že - V roce 1938 hlavní velmistr francouzské lóže Velký Orient, vydal rozkaz, jehož smysl je tento: Přestaňte vyrábět mučedníky. Tak křesťanství nezničíte. Vyrábějte bludaře a hříšníky. A katolíků nebude .... A tento program začali na Západě uskutečňovat hned po válce v roce 1945. A tak ďábel působí skrze svobodu a demokracii. Já jsem ještě v šedesátých letech četl protokoly sionských mudrců a vím, o co jde. Že tato revoluce je zednářská záležitost. A jejich jediným cílem je zničit katolickou církev.

Takže tzv.. "Něžná revoluce" není nějaký datum, ani nějaký převrat, událost, to je zednářský program. Oni nakonec nejsou až takoví tajní - tito zednáři, už se odkrývají, mají svou literaturu. Na Slovensku je prý až 6 zednářských lóží, a hlavní je lóže Tolerance (B'nai B'rith - pozn red.) Hlásají prý humanismus a renesanci. Novus ordo saeculorum - Nový světový řád. Bez Krista. "

M ROSA: V čem si myslíte, že by církev měla být účinnější? Proč kněží mlčí o tomto nebezpečí? Právě to kritizovala jedna naše čtenářka v dopise naší redakci.

O. Ferdinand Kaňka:
"Je problém o tom mluvit, protože když o tom mluvíte, mnoho lidí se pohoršuje, že politika nepatří do kostela. Jenže toto není politika. Politika a náboženství se jistým způsobem překrývají. To není naší vinou, že politizujeme, ale je vinou těch politiků, že chtějí zničit katolické náboženství. "

M ROSA: Podle všeho křesťanští politici buď nerozumějí, co se dnes děje, nebo tomu rozumí a nic nedělají, jejich postoje jsou tím pádem ještě horší ...

O. Ferdinand Kaňka:
"Já si to neumím vysvětlit. Nejvíce dnes drží lidi ne politika, ale to, že chodí ke svátostem. To drželo lidi i za komunismu. Já jsem už v roce 1990 přišel do konfliktu s vrchností, protože jsem prý nebyl vstřícný při zakládání demokratických klubů. V protokolech sionských mudrců totiž je napsáno: "Když budeme všude zavádět demokracii a iluzi demokracie, tehdy je nejsnadněji ovládneme." Demokracie je židovský podvod. A křesťanská demokracie - to je termín jako "ohnivá voda", tedy to je neslučitelné, protože církev je hierarchická instituce. A co my co máme mít nějakou demokracii v církvi. Mně se tedy pojem křesťanská demokracie nelíbí. "

M ROSA: Jak vidíte v problému "sametové revoluce" špičkové křesťanské politiky?

O. Ferdinand Kaňka:
"Oni celé této demokratické kamufláži pomáhají. Zednáři už nepotřebují dnes křesťanské demokraty. Oni je potřebovali na to, aby křesťané v politickém životě prohráli. A odešli ze scény bez újmy na zdraví, protože tím se z nich mučedníci nestanou ... To je něžná revoluce. Nikomu se nic nestalo a zednáři si plní dál svůj program. Církev brány pekelné nepřemohou. Otázkou je však kolik ještě zednáři napáchají zla,

než vlastně oni budou Pannou Marií poraženi. Taktikou je zamořit lidi množstvím zbytečných informací, aby neměli čas všimnout si hlavních problémů. Pak se divíme, že v této situaci přichází Panna Maria a zjevuje se po celém světě. Proč by se nemohla zjevit i v Dechticích? Já to připouštím a od začátku to beru. Bůh má své plány. "

M ROSA: Proč vlastně církev, která by měla být první vděčná za zjevení Panny Marie, Ji odsouvá a tím vlastně sama sebe oslabuje. Nevědomost, záměr?

O. Ferdinand Kaňka:
"Hodne dělá kněžská pýcha. Kněží jsou velcí individualisté a každý si myslí, že on je nejmoudřejší, a nedá si říct od druhého. To je taková zvláštní vlastnost. Známe staré latinské pořekadlo: Homo hominis lupus (Člověk člověku vlkem). A existuje i pořekadlo Kněz knězi největším vlkem. Sacerdos Sacerdotum lupissimus. "

M ROSA: Jaký byste radili recept na jednotu, opatrnost, probuzení? Jak se postavit té zednářské "sametové revoluci"?

O. Ferdinand Kaňka:
"Problém, je, že oni donucují věřící, aby se sami zřekli Boha a oni nemuseli nikoho pronásledovat. Vždyť to je už tady. Mnoho lidí už tomu podlehlo. Obrana? Modlitba a svátosti. Šířit duchovní probuzení. Žít ve stavu milosti posvěcující. To je podstata křesťanství. Být křesťanem znamená být Božím dítětem. Tedy zpovídat se a přistupovat k Nejsvětější eucharistii. Číst Písmo sv. Používat vynálezy k dobru, protože i internet může být užitečný, i televize, jen jsou ve špatných rukou. Je důležité, aby si lidé uměli vybrat to, co je užitečné a dobré. Jenže oni dělají pravý opak neboť zlo je příjemné, lákavé a nevyžaduje námahu. Proto se to jmenuje "něžná revoluce" protože to je vlastně příjemná věc. "

M ROSA: Říkali jsme, že zednáři se snaží nevyrábět mučedníky. Ale podle Třetího fatimského tajemství víme, že přijde ještě k jednomu velkému pronásledování církve, a také k velkému mučednictví. O. Ferdinand Kaňka: "To je všechno určitý proces. Oni to všechno najednou nezvládnou. Nyní nám vnutili novou měnu, euro. Proč je například tolik těch drobných centů? Aby lidem zošklivili hotovost a aby všichni přešli na kreditní karty. To je jejich cíl. A už 50 procent lidí ty kreditní karty má. Ta druhá polovička se za chvíli přidá, protože ji to přestane bavit s těmi mincemi.

A to je jejich další krok. A pak přijde celosvětová měna, a nakonec aby ten centrální počítač v Bruselu - "Velká šelma" - tak se oficiálně jmenuje - mohl každého očipovať a sledovat. K tomu to spěje. A ti, kteří si to nedají, to budou ti moderní mučedníci. To je příprava. Plánované a realizované kroky. Nakonec - když budou chtít někoho snést ze světa, tak to udělají, že nikdo ani nebude vědět, proč ten který člověk zemřel. Pro křesťana je to jasné. Nedat si čip. Nakonec - všechny neodstraní. Některé budou i potřebovat. Nějaké otroky. Ti, kteří přežijí, budou likvidováni v koncentračních táborech. "

M ROSA: Vidíte paralelu mezi Kristovým křížem a křížem, který se chystá pro církev?

O. Ferdinand Kaňka:
"Přes kříž ke slávě - říká stará zásada. Jinak to nejde. Přes dobrovolné utrpení, a jak to říkával kardinál Tomášek - kdo trpí pro církev, dělá pro ni nejvíce. "

M ROSA: Prožíváte 17. ledna 2009 55 let kněžství. Co vás k němu vlastně přivedlo:

O. Ferdinand Kaňka:
"Ke kněžství mě vedli malačtí františkáni, studoval jsem tam do roku 1948, pak tam zůstali dva pátři, páter Anton Bron a páter Emmanuel Cubínek. Cubínkovi jsem 4 roky ministroval. Pak byl u nás páter Kamil Chovan. Sloužil krásné mše sv., a tak jsem zatoužil i já být takovým knězem. Jako on. Když jsem si žádal po maturitě křestní list, tak se mě udiveně ptal:"Tak co už tak rychle se jdeš ženit?" A tak jsem mu řekl, že jdu do semináře. To bylo v roce 1949. No tak, když budeš vysvěcen, přijdu ti kázat na primici, řekl. A tak se i stalo. Přišel mi kázat, bylo to v zimě 17. ledna 1954 v Dómu sv. Martina v Bratislavě. Byl jsem sám. Vysvětil mě pan biskup Lazík. Pak jsem byl přes rok v Topolčanech, pak dva roky na vojně u PTP (pomocné technické prapory - vojna pro režim nepohodlných - pozn.) Pak jsem byl 6 let v Dómu. Rok v provozu a 6 let v Lamači. Pak 3 roky v Starém Tekov, 6 let ve Vysoké u Moravy, 11 let v Šintavě, 5 let v Hontianske Nemce, 5 let v Naháči a pak 14 let v Kátlovcích. Sem jsem nastoupil právě když začaly zjevení Panny Marie Dechticich. Pamatuji se, že tu kněží na návštěvách začali o tom vyprávět. Miško Mikuška v Dechticích, můj spolužák tam byl, on byl dobrý kněz, dobře vychovával děti, však jsem mu to i řekl, že dechtičtí vizionáři jsou jeho dílo. Jeho výchova. To nemůže být od ďábla. Vždyť ďábel by byl sám proti sobě, kdyby propagoval modlitbu, svátostný život, půst.

I poutníci se tam modlí, a absolutní většina z nich jsou hluboce věřící a zbožní lidé. Nejlepší z nejlepších. I moji nejlepší farníci z mých předešlých farností tam chodí. Tam jsem se s nimi setkával. "

M ROSA: Co si přejete do nového roku?

O. Ferdinand Kaňka:
"Pro církev - aby se vzepřela tomu zednářskému tlaku, a aby se věřícím otevřely oči. Protože už se i nám kněžím otevírají oči. Pro sebe si přeji, aby mě tu Pán Bůh ještě chvíli nechal ... Přece jen člověk má strach ze smrti a to je přirozené. A když jsem se dozvěděl, co mi vlastně je, 8 cm nádor, - nevěděl jsem z čeho, myslel jsem, že strach ze stahovačky - takže jak se vyjádřil pan doktor Jurkovič - diagnóza je katastrofální a zeptal se - už máte truhlu? Ještě ne - odpovídám, a co si ji už mám koupit a spát v ní jako trapisti? Takže mi dal velkou naději a spolehl jsem se na něj. Mám oddálit chemoterapii a nedat si do toho vrtat. Protože to je konec. A tak do nemocnice nespěchám. I když už mi tu pan arcibiskup ustanovil nástupce, blumentálskeho kaplana Branislava Popelku ... "

Rozmlouval Anton Selecký

P.S. O. Ferdinand Kaňka po našem rozhovoru 4. ledna 2009 absolvoval lékařské vyšetření na onkologické klinice v Heydukově ul.. v Bratislavě. Navštívili jsme ho na klinice ještě 8. března 2009, kde jsme s ním natočili videorozhovor, který zde máte možnost slyšet a vidět. Dne 19. května 2009 dp. Ferdinand Kaňka zemřel.

Převzato z www.magnificat.sk, článek(publikovaný dne 25.4. 2012) naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 12. 7. 2012; 4. 12. 2022 /výročí zjevení/ - 13451 přečtení)

DechticeSdílet

Související články:
Spojme se v modlitbě (23.11.2022)
P. Leopold Kolísek a vznik českého oltáře v Lurdech (21.11.2022)
100 let P. Stanislava Krátkého (21.11.2022)
Prezentace knihy o P. Filipovi M. Stajnerovi (18.11.2022)
Zemřel nejstarší minorita v ČR (13.11.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 2 (20.09.2022)
„Celibát potřebný a nezrušitelný!“ 1 (18.09.2022)
Požadavky pro světovou církev a Druhý vatikánský koncil (15.09.2022)
Výchova ke kněžskému celibátu podle Druhého vatikánského koncilu (13.07.2022)
Poděkování a informace pro podporovatele vzniku nového kostela v Brně-Lesné (01.07.2022)
Kněžské svěcení v Brněnské katedrále sv. Petra a Pavla (19.06.2022)
Očekávání od nových kněží - Nechceme z vás mít supermany, ale muže svátostí (16.06.2022)
Panna Maria mi dala znamení (svědectví z Medžugorje) (11.06.2022)
Boží milosrdenství a potopení Titanicu (+ další články v odkazech) (20.05.2022)
Zemřel P. Josef Červenka (16.04.2022)
Vzpomínková slavnost na P. Josefa Ondráčka (30.03.2022)
MODLITBA ZA KNĚZE - kněží velmi potřebují naše modlitby (05.02.2022)
P. Michal Cyprián Iwene Tansi (12.01.2022)
Zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ (08.12.2021)
Fra Mario Knezović, kterého mnozí znáte z Medžugorje, považuje za nutné duchovně probouzet: (15.11.2021)
Zkušenost kněze s psychicky nemocnými lidmi (05.11.2021)
5 sester, které Pán povolal do jedné řehole (29.10.2021)
Svěcení stálých jáhnů v Brně (záznam) (25.09.2021)
Kněží, nevzdávejte se ani v nejhorších časech (příběh) (26.08.2021)
Vize kněžství sv. Veroniky Giuliani (28.07.2021)
Svědectví kněze: Stojí to za to! (06.07.2021)
Od Jehovova svědka po řeholního kněze a ředitele pro povolání: Poznejte otce Bowena (11.06.2021)
O.Nik oslaví 20 let kněžství (11.06.2021)
Křížová cesta P. Filipa M. Ant. Stajnera pokračuje (24.04.2021)
Žádný biskup ani kněz se nestane svatým bez Božího lidu (20.04.2021)
P. František Lízna na Hoře křížů v Litvě (video) (06.03.2021)
O otci MONTFORTOVI (05.03.2021)
Povolání ke kněžství (01.03.2021)
Kněz objasňuje tvrdou pravdu o příčinách úpadku církve (22.01.2021)
Prosba kněze svým spolubratrům (18.01.2021)
Polibek od Ježíše - ministrant ukázal knězi Ježíšovu lásku (12.01.2021)
Rozhovor - Arcibiskup Jan Graubner: Ocitl jsem se na prahu věčnosti (11.01.2021)
Živý přenos posledního rozloučení s otcem Josefem Fialou - v neděli 10. 1. 2021 od 14:00 + Vzpomínka - rozhovor s ním... (10.01.2021)
Zemřel Mons. Josef Fiala, bývalý farář v Běhařovicích (01.01.2021)
Irská státní televize se musela omluvit za pomluvu kněze (14.12.2020)
Svátost na ulici - Chodí po centru Bratislavy a zpovídá. Stačí se jen pozastavit, říká kapucín (09.11.2020)
Poslední rozloučení s otcem Petrem Dokládalem. (27.10.2020)
Kanonizační řízení kněží Jana Buly a Václava Drboly (20.08.2020)
Benedikt XVI.: Katecheze – generální audience 5.8.2009: Faráře Arského učinila svatým věrnost Pánovu povolání (13.08.2020)
70 let po násilném rušení klášterů (20.04.2020)
Římskokatolická farnost společně s obcí pořádala na Květnou neděli jízdu v kabrioletu s Nejsvětější Svátostí Oltářní po ulicích obce. (11.04.2020)
Kněží v Neapoli slouží mši sv. na střeše fary, věřící se jí účastní z balkonů (05.04.2020)
Kněží si od nás zaslouží nejen úctu a modlitbu, ale i vyjádření vděčnosti (05.04.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 2. část (01.04.2020)
Nebojte se, protože všichni jsme v Božích rukou (30.03.2020)
Karol Dučák: Kněz Dr. Jozef Tiso nebyl nacista a nechtěl rozbít ČSR, 1. část (30.03.2020)
Prof. Mons. Petr Piťha: Jak se chovat? (20.03.2020)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy, dlouholetého faráře v Běhařovicích (13.03.2020)
Prosba o modlitbu za o. Nika (12.03.2020)
O osvobozující milosti (k exhortaci o Amazonii) (19.02.2020)
Sbohem celibátu? (03.02.2020)
P. Marian Kuffa: Říkají mi, abych nemluvil do politiky. (25.01.2020)
Československý mučedník bl. Metoděj Dominik Trčka (20.01.2020)
Odpusť si (07.01.2020)
Otec Kuffa, liberalismus a jeho "třídní nepřátelé" (27.12.2019)
Otec Marian Kuffa a světlo do našeho života (k 60. narozeninám otce Mariana) (25.12.2019)
Vyjádření o. Mariana Kuffy k hlasování NR SR o Istanbulské úmluvě (29.11.2019)
Pozdrav a požehnání otce Montforta České republice: Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky (20.11.2019)
Ženatý katolický kněz přesvědčivě vysvětluje, proč by kněží MĚLI žít v celibátu (20.09.2019)
Můj přítel opouští kněžství, a přitom je lepším knězem než já (16.09.2019)
Kněz rozzlobený na mši svatou prožil zázrak (30.08.2019)
Od ateisty ke kněžství. Obrátil se díky mši svaté v televizi (25.08.2019)
O. Marian Kuffa - kázání Klokočov, 9. srpna 2019 (23.08.2019)
Slepý muž vysvěcen na kněze (20.08.2019)
Václav Peša - 70. let výročí kněžského svěcení (29.07.2019)
Celibát není problém, ale odpověď na kněze dopouštějící se zneužívání (27.07.2019)
Mše svatá ve Valči - 25. let kněžství o. Marka Dundy (30.06.2019)
Když se z otce-vdovce stane služebník oltáře (29.06.2019)
Kněžské svěcení - Ondřej Talaš (02.06.2019)
Od letničního hnutí ke katolickému knězi (31.05.2019)
Exorcista: Ne posedlost, ale pokušení je nejčastějším projevem působení zlého ducha (28.05.2019)
Z narkomana mariánský kněz (23.05.2019)
Biskup Evans: Co znamená být knězem? (21.04.2019)
Páter vedl na Titaniku modlitbu růžence (18.03.2019)
Kněz, který odčiňoval hříchy jiných kněží (09.03.2019)
Celibát není problém, ale řešení (04.03.2019)
Franz Mühlberger - mimořádná osobnost v naší oblasti (04.02.2019)
Do Lomničky chodí jen ti nejodolnější (21.01.2019)
'Ďábel a páter Amorth' (20.01.2019)
Znáte osobnosti z oblastí FATYMu? (12.01.2019)
Rozhovor s P. Štěpánem Smolenem pro Postoj.sk (03.01.2019)
Štandopéde do nebe (31.12.2018)
Povolání ke kněžství (21.12.2018)
Aktualizováno 2: Otec Marian Kuffa ve vážném stavu v nemocnici - prosba o modlitbu (28.10.2018)
Kněží se musím zastat (26.09.2018)
Začíná se 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (15.09.2018)
Gratulujeme otci Milanovi k Abrahámovinám (07.09.2018)
Kardinál Tomáš Špidlík SJ (29.08.2018)
Rutina a vyhoření kněze při slavení liturgie (15.08.2018)
Zemřel P. Mgr. Josef Pelc (12.07.2018)
Přednáška a prezentace knihy Mons. Prof. probošta Petra Piťhy (03.06.2018)
100 let od narození P. Antonína Němčanského (17.05.2018)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze 4. neděle velikonoční (30.04.2018)
Chtěli vstoupit do manželství a dnes .., z něj je kněz a z ní řádová sestra (17.04.2018)
Poděkování a blahopřání kardinálu Dominiku Dukovi (13.04.2018)
Bratři dvojčata se stali kněžími poté, co jejich matka odmítla potrat (03.04.2018)
Osobnost: P. Emanuel Tocháček (15.03.2018)
Karol Dučák: Dialog s nekřesťany a akomodační (adaptační) misijní metoda jezuitů (28.02.2018)
Svatá Veronika Giuliani varuje kněze před peklem (17.12.2017)
Povolání ke kněžství (17.12.2017)
100. výročí narození P. Františka Adámka (12.11.2017)
Kněz (poděkování) (16.09.2017)
Jiří Mikulášek: A za rok přijde vynadat ten třetí (17.08.2017)
Fotky z oslavy 20 let kněžství otce Milana Plíška (20.06.2017)
65. výročí popravy P. Jana Buly - foto ze vzpomínkové akce (28.05.2017)
20 let jáhenství otce Františka (24.05.2017)
Otec Milan oslaví 20 let svého kněžství (24.05.2017)
Primice - P. Jaroslav Kolbaba (17.05.2017)
Vzpomínkové akce 65. výročí popravy P. Jana Buly a všech v Jihlavě popravených politických vězňů (14.05.2017)
Arcibiskup Bober vyzval kněze k důvěře v Boha a věrnosti ideálům (18.04.2017)
ŽENA A KNĚZ (zamyšlení ženy ženám) (01.04.2017)
Karol Dučák: Celibát kněží v učení Druhého vatikánského koncilu (11.01.2017)
Fotbalista Philip Mulryne je jáhnem a stane se katolickým knězem (09.12.2016)
16. výročí smrti fra Slavka Barbariće v Medžugorji (26.11.2016)
Dokumentární film Jako bychom dnes zemřít měli (10.11.2016)
P. Amorth a jeho duchovní testament: časté přijímání svátostí jako ochrana před Satanem (24.10.2016)
* Zemřel bývalý provinciál salesiánů na Slovensku don Ernest Macák
* Přímý přenos zádušní mše svaté v Šaštíně v pátek 21. 10.
(20.10.2016)
Nová kniha: Robert Maria Mayer DĚCKA, VALÍME DO NEBE! (04.10.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly - Lukov 2016 (03.10.2016)
Exorcista v zácviku se dělí o zážitky z boje proti démonům v Římě (28.09.2016)
V Itálii přibývá žádostí o exorcismus, ale chybí exorcisté (27.09.2016)
Ano a rád, i když je to těžké - pocta St. Krátkému v Brně (27.09.2016)
Zemřel exorcista páter Gabriel Amorth (18.09.2016)
Řeholní sliby - Pavel Baxant, Leo Gallas a Václav Sládek (06.09.2016)
Otevření pamětní síně P. Jana Buly (05.09.2016)
Kněžská pouť 2016 v Kostelním Vydří (05.09.2016)
Modleme se za Dona Gabriela Amortha (11.08.2016)
Kněz je největší Boží dar (22.07.2016)
O.Nik slaví 20 let kněžství a 50 let života (30.06.2016)
EVROPA NA KOLENOU? K čemu kultura pohody potřebuje kněze (27.06.2016)
Kniha - Vzpomínka - P. Robert Mayer (17.06.2016)
Ve Štítarech se uskutečnila kněžská rekolekce (07.06.2016)
* Celosvětová modlitební štafeta za kněze 3. 6.
* Na Svatém Hostýně se věřící budou modlit za kněze
(02.06.2016)
Rozhovor s jáhnem Ladislavem Kincem (22.05.2016)
Otec Nik nadále slaví 45. narozeniny! (17.04.2016)
Katolický týdeník: Otřesný případ zneužití psychiatrie vůči knězi (14.04.2016)
Páteční pouť u Svaté brány Roku milosrdenství ve Znojmě (26.01.2016)
Popularita ďábelských her roste. Exorcisté a psychiatři varují (13.01.2016)
I kněží mohou vyhořet (30.12.2015)
Ukončení diecézní fáze kanonizačního řízení R. D. Václava Drboly a R. D. Jana Buly (16.12.2015)
Při příležitosti 15. výročí smrti fra Slavka Barbariće
* Pozadí jeho působení
(20.11.2015)
Od smrti P. Antonína Němčanského uběhlo již 5 let (11.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (2. část – dokončení) (06.11.2015)
Stoletý kněz: Stále bojuji s ďáblem (08.10.2015)
Co dokáže falešné obvinění (23.09.2015)
Celibát (20.09.2015)
Půst a pouť za kněze - 40 denní řetězec půstu a modliteb za kněze (13.09.2015)
Výstava k 100.výročí narození P. Otto Opálky (25.08.2015)
Menší rozhovor s naším knězem P. Markem Dundem (06.08.2015)
P. Josef Toufar je doma: Jako bychom dnes zemřít měli
+ kázání kardinála Dominika Duky
(13.07.2015)
Nekritizujme své kněze (07.07.2015)
Dnes nejsou povolání k zasvěcenému životu? (26.06.2015)
Primice diecézních novokněží v ČR v roce 2015 (22.06.2015)
Příběhy ze života kněze (01.06.2015)
Nejlepší dárek pro novokněze. Zadarmo. (20.05.2015)
Životní jubilea otce Mons. Josefa Fialy (13.04.2015)
Otec Jiří vtipem hýří (31.03.2015)
Kněží Jozef Maretta a Marián Kuffa hovoří o referendu (25.01.2015)
Povolání ke kněžství (23.01.2015)
Výstava věnovaná Josefu Toufarovi (15.01.2015)
Dokument Opři žebřík o nebe (08.01.2015)
Znamení doby pro apoštolát v Apokalypse (07.01.2015)
Kniha ke 100. výročí narození P. Aloise Pekárka (14.12.2014)
Biskup Jan Vokál odslouží mši v Číhošti (13.12.2014)
Za otcem Markem stojím !!! (K exorcismu ve Vranově nad Dyjí) (28.11.2014)
Kardinál Groer nevinen? (30.10.2014)
Půst a Pouť za kněze 2014 (17.09.2014)
"Musím být připravený na to, že Hospodin může kdykoliv říci – pojď domů" (16.07.2014)
Každý rok ubývá na Starém kontinentu tisíc kněží (15.07.2014)
Zamilovaný kněz (10.07.2014)
P. Karel Skočovský: Posílám novokněžské požehnání!
(+ přání novokněžím)
(08.07.2014)
Mezinárodní asociace exorcistů (07.07.2014)
Na misiích mezi Indiány (05.07.2014)
Ohlednutí za slavností 20-let kněžství otce Marka (28.06.2014)
Kněžské svěcení 2014 v brněnské diecézi + termíny primicí (10.06.2014)
Pozvánka na kněžské svěcení a primici Mgr. Karla Skočovského, Ph.D. (22.05.2014)
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mt 10,22) (10.04.2014)
Prosba o vzpomínky a zážitky s Mons. Aloisem Pekárkem (13.03.2014)
Vzpomínáme na o. Vladimíra Cyrila (11.03.2014)
Kněz počatý při znásilnění: "Svému otci jsem odpustil a vyzpovídal ho" (21.02.2014)
Farář Maroš Kuffa: Odpustit nepřátelům je nejtěžší, ale tam začíná křesťanství (06.01.2014)
V Číhošti po šedesáti čtyřech letech zazní Toufarovy promluvy (27.11.2013)
Ročně vystupuje z řeholních řádů tři tisíce osob (06.11.2013)
Rozhovor: Bratři Brožové aneb čtyřnásobné kněžské povolání v jedné rodině (04.11.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 2.
Jaké to je být misionářem v Středoafrické republice
(18.10.2013)
Rozhovor s misionářem P. Vojtěchem Kohutem - část 1.
Měl jsem asi pět, nebo šest roků, když to přišlo
(15.10.2013)
Benedikt XVI. - Brno (01.10.2013)
Kde vymírá víra, vymírá také zdrženlivost (27.09.2013)
Prázdniny na faře, aneb o. Vladimír Cyril zamlada (09.08.2013)
Sváteční slovo o. Marka Dundy (03.08.2013)
Dobrodružství s Bohem (14.07.2013)
Knězem na 40 hodin (02.07.2013)
Osobnosti Znojemska – kněz Marek Dunda (01.07.2013)
Kněžské svěcení, Brno 2013 + termíny primicí (25.06.2013)
Projev sv. Otce Pavla VI. k šestému Světovému dni modliteb za kněžské povolání (23.06.2013)
Kněžské svěcení - Michal Cvingráf (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Petr Václavek (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Pavel Kuchyňa (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Vojtěch Loub (13.05.2013)
Kněžské svěcení - Jiří Brtník (13.05.2013)
Jáhenské svěcení - Michal Seknička (13.05.2013)
Primice Jana Davida SAC (13.05.2013)
Umučený kněz Toufar z Číhoště by mohl být blahořečen (09.05.2013)
Návštěva o.Vladimíra v nemocnici (03.05.2013)
Kdyby nad městem dlela kněžská požehnání.... (21.04.2013)
Co se stává, když někdo neodpovídá na Boží volání (08.04.2013)
Pius XI. a jeho pohled na nová kněžská povolání (05.04.2013)
Zemřel P. Boleslav Česlav Chroboczek OFM Conv. (02.04.2013)
Zemřel P. Tomáš Prnka (02.04.2013)
Kněžské svěcení Miloslava Chrásta (29.03.2013)
Velikonoční přání otce generálního vikáře (23.03.2013)
Autorské čtení z knihy Jako bychom dnes zemřít měli (09.03.2013)
Zemřel P. Stanislav Jiří Fiala, sac., OH (06.03.2013)
Blázen pro Krista (03.02.2013)
Otec Josef Koláček převzal Cenu města Brna (25.01.2013)
Zemřel P. Vojtěch Srna (21.01.2013)
P. Ferdinad Chýlek (08.01.2013)
Nová generace kněží překonává následky neblahého vlivu „osmašedesátníků” (07.01.2013)
Kandidát blahořečení Josef Karel Matocha (07.01.2013)
Naši kardinálové v moderních českých dějinách (02.01.2013)
P. Ignát Wurm - čestný občan města Přerova (31.12.2012)
Zemřel P. Jan Kabátek (28.12.2012)
Kázání z kněžského svěcení - Josef Peňáz (15.12.2012)
Zemřel biskup Ing. Jan Blaha (15.12.2012)
Zemřel vladyka Ivan Ljavinec, emeritní apoštolský exarcha (11.12.2012)
Co se událo 12. 12. 1992? Nevíte? My Vám pomůžeme… (10.12.2012)
Vzpomeňme na otce Františka!!! (28.11.2012)
Kněžské svěcení a primice - Josef Peňáz (13.11.2012)
Cesta k andělům - Jan Graubner (09.11.2012)
P. Pavel Pacner novým proboštem v Mikulově (06.11.2012)
Primice P. Josefa Kubeše na Humberku - foto (06.11.2012)
Vzpomínková bohoslužba - 30. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka (30.10.2012)
Beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků - foto (30.10.2012)
Primice P. Josefa Kubeše (18.10.2012)
Jiří Mikulášek: Vejdi do radosti (17.10.2012)
Zemřel P. Josef Krchňavý (11.10.2012)
Kněz, který evangelizuje skrze televizní obrazovky TV NOE (09.10.2012)
Dne 7. října 1987, na svátek Panny Marie, zavraždili kněza Štefana Poláka.
Aktualizováno, vyjádření historika
(06.10.2012)
Jáhen Kubeš - kněžské svěcení (30.09.2012)
Pohřeb P. Jeronýma Filipa Hofmanna (18.09.2012)
Smuteční oznámení (15.09.2012)
Slovensko: Pozvánka na 40-denní řetěz půstu a modliteb za kněze (13.09.2012)
Otec Pavel se představuje v Klokotech (11.09.2012)
Náboženská víra na ústupu? (10.09.2012)
Výstava ,,in memory" P.Otto Opálka u sv. Mikuláše ve Znojmě (10.09.2012)
Výstava v Louce a P. MUDr. Otto Opálka (28.08.2012)
Primice novokněze Martina Kohoutka (19.07.2012)
Zemřel Mons. Jan Kutáč (18.07.2012)
Příběh novokněze Karla Janů (18.07.2012)
70 let kněžství P. Antonína Němčanského a primiční mše sv. v jeho rodišti (05.07.2012)
Jaká je radost a odměna kněze ve farnosti? (23.06.2012)
Zemřel P. Julián Vladimír Veškrna, CFSsS (19.06.2012)
Zemřel P. Jan Zemánek, CSsR (12.06.2012)
Katolická kritika Anselma Grüna (10.06.2012)
Mše svatá u příležitosti výročí pontifikátu Svatého Otce (04.06.2012)
Svěcení a primiční mše svatá Stanislava Trčky (23.05.2012)
Zemřel Mons. ThDr. Josef Laštovica (21.05.2012)
Misionář P. Anthony Saji v České republice (09.05.2012)
Riskoval život za záchranu židovských dětí (02.05.2012)
Důležití pastýři, komentář A. Seleckého (30.04.2012)
Zemřel P. Angelus Alois Glabasnia OFM (25.04.2012)
Vikář hebrejsky mluvících katolíků vypráví svůj příběh (20.04.2012)
Připomínka 60. výročí popravy služebníka Božího R. D. Jana Buly (19.04.2012)
Aktuálně: benediktini si připomínají Pátra útěchy na Titaniku (15.04.2012)
Cesta k andělům (62. díl): kardinál Miloslav Vlk (12.04.2012)
Zemřel P. Cyril Václav Tomáško, OFMCap (11.04.2012)
Zemřel P. Josef Byrtus (11.04.2012)
Benedikt XVI. odpověděl na Výzvu rakouských kněží k neposlušnosti (06.04.2012)
Kněží rezignují před nepochopením věřících (05.04.2012)
Zemřel P. Jaroslav Moštěk (19.03.2012)
Návštěva v domově důchodců pro kněze (14.02.2012)
Zemřel P. Jan Dobeš (09.02.2012)
Dar a tajemství (07.02.2012)
Zemřel P. Jan Kutáč (04.02.2012)
Zemřel P. Josef Dobiáš (30.01.2012)
List otce kardinála Dominika Duky spolupracovníkům (30.01.2012)
Účast na instalaci kardinálů (25.01.2012)
100. výročí narození Mons. Josefa Navrkala (12.01.2012)
Informace k pouti do Říma na slavnostní jmenování kardinála Dominka Duky (11.01.2012)
Oficiální web P. Vojtěcha Kodeta ThD. O.Carm (09.01.2012)
P. Marián Kuffa v televizním přenosu a jeho další promluvy (01.01.2012)
5. celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání na Velehradě (19.12.2011)
PhDr. ThDr. Ján Čarnogurský (13.12.2011)
Prosby otce Vladimíra Cyrila (18.11.2011)
Církev hromosvodem (17.11.2011)
Vzpomínka na pana probošta Stanislava Krátkého (08.11.2011)
Děkovná mše sv. za blahořečení papeže Jana Pavla II. - promluva Ladislava Kince (22.10.2011)
P. ELIAS VELLA: DÉMONY VYHÁNĚJTE (15.10.2011)
Církev bude plnit své poslání, nepřipodobní-li se kněží světu (07.10.2011)
Zemřel P. Jan Kroupa, básník a přítel Radia Proglas (27.09.2011)
Nový nuncius pro Českou republiku (17.09.2011)
Zemřela paní Ludmila Holá (06.09.2011)
Dětský voják katolickým knězem (31.08.2011)
Zemřel Mons. Josef Kavale (28.08.2011)
Kardinál Robert Sarah varuje kněze, kteří neoponují potratům a homosexualitě (23.08.2011)
Pohřeb Dona Gobbiho (27.07.2011)
Primice P. Jiřího Jeniše v Újezdě u Brna (07.07.2011)
Zemřel otec Stefano Gobbi (30.06.2011)
Beatifikační proces P. Václava Drboly (28.06.2011)
Rekolekce ve Štítarech (14.06.2011)
Jak mě můj kněz neobtěžoval (06.06.2011)
Rozloučení s arcibiskupem Karlem Otčenáškem (31.05.2011)
Kněžské svěcení - Jiří Jeniš (21.05.2011)
Zemřel P. Alois Honek (17.05.2011)
Pozvánka na svěcení zvonů v Praze (11.05.2011)
Další zvony pro Nepomuk odlity na Zelený čtvrtek (29.04.2011)
Kněžské zvony pro Nepomuk (15.04.2011)
Zemřel P. Jan Štrumfa (09.04.2011)
Zajímavý výrok Benedikta XVI. na adresu povolaných (28.03.2011)
Farář chybuje vždycky... aneb Farářům s úsměvem (28.03.2011)
Promluva kněžím na rekolekci 8. 3. 011 (17.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XV. díl - P. Antonín Zgarbík (15.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIV. díl - P. ThDr. Ambrož Jaroslav Tobola (14.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XIII. díl - P. Václav Celestin Šulc (13.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XII. díl - P. František Sitte (12.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu XI. díl - P. Václav Říha (11.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu X. díl - P. ThDr. Ferdinand Nesrovnal (10.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IX. díl - P. Albín Jaroslav Kvita (09.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VIII. díl - P. ThDr. Josef Koutný (08.03.2011)
Celonárodní pout ke cti sv. Jana N. Neumanna (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VII. díl - P. Adolf Kajpr (07.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu VI. díl - P. ThDr. Stanislav Bohuslav Jarolímek (06.03.2011)
Slavnostní mše svatá k prvnímu výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu V. díl - P. Josef Jakubec (05.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu IV. díl - P. Josef Chadraba (04.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu III. díl - P. Bohuslav Burian (03.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu II. díl - P. Bohumír Bunža (02.03.2011)
Zemřel mons. Oto Mádr (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu I. díl - P. ThLic. Vojtěch Basovník (01.03.2011)
Čeští církevní mučedníci z doby komunismu - úvod (28.02.2011)
Ztracený ráj (14.02.2011)
Zemřel P. Stanislav PRAVEC (26.01.2011)
Zemřel R. D. ThDr. Josef PACAL (17.01.2011)
Pořad o P. Josefu Koláčkovi SJ na ČT2 (11.01.2011)
Vykonstruovaná obvinění kněží (10.01.2011)
Zemřel R. D. Doc. PhDr. Ing. Miloš RABAN, Th.D. (09.01.2011)
Zemřel mikulovský probošt - Stanislav Krátký (15.11.2010)
Zemřel P. Antonín Němčanský (10.11.2010)
Zemřel novokněz Pavel Jiřík (12.10.2010)
Papež Benedikt XVI. jmenoval své nové kaplany (28.09.2010)
Kněžský zvon sv. Janů pro Nepomuk (12.09.2010)
Kardinál J. H. Newmann patronem kněží? (03.09.2010)
140. výročí narození P. Jana Šrámka (02.08.2010)
Kněžské osobnosti - zajímavá výstava a kniha (30.07.2010)
Zemřel Mons. Metoděj Kotík (21.07.2010)
Jáhenské svěcení v Českých Budějovicích (12.07.2010)
Jáhenské svěcení (05.07.2010)
Přednáška na téma Uzdravení žen po potratu: role kněží (17.06.2010)
Benedikt XVI. zakončil Rok kněží (14.06.2010)
Výroční den služebníka Božího R. D. Jana Buly (25.05.2010)
Kněžské svěcení (16.05.2010)
Výzva k modlitbám za naše kněze (14.05.2010)
Nový web pražského semináře (12.05.2010)
Nejvýznamnější žijící rodák ze Šumné (10.05.2010)
Vzpomínka na kardinála Tomáše Špidlíka (03.05.2010)
Myšlenky ze zajímavého článku v Katolickém týdeníku (29.04.2010)
Poděkování za dar kněžství (21.04.2010)
Boží požehnání - sv. Jan Eudes mluví i k našim kněžím v dnešní době (16.04.2010)
Vzpomínkové bohoslužby (11.04.2010)
Střihomet je využíván i na Bílou sobotu (10.04.2010)
Stalo se u vsi Petrovskaja (08.04.2010)
Připojte se k modlitbě Růžence za kněžská povolání (23.03.2010)
Zemřel P. František Grmolec (23.03.2010)
P. Josef Fiala oslaví 60 roků kněžství (23.03.2010)
První kněžský zvon pro Nepomuk (18.03.2010)
Promluva P. Miloslava Fialy, OPraem v Číhošti (17.03.2010)
Poselství Svatého Otce k pastoraci povolání (13.03.2010)
Slovo předsedy Matice Velehradské (22.02.2010)
Povolání ke kněžství (15.02.2010)
Jak se schylovalo k mému pohřbu (02.02.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši - pozvánka a foto (07.01.2010)
Výstava k 60. výročí svěcení P. Václava Peši (16.12.2009)
Vánoční dárek pro kněze - tvá modlitba (15.12.2009)
Promlvy P. Mariana Kuffy - nepřehlédněte! (07.12.2009)
Osm praktických rad pro Rok kněží (05.12.2009)
Svatý Jozef Damien De Veuster (01.11.2009)
Modlitba Svatého Otce Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu (10.10.2009)
Interdiecézní projekt v Roce kněží - kněžské zvony pro Nepomuk (09.10.2009)
Setkání za obnovu a posvěcení života kněží na Blatnické hoře (28.07.2009)
Fara Chvalatice - vítáme otce Vladimíra Cyrila (27.07.2009)
Myšlenky z kázání P. Antonína Šuránka při rekviem za Jana Palacha (18.07.2009)
Denní modlitba za kněze (01.07.2009)
Modlitby za kněze (16.06.2009)
Novéna za kněze (11.06.2009)
Kněžské svěcení (05.06.2009)
400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra (20.03.2009)
Už jste napsali mail otci Františkovi??? (10.12.2008)
Zakládající člen FATYMu otec Pavel Zahradníček odešel do kláštera (12.10.2008)
P. Kuffa a jeho promluva v Trnavě - to stojí za poslechnutí... (27.09.2008)
Kněžské svěcení v Brně (02.07.2008)
Svěcení a primiční mše svatá Jana Bezděka (24.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 04. 12. 2022 | 13564 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: magnificaat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace