Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince na 3. neděli postní

Pěší pouť mužů 2017 Přinášíme kázání jáhna Ladislava Kince ze 3. neděle postní.

Boží Slovo – pro život člověka
8. 12. 2020 – 8.12.2021: rok svatého Josefa
Heslo: Bůh sám sebe dává, člověkem se stává.
7. března 2021 –3.neděle postní
Texty: Gn 22,1 -18 / Řím 8,31 – 34 / Jan 2,13 - 25

Slova svatého evangelia podle Jana:
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.
Četli jsme Slovo Boží.

Myšlenky z Božího Slova:
1.čtení: Neuděláš si modlu!
Žalm: Pane ty máš slova věčného života.
2.čtení: My kážeme Krista ukřižovaného…Kristus je Boží moc a Boží moudrost
Evangelium: 'Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.


ŘÁD ŽIVOTA.
V postní době jsou věřící zváni k modlitbě pobožnosti křížové cesty. Kromě čtyř textů, které jsou ve zpěvníku, je jich velmi mnoho. Je možné skrze ni získat odpuštění trestů za hříchy. Nedávno jsem pro věřící vybral tu, kterou vytvořil kněz a mučedník P. Ladislav Kubíček. Jeho rozjímání k 9. zastavení mně vyrazilo dech - začíná slovy: „Když přední politik a ekonom řekne, že za rok 2020 je lépe se nedívat, k čemu nám to je?“ Nevím, jak tato slova vnímali lidé před dvaceti lety. Jako nadsázku? Varování? Strašení? Proroctví? Nevím. Nyní jsme za rokem 2020. Na lidstvo dolehl těžce kříž následků hříchů. Člověk padá, ale……pokračuje P. Kubíček: Kristus problémy světa, které mu hrozí pád a absolutní zničení, řeší křížem….. padá pod ním, ale vstává a jde, aby splnil vůli Otce a zachránil člověka. Přidáme se k němu? Jeden duchovní otec současnosti při rozhovorech s věřícími o současné situaci klade otázku: „Co nám tím Pán Bůh říká?“ Dnešní Boží Slovo nám na tuto otázku odpovídá naprosto přesně – Bůh dal člověku věčně platný ŘÁD ŽIVOTA: Nebudeš mít jiné bohy, neuděláš si modly, nezneužiješ mé jméno, pamatuj na sváteční den, cti otce i matku, nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nebudeš lhát, nebudeš toužit po manželce a majetku bližního.
Žijeme v době, kdy mají velkou váhu statistiky. Podle nich se řídí život celé země. Jak by dopadla pravdivá statistika, která by v procentech odpověděla na otázky – jak jsme na tom se znalostí a plněním Božího řádu života. Např.: Slyšels někdy o Desateru Božích přikázání? Znáš ho zpaměti, tak jako například dopravní předpisy? Snažíš se podle těchto pravidel žít? Zcela jistě by v tomto průzkumu byly velké rozdíly. Například podle místa, kde lidé žijí, podle jejich věku, a tak podobně. Odhad, který se bude blížit pravdě je asi takový: před sto roky by se procenta pro odpovědi ANO pohybovala mezi 50 – 95 %, dnes by tato čísla byla pro odpověď NE. Jeden moudrý psychiatr říká: Problém dnešních dnů je ztráta pocitu jistoty, bezpečí a snadné orientace. Máme proti sobě nepřítele – neviditelného, záludného, nevíme co udělá, jak zmutuje, co si na nás ještě vymyslí. Nevíme jestli jsou opatření proti němu účinná, zda ho zkrotíme. Nevíme, kdo má pravdu. Co já s tím? Jedno čínské přísloví říká: Kobylka na podzim už toho moc nenaskáče. S tím jsem se smířil, ale budu ordinovat, psát a snažit se tak pomáhat druhým. Všem přeji zdraví a až z toho tunelu vylezeme, aby zase svítilo sluníčko.
A co my? Co já? Přidám se ke Kristu – který velmi dobře ví co je ve mně? Vstanu z pádu vlastních hříchů? Budu dělat za ně pokání? Chci se polepšit? Chci účinně pomáhat druhým? Dělit se s nimi o bohatství řádu života? Jak dopadne statistika mých odpovědí na tyto palčivé otázky? Všemohoucí Bože Otče děkujeme ti za to, že nám dáváš příležitost léčit svou hříšnost modlitbou, postem a štědrostí. Na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa, svatých Perpetui a Felicity, tě prosíme: odpusť nám naše hříchy proti řádu života a posilni v nás odhodlání podle tohoto řádu žít. Skrze Krista našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
AMEN.


Pěší pouť mužů 2017

Sdílet

Byls už ve Vranově nad Dyjí v sídle FATYMu?

Ani netuším, že něco takového existuje. (Počet hlasů: 12)
(22.22 %)

Vranov nad Dyjí znám, ale sídlo FATYMu ne. (Počet hlasů: 2)
(3.70 %)

Byl jsem jen ve Vranově nad Dyjí v kostele. (Počet hlasů: 3)
(5.56 %)

Znám kostel, faru, rotundu i okolí ve Vranově nad Dyjí. (Počet hlasů: 5)
(9.26 %)

Pravidelně toto místo navštěvuji. (Počet hlasů: 32)
(59.26 %)Celkem hlasovalo: 54
Související články:
Kázání jáhna Ladislava Kince na 26. neděli v mezidobí B (28.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na svatbě (13.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 23. neděli v mezidobí B (12.09.2021)
Nemiluješ Boha, pokud si na něj nenajdeš čas (04.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 22. neděli v mezidobí B (31.08.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 21. neděli v mezidobí B (22.08.2021)
Promluva P. Mgr. Miroslava Kulifaje při mši svaté na Novém Jeruzalémě v Jimramově (24.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 12. neděli v mezidobí B (20.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 11. neděli v mezidobí B (13.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Těla a Krve Páně (06.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Nejsvětější Trojice (04.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého (23.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční (16.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční (09.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli velikonoční (05.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 2. neděli velikonoční (12.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Zmrtvýchvstání (06.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na Květnou neděli (30.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli postní (21.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 4. neděli postní (15.03.2021)
Kázání z mimořádné mše svaté v kapli Maria Schütz (02.09.2020)
Myšlenky z kázání při pouti ke sv. Markétě v Podmyči (20.07.2020)
Videokázání (nejen) pro děti (09.07.2020)
Kázání při anežské pouti v Doksanech (07.07.2020)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze slavnosti Těla a Krve Páně (05.06.2018)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 07. 03. 2021 | 597 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace