Zajímavé...

Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ

Boží milosrdenství, volné dílo (Wiki) "Milosrdenství je DOKONALOST SPRAVEDLNOSTI A JE JEN PRO TY, KTEŘÍ TO NEZNEUŽIJÍ."

Čím více svět měkne, tím více používá slovo "milosrdenství". To by mohla být chvályhodná vlastnost, kdyby milosrdenství bylo chápáno správným způsobem. Ale příliš často se milosrdenství zaměňuje za přehlížení zlého skutku toho, kdo porušuje přírodní nebo božské zákony nebo zrazuje svou zemi.

Takové milosrdenství je emoce, ne ctnost, jako kdyby ospravedlňovalo syna, který zabil svého otce, protože je považován za "příliš starého". Aby se předešlo jakémukoli obvinění ze zločinu, to, co je vraždou, se nazývá a nese jméno "eutanazie".

Při všech těchto výzvách k milosrdenství zapomínáme na zásadu, že milosrdenství je dokonalost spravedlnosti. Milosrdenství nepředchází spravedlnosti; nejdříve musí být spravedlnost a potom milosrdenství. Oddělování milosrdenství od spravedlnosti je sentimentalizmus, stejně jako oddělování spravedlnosti od milosrdenství je tvrdost. Milosrdenství už není láska, jestli je odděleno od spravedlnosti: kdo něco miluje, musí se postavit proti tomu, co by zničilo předmět jeho lásky. Schopnost cítit oprávněné rozhořčení není důkazem nedostatku lásky a milosrdenství, ale spíše jeho projevem.

Existují zločiny, jejichž tolerance se rovná souhlasu se zlem, které je s nimi páchané. Ti, kteří požadují propuštění vrahů, zrádců a podobných s odůvodněním, že musíme být "milosrdní, jako byl milosrdný Ježíš", zapomínají, že i samotný Milosrdný Spasitel řekl, že nepřišel přinést pokoj, ale meč.

CC0, pixabay.com


Tak jako milující matka nenávidí fyzické zlo, které by zničilo tělo jejího děťátka - a tím, dokazuje dobro; náš milující Pán dokazuje Dobro nenávidíc zlo, které by zničilo duše Jeho stvoření. Milosrdný postoj lékaře vůči zárodkům tyfu nebo dětské obrny u nemocného člověka nebo tolerance soudce vůči znásilnění by na nižší úrovni znamenala lhostejnost našeho Pána vůči hříchu. Duchu, který není nikdy přísný ani rozhořčený, chybí láska nebo je mrtvý v rozlišování dobra a zla, mezi správným a špatným.

Láska může být přísná, může používat sílu, ba dokonce se může stát "násilnou". A taková byla láska našeho Spasitele. Tato láska: bere do rukou bič z lan a vyhání kupce a nákupčí z chrámu; odmítá odpovídat mužům s pochybnou morálkou jako Herodes, protože by to jen zhoršilo jeho morální vinu; obrátí se na římského prokurátora, který dodržuje totalitní zákon, a připomíná mu, že by neměl žádnou moc, kdyby mu to nedal Bůh. Také, když nefungovalo jemné varování se Samaritánkou u studny, Kristus se bez jakékoliv citlivosti vyjádřil k věci a připomněl jí, že se pětkrát rozvedla.

Když ho někteří takzvaní "ctnostní" muži chtěli zavrhnout, strhl z nich masku pokrytectví a nazval je "rasou zmijí".

Když se doslechl o krveprolití některých Galilejců, s hroznou hořkostí řekl: "Všichni zemřete jako oni, když nebudete činit pokání."

Stejně tvrdý byl i vůči těm, kteří pohoršovali děti progresivním vzděláváním ve smyslu zla: "Ale pro toho, kdo by pohoršil jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by lepší, kdyby mu zavěsili mlýnský kámen na krk a hodili do moře."

Byl to On, kdo řekl lidem, aby si vyloupli oči a uťali ruce a nohy, ale nedovolili, aby se tyto údy staly příležitostmi ke hříchu kvůli ztrátě jejich nesmrtelných duší.

Zatímco mu Marta sloužila u stolu, Kristus jí řekl, že je tu ještě potřebnější služba.

Když apoštolové spali, neváhal jeh vzbudit a napomenout, proč se nemodlí.

Také i přes Tomášovu úplnému doznání ho pokáral pro nedostatek víry.

Jeden z Jeho pohledů propíchl duši a odhalil slabosti a zlo, které se v ní skrývalo, a to takovým způsobem, že učedníka Petra to dojalo k slzám.

Když by milosrdenství znamenalo odpuštění jakékoliv viny, bez odplaty a bez spravedlnosti, skončilo by to znásobením omylů. Milosrdenství je pro ty, kteří ho nebudou zneužívat a nezneužívá to žádný člověk, který již začal napravovat své křivdy, jak to požaduje spravedlnost. To, co někteří dnes nazývají milosrdenstvím, není vůbec milosrdenství, ale péřová postel pro ty, kteří padnou před spravedlností; a tak se znásobuje vina a zlo i poskytováním takových matrací. Stát se předmětem milosrdenství není totéž, jako odejít zcela beztrestně, protože, jak říká Boží slovo: "Ty, které Pán miluje, ty trestá".

Morální člověk není lhostejný, a ani takový, který vyprázdnil své emoce od prvků přísnější spravedlnosti. Jeho laskavá mysl a milosrdenství jsou součástí většího organismu; jeho oči mohou zářit spravedlivým rozhořčením a jeho svaly se mohou stát, podobně jako svaly svatého Michaela archanděla, ocelí na obranu spravedlnosti a Božích práv.


(Fulton J. Sheen, z knihy „Way To Happines“; „Cesta k radosti“)Převzato z FC - Andrea Galkova, článek z 18. 10. 2021 naleznete zde.

CC0, pixabay.com

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 10. 2021 | 656 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: FC - Andrea Galkova
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace