Vánoční zpravodaj 1998:
(výběr zajímavých textů)

Koledy na vojně
Denně aspoň jeden! (stalo se...)
Světlo z opravdového Betléma
V mateřských školkách - rozhovor s paní ředitelkou
Perličky ze školky ve Vranově
Kdo jsou svědci Jehovovi? (pokračování)
Adopce na dálku
A co nám nadělil svatý Mikuláš?
Pavel Bezruč: Silvestrovská
DENAF v Příměticích (den na faře)
Lidové misie v Příměticích
Sváteční dny před námi
Něco pro zasmání

Koledy na vojně

Loňské vánoce jsem trávil na vojně. Zažil jsem tam poprvé převratnou sílu vánočních koled. Člověk, když je zpívá v kostele nebo když je slyší někde v obchodním domě, vnímá  z nich něco, ale s mým vojenským zážitkem se to vůbec nedá srovnat. Nebyl to jen pocit, ale rozumové poznání: božské smíšené s lidským. Nebo přesněji: ne smíšené, ale ani ne rozdělené. Bůh mezi lidmi. V atmosféře násilí, ignorantství a smutku náhle z rozhlasového aparátu vystupovalo bez zbytečných příměsí: Bůh je tady.
A ještě jedna vánoční vzpomínka: jaké je poselství vánoc. Víme, že se narodil Ježíš. Víme, jak se to stalo. Víme, co bylo dál. Ale... Kdysi jsem ve vánočním čase dostal při zpovědi za úkol, abych chvíli postál před jesličkami, zadíval se Ježíškovi do očí a položil mu otázku: Proč jsi přišel? Když jsem tak hleděl do tváře onomu malému dítěti, zdálo se mi najednou, že slyším úplně jasně: "Abych vám ukázal Otce." V tento "rok Boha Otce"*  to připomínám.

otec Leo


* Rok 1999  vyhlásil svatý otec Jan Pavel II. za rok Boha Otce (začal již letos první nedělí adventní), tak jako rok 1998 byl rokem Ducha svatého a rok 1997 rokem Boha Syna, Ježíše Krista. Dohromady tvoří přípravu na oslavu  jubilejního roku 2000.
 

Denně aspoň jeden! (stalo se...)

Jel jsem autem a kousek za Vracovicemi jde po silnici babička směrem na Lesnou. Zastavil jsem a nabídl, že ji svezu - moc důvěry neměla, ale nakonec ráda přisedla. Poté, co mě poznala říká: "No to mě mohlo napadnout hned, že to jsou faráři, vždyť se o tom psalo minule v časopise."
Myslím si ale, že nejsme jediní, kdo mohou pomoci a pomáhají druhým a že i vy můžete využít podobnou nebo jinou příležitost k vykonání dobrého skutku.
Denně aspoň jeden!

P. Marek Dunda

Světlo z opravdového Betléma

K vánocům patří také BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Několik dnů před svátky se rozváží oheň, který hoří v Betlémě, na místě narození Ježíše Krista, do celého světa. Tento plamínek nás spojuje s těmi, kteří také slaví vánoce. Protože oheň není něco mrtvého, ale je zdrojem tepla   a světla, může nám Betlémské světlo napomoci, aby o vánocích byla i v našich domovech skutečně pravá vánoční atmosféra lásky a pokoje, která pramení z toho, že na tento svět přišel Boží Syn Ježíš Kristus.
Vždyť slavit vánoce bez Ježíše by bylo totéž, jako kdybychom přišli k někomu na oslavu narozenin, ale oslavence poslali pryč, že s ho to netýká. Bohužel takto beze smyslu slaví mnozí kolem nás nejen vánoce, ale i další svátky, které bez Krista zcela ztrácejí smysl. To ale o nich ukazuje dost jasný obrázek. Dřív jsem se tomu smál, dnes však cítím spíše soucit a je mi líto, že jsou tito lidé ochuzeni o to nejpodstatnější. Kéž by i Betlémské světlo přispělo letos k tomu, abyste vánoce mohli prožívat jako oslavu narození Ježíše Krista.

P. Marek Dunda

V mateřských školkách - rozhovor s paní ředitelkou

Naši kněží, katecheté a katechetky učí nejen na šestnácti základních školách v oblasti FATYMu Vranov a Přímětice-Bítov i v okolí, ale navštěvují i několik mateřských škol (St. Petřín, Šafov, Vranov n.D., Bezkov, Přímětice...).  Paní ředitelku Soňu Neužilovou z Mateřské školy II. v Příměticích jsme poprosili o odpověď na naše otázky.
Paní ředitelko, můžete nám nejdřív trochu přiblížit mateřskou školu, kterou vedete?
MŠ II., Přímětice má 3 třídy s dětmi od 3 do 6 let. Byla zřízena v roce 1992 z budovy bývalé ZŠ za přispění ŠÚ a MÚ Znojmo.
Kdy a  jak vznikla myšlenka, aby školu navštěvoval někdo, kdo by dětem přiblížil křesťanské hodnoty?
V naší MŠ se od začátku zaměřujeme na výchovu ke křesťanství. Základ nepřímé náboženské výchovy je vyjádřen její nesmírnou úctou k člověku a především úctou k dítěti. Velmi nám pomohl hned na začátku otec Jindřich Bartoš, který děti sám navštěvoval.
Jak taková návštěva probíhá?
Začíná zpěvem křesťanských písní pro děti, pak následuje vyprávění příběhu (např. o zvířátkách). Z příběhu vždy vyplývá nějaké ponaučení.. Na závěr si děti zazpívají a pohybově ztvární jednu z písní.
V čem vidíte přínos pro děti?
Vedeme-li děti výchovou ke křesťanství, rozvíjíme u nich morální cítění
A co na to rodiče?
Rodiče přichází k zápisu seznámeni s naším výchovným programem. Spolupráce s nimi je na velmi dobré úrovni.

Otázky kladl otec Pavel Zahradníček.

Perličky ze školky ve Vranově:

*  Po návštěvě otce Milana se malý Ondrášek zeptal maminky - ředitelky školky:
"Mami, a kdo byl ten pán, co teď odešel?" "Pan farář, Ondrášku."
"A co tu chtěl?" "Přišel se zeptat, jestli může přijít do školky."
"A proč, mami, ono se mu už v kostele nelíbí?"

* Po návštěvě otce Milana ve školce malá Lucinka vyleze tatínkovi na klín a bezelstně praví: "Dneska byl ve školce nějakej chlap a říkal, že je můj otec."
 

Kdo jsou svědci Jehovovi? (pokračování)

V dušičkovém zpravodaji jsem se kratičce zmínil o tom, že vás může ve vašem bytě navštívit dvojice lidí mluvících o Jehovovi. V co všechno musí uvěřit a k čemu se vlastně zavazuje ten, kdo se stane svědkem Jehovovým zřetelně ukazuje na odlišnost této sekty od tradičního křesťanství. (Jehovovi svědci nejsou křesťany). Posuďte sami:
* Odříkám se víry v Pána Ježíše Krista, Božího Syna, který se z lásky stal člověkem jako jsme my. V Ježíši budu vidět jen poloboha, andělskou bytost.
* Odříkám se Kristova kříže a nevidím v něm znamení Božské lásky.
* Odříkám se radosti dítěte Božího, protože vše záleží na tom, jaký podám náboženský výkon a jak přesně budu dodržovat nauku jehovových svědků.
* Zavazuji se rozvázat svazky se svými příbuznými, pokud nejsou svědky Jehovovy. Nepřijmu  od nich žádné dárky.
* Zavazuji se, že raději přijmu smrt svou, svých drahých, svého dítěte, ale nedovolím, aby byla (i v případě ohrožení života) provedena transfúze krve.
* Zavazuji se, že vyloučenému svědku Jehovovu nepodám ruku, nepozdravím ho ani mu neprojevím náklonnost a sympatie.
* Zavazuji se, že nebudu dělat nic prospěšného na veřejnosti a ve společenském životě a všeho se budu stranit, protože vše je pod vládou satana.
* Zavazuji se, že odmítnu vojenskou službu a vojenské cvičení, případně i náhradní službu beze zbraně.
* Zavazuji se používat výhradně jména Jehova, i když o tom není v celém Novém zákoně ani zmínka a apoštolové ho nikdy nepoužívali. Toto jméno považuji za důležitější než-li to, kterým nás učil Ježíš nazývat Boha: OTČE.
Takto otevřeně a plně by se nám samozřejmě žádný "svědek" nepřiznal, nicméně tento seznam nám jen částečně poodhaluje, co to znamená být svědkem Jehovovým, této sekty, která vznikla v Americe v minulém století a jaký je rozdíl mezi nimi a ostatními křesťany. Pro omezenost rozsahu článku zde nemůže být vypsáno všechno, ale aspoň část informací nám může rozšířit obzor.
Vám  přeji aby Láska, která přišla na zem, našla místo ve vašem srdci.

                                                            otec Milan Plíšek

Adopce na dálku

Vánoční svátky otevírají lidská srdce a také nám se nabízí možnost pomoci těm nejpotřebnějším. Chceme Vás proto seznámit s možností "ADOPCE NA DÁLKU."
Pražská charita se k této myšlence přidala nejprve v Indii prostřednictvím sester matky Terezy a nyní i v jiných zemích. Sestry v misiích vybírají děti "k adopci" bez ohledu na jejich náboženské vyznání a adoptivním rodičům, kterými může být i skupina lidí, pošlou o dítěti stručný dotazník a fotografii, a potom pravidelně zprávy o životě adoptivního dítěte. Za nepatrnou částku 300,- Kč měsíčně může mít jedno dítě celé zaopatření v možnosti najít zaměstnání a lepší živobytí než jeho rodiče, kteří internátní škole, kde získá vzdělání a to je první stupeň k možnosti najít zaměstnání a lepší živobytí než jeho rodiče, kteří jsou většinou negramotní. Je proto dobře, aby dítě mohlo chodit do školy co nejdéle a nemuselo se vrátit po 1 - 2  letech do bezvýchodné situace.
Pokud se tedy rozhodnete pomoci, můžete svůj příspěvek zaslat sami složenkou, kterou Vám na požádání pošle pražská arcidiecésní charita. Její adresa je ACH Praha, Londýnská 44, Praha 2, 120 00, tel.02/22246519. Můžete uvést oblast, o kterou máte zájem. Poukázat Váš dar můžete najednou nebo ve dvou splátkách a obratem obdržíte informace o dítěti.
"Cokoli jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili," říká Kristus. Ale tato vánoční prosba není určena jenom věřícím, ale všem lidem dobré vůle, kteří ve svém nitru pociťují lidskou spoluzodpovědnost za ty nejpotřebnější.

Ing. Mucha,Vranov n.D. a otec Pavel

A co nám nadělil svatý Mikuláš?

Asi každou vesnicí se  v předvečer 5. prosince prošel sv. Mikuláš s doprovodem čertů a andělů. Také v mnoha kostelech a farách v našem okolí jsme se mohli sejít a na svatého Mikuláše společně počkat. Popovídal nám odkud přichází, co vše má na starosti  a čím člověk dělá radost jemu a hlavně Bohu. Děti si krátce prozkoušel a každému daroval malou pozornost. To, že svatý Mikuláš (biskup v Malé Asii) byl a je štědrým dárcem, ví kde kdo. Snad je to i pro nás jedna drobnost, o kterou se můžeme více snažit.

sl. katechetka Eva

Pavel Bezruč: Silvestrovská
(z cyklu Já a moje stará)

Když se dívám trochu zpátky,
tento rok byl celkem krátký.
Ne vše se mi podařilo,
mnohé se i domrvilo.

Zvlášť to zlé mám na talíři,
vím vždy, kam má stará míří,
moje chybky ji dost tíží.
Touto dobou před rokem,
seděli jsme nad škopkem.
Pěkně jsme to plánovali,
přímo v barvách malovali:
Cigarety omezím,
zato barák vyspravím.
Nebudu pít na sekeru,
víckrát se už neožeru.
Na bednu chci čučet méně,
sliboval jsem tehdy ženě.
A jakmile přijde jaro
o půl metru zkrátím háro.

To jediné jsem dodržel
v kriminálu, bohužel.
A tak sedím, smutně koukám
v polepšení už nedoufám.
A jak půlnoc odbila,
stará voči valila.
Když se dívám dopředu,
nevím co zas vyvedu.
Než furt mnoho slibovat,
lepší hned to udělat.
Připadám jí jako cizí,
nepořádek po mně mizí,
poprvé sám uklízím,
mamce pomoc nabízím.
Tak a teď jsem dobře začal,
hned jsem to i pro vás zapsal:
Lepší něco nežli nic!
 

DENAF v Příměticích (den na faře)

V pátek, během podzimních prázdnin, se na faře v Příměticích uskutečnil den na faře. Řada dětí už ho znala z prázdnin letních, i když v delší podobě. Tehdy to byl TYNAF, týden na faře. K programu tak patřilo i vzpomínání - děti si prohlédly míček v rybníku, který tam zůstal ještě od letních her          a někteří při té příležitosti do rybníka málem i spadli. Dětí se zúčastnilo hodně, vždyť oproti létu zde v naší farnosti přibylo několik dětských skupinek - ministranti...  S programem výrazně pomáhali i slečna katechetka Magda, bratr Tomáš, děvčata z Kuchařovic i "pedagogická odbornice" Hanka z Citonic. Při hrách jsme se seznámili se sv. Damiánem de Vesteur, a tak nechybělo ani odpolední konání dobrých skutků po celých Příměticích. DENAFy se uskutečnily i v Žerůtkách, Plenkovicích, Mašovicích, Štítarech...

otec Leo

Lidové misie v Příměticích

Týdenní "lidové misie" (8.-15.11.98) ve farnosti Přímětice (na předměstí  Znojma) vyvrcholily v sobotu 14. listopadu v 18:00 hodin ve farním kostele sv. Markéty mší, kterou celebroval znojemský vikář P. Jindřich Bartoš, který celé misie vedl. Během bohoslužby byl požehnán a postaven misijní kříž. Přímětické lidové misie svou náplní vycházeli vstříc nejen těm, kdo se pravidelně účastní bohoslužeb, ale i těm, kteří se již dlouho chystají na smíření s Bohem a dosud nenalezli odvahu, těm, kdo se k víře chtějí vrátit, či těm, kteří víru teprve hledají. Součástí programu bylo odpoledne pro děti a mládež, bohoslužby ve všech obcích farnosti, přednáška "Kniha knih - Bible". Ze srdce děkujeme P. Jindřichu Bartošovi za to, že mezi nás přišel a přinesl nám velké povzbuzení do dalšího života z víry.
 Ti, kteří této možnosti využili, přispěli k něčemu dobrému, něčemu, co Bůh v budoucnu zcela jistě farnosti vrátí. Z atmosféry bylo cítit, jak moc nám záleží na stavu víry v rodinách, ve farnosti, v celé společnosti. Cítili jsme vedle sebe všechny ty, na které jsme mysleli, které jsme si přáli potkat právě tam a které jsme tam s sebou nesli alespoň v srdci. Přicházeli tam každý den lidé unavení běžnými starostmi, nemocí, stářím, prací. Odcházeli jsme vždy povzbuzeni ve víře a plni naděje do budoucna.

Marie Nováková, Přímětice

Sváteční dny před námi:

24. prosince - Adama a Evy, Štědrý den "Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, jako muže  a ženu je stvořil." (Gen 1,27)  Dnes slavíme svátek dvou prvních lidí. V televizi se často na tento den vysílá známý animovaný legrační příběh o stvoření světa. Příběh Adama a Evy má souvislost i s narozením Ježíše Krista. Ježíš je totiž také jakýsi "první člověk." Po hříchu Adama a Evy je to první člověk, který neudělal v životě nic zlého. Po jeho narození může lidstvo začít "zase znovu." A kdo je jeho Eva? Celá Církev-všichni, kdo chtějí s jeho silou začít znovu usilovat o dobro.
25. prosince - Boží hod vánoční "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán." (Lk 2,10)  Podle židovského počítání slavíme dnešní slavnost narození Ježíše Krista už od předchozího večera- proto "Štědrý večer," proto "půlnoční." Narození Ježíše Krista je nejdůležitější událostí lidských dějin. Od ní počítáme náš letopočet. Tím, že mezi nás poslal svého Syna, říká nám Bůh:" Nenechám tě napospas smrti ani žádnému jinému zlu. Jsem s tebou a provedu tě všemi nesnázemi až ke štěstí, které si vůbec nedokážeš představit."
26. prosince - sv. Štěpána "Štěpán řekl: Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávali si uši." (Sk 7,56-57) Narození Ježíše Krista ve studené stáji nebylo žádnou selankou, i když si to tak představujeme. Proto slavíme hned po jeho narození svátek prvního křesťanského mučedníka-svatého Štěpána. Dobro není zadarmo. Být křesťanem znamená dělat dobro, i když se to nevyplácí.
27. prosince - Svaté Rodiny "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého." (srov. Mt 1,20)  Panna Maria a svatý Josef spolu nežili jako manželé. To ale neznamená, že jejich vztahy byly bezkrevné. Ježíš vyrůstal v harmonickém prostředí. Všude, kde je Ježíš, vytváří se harmonické prostředí. Především v našich rodinách.
28. prosince - Mláďátek "Herodes dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a okolí ve stáří do dvou let". (srov. Mt 2,16)  Krutost těch, kdo se chtějí postavit dobru, je hrozná. Herodes chtěl mít jistotu, že Ježíš nebude žít, a tak dal vyvraždit v Betlémě všechny chlapce. Ježíš mu unikl. Ale ony mrtvé děti byly prvními mučedníky pro dobro, které Ježíš přinesl. Proto je dnes oslavujeme. Bůh, který je nekonečně bohatý, jim jejich bolest stokrát vynahradil.
1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok "Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, abychom byli přijati za syny." (srov. Gal 4,4-5) Bůh se stal člověkem, narodil se jako každé jiné dítě, stal se malým Židem. Jeho matkou je Maria. Nespadl z nebe, lidská matka ho nosila pod srdcem a dala mu tělo. A ona je první, komu přinesl Ježíš spásu - lásku, dobro, pokoj, radost a nechal ji úplně proměnit podle Božích představ.
6. ledna - Zjevení Páně "Mé oči viděly tvé spasení - světlo, jež bude zjevením pohanům". (srov. Lk 2,29-32) Ježíšovi se přišli do Betléma poklonit mudrci z dalekého východu. Kdo hledá moudrost, přijde nakonec až k Ježíši Kristu.

otec Leo

Něco pro zasmání

Povídají si tři v nemocnici:
"Dostal jsem k vánocům Hondu, jel jsem 150 a vrazil do stromu..." "Dostal jsem Suzuki, jel 180  a dostal smyk..."
"To já jsem dostal Babetu, a jel jsem 40. Když kolem mě projela Honda a Suzuki, zdálo se mi, že stojím a tak jsem sesedl..."

Ptá se před vánocemi manželka manžela: "Igore, máš mě ještě rád?"
"Miláčku stručněji, co chceš koupit?

Vyčítá manželka manželovi: "Ty seš hroznej chlap všechno děláš obráceně!"
"To máš teda pravdu. Nejdřív jsem si tě vzal a teprve potom jsem tě poznal!!!"

Po Silvestru se ptá jeden obyvatel Vranova pana doktora: "Co s tím dělat, mám pořád červený nos?" "Jestli je to od narození, tak nic... a jestli od pití, tak pijte dál a časem vám zfialoví!"

"Chlapečku, je doma tatínek?" "Není."
"A kdy se vrátí?"
"Když se bude dobře chovat, tak za deset let."

Hádanka:
Víte, jak zdvojnásobit cenu vozu Škoda Favorit?
Natankujte plnou nádrž!
 


Tato strana je archivovane spolecne se starou verzi webu www.fatym.com (nova verze od roku 2007 je zde) a je umistena na serverech A.M.I.M.S. Na serverech A.M.I.M.S jsou dale hostovany Internetova televize TV-MIS.cz, TV-MIS.com, Casopis Milujte se!, on-line internetove prehravace JukeBox TV-MIS.cz (hudebni) a TemaBox TV-MIS.cz, virualni pout do Svato zeme a na Sinaj - svata-zeme.tv-mis.cz, weby poute.eu, ps.oblati.cz a rada dalsich projektu.