Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

vratenin Děkujeme všem, kteří poslali hlas vratěnínskému kostelu v soutěži O nejlépe opravenou památku JMK. Pán Bůh zaplať za Vaše hlasy!

Ukaz("text"); ?>