Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

pixabay Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36). Postavit se po boku trpících v pouti lásky. Drazí bratři a sestry, před třiceti lety vyhlásil svatý Jan Pavel II. Světový den nemocných, aby obrátil pozornost Božího lidu, katolických zdravotnických zařízení i občanské společnosti k nemocným a k těm, kteří o ně pečují.

Ukaz("text"); ?>