Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Vesmír, největší mistrovské dílo umělecké tvorby, vzešel ze Stvořitelovy lásky. Proto každý, kdo s otevřeným srdcem pozoruje stvoření, pociťuje něco z této tvořivé lásky našeho Boha. Podobně je to i s posluchači „Mesiáše“, jednoho z nejznámějších barokních oratorií. Kdo by necítil něco z velikonočního jásotu, když uslyší sborové „Aleluja“, anebo nepocítil lásku Dobrého pastýře při duetu „Bude pást své stádo jako pastýř“? Je důležité, abychom věděli, že milostivý účinek tohoto díla je plodem hlubokého utrpení.

Ukaz("text"); ?>