Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

V sobotu 22. května (před Slavností seslání Ducha Svatého) probíhal v Amsterodamu Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů. Vystoupil na nich s velmi závažnou přednáškou i P. Paul M. Siegl. Program byl vysílán v přímém přenosu. Nabízíme záznam s tlumočením do slovenštiny.

Ukaz("text"); ?>