Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: FC - Andrea Galkova, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Obrázok: proroctwamaryjine / https://matkabozia.sk/ Tomu, který zná každého z vás, Tomu, který trpí, když se ti, kteří se prohlašují za věřící, chovají a plánují se chovat v rozporu s Jeho zákony. On ví, jak nasytit své děti, a jestli se skutečně pokládáte za věřící, podřiďte se Bohu a buďte klidní.

Ukaz("text"); ?>