Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.postoj.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

CC0, pixabay.com Bůh zaujal místo v krmelci, abychom my mohli mít místo v nebi.
Na svátek Božího narození zaznívá Izaiášovo proroctví: "Lid, co kráčí ve tmě, spatří veliké světlo; nad těmi, co bydlí v zemi temnot, zazáří světlo." (Iz 9, 1)

Ukaz("text"); ?>