Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

sr. Alena Hutňanová OSsR; foto K. Dučák, www.priestornet.com Rozhovor Karola Dučáka se sestrou Alenou Hutňanovou OSsR (Řehole Nejsvětějšího Vykupitele) z kláštera Nejsvětější Trojice byzantského (řeckého) obřadu ve městě Vranov nad Topľou

Ukaz("text"); ?>