Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Trnavská novéna 2020 Jedním z kazatelů letošní Trnavské novény, jejímž tématem bylo století Jana Pavla II., byl arcibiskup Cyril Vasil. Jeho kázání s názvem Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin, se v 1. části, kterou přinášíme, zabývá pohledem na lásku v kultuře, literatuře a filmech, jako i nevyváženým chápáním lásky v Církvi, které upřednostňovalo celibát a panenství před tělesností a manželským soužitím ...

Ukaz("text"); ?>