Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.postoj.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Bible Evangelijní text nejbližší neděle (13. v mezidobí, cykl. A - Mt 10, 37 - 42) je úryvkem z doporučení Ježíše pro své učedníky. Jde o závěr druhé z Ježíšových pěti řečí, které se nacházejí v evangeliu podle Matouše. Pán Ježíš v ní dává instrukce ohledně hlásání Božího království.

Ukaz("text"); ?>