Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

DPP12 Vstup do rozkvetlého měsíce května si od nás zaslouží radostné téma nového života, které dává ne člověk, ale Bůh. Tak, jak se člověk ničím nepřičinil o to, že nám rozkvetly stromy, zazelenala se tráva, rozkvetly louky a vzduch se naplnil vůní a atmosférou nového života, tak i novost našeho lidského života je závislá jedině na Dárci života.

Ukaz("text"); ?>