Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Pro příslušníky ultrakonzervativního tábora v Katolické církvi je charakteristická jedna věc. Pravdou je jen to, co oni považují za správné. Povětšinou odmítají značnou část textů v dokumentech Druhého vatikánského koncilu i pokoncilní liturgickou reformu.

Ukaz("text"); ?>