Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Cenacolo Ježíše Krista. Kristus je nový člověk, stejný včera, dnes a navěky.“ Lidem je uloženo, aby se připodobnili ke Kristu. Maria je „Kristu nejvíce připodobněna“, a proto je pro vykoupené lidstvo nejdokonalejším obrazem Krista, je „odleskem jeho slávy“. Byla jí svěřena nejvznešenější úloha, aby v nás vytvořila nového člověka, spojeného důvěrně s Bohem. To se děje trojím způsobem: mocí jejího strhujícího příkladu, mocí její starostlivosti a přímluvy a mocí její lásky.

Ukaz("text"); ?>