Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Bůh neodměňuje své služebníky podle hodnosti úřadu, který zastávají, ale podle lásky a pokory, s jakou vykonávají své poslání. (Sv. František Saleský)
Tato slova se hodí přesně k životu sv. Anežky České. Tak jako její vrstevnice sestřenka Alžběta Durynská – její velký vzor – i ona opustila slávu a bohatství a dobrovolně si zvolila největší chudobu.

Ukaz("text"); ?>