Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

růženec, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain „Když jsem se vracel do farností, kde jsem kázal misie, pozoroval jsem, že jsou mezi nimi velké rozdíly. Farnosti, kde se lidé přestali modlit růženec, se vrátily ke svým starým hříchům. Ale tam, kde se vytrvale a věrně modlili růženec, našel jsem lidi žijící v Boží lásce a den za dnem postupující v ctnostech.“ Tato slova napsal sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu. V čem spočívá tajemná proměňující moc růžence? Jednu z odpovědí můžete najít v jednom z nejstarších svědectví, které hovoří o růženci, spojujícím ústní modlitbu s rozjímáním. Pochází z 15. století a vypráví o kněžně Markétě, první světské osobě, jejíž život se změnil výrazně vlivem modlitby svatého růžence.

Ukaz("text"); ?>