Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Momentmal, CC0 Public Domain, pixabay.com Když jsme zde hovořili o tom, co se děje s lidmi, kteří opustili tento svět, byla řeč o nebi, o věčné a plné radosti těch lidí, kteří zemřeli jako Boží přátelé, kteří měli čistou duši, nebyli zatíženi žádným hříchem. Také jsme si připomněli, že může nastat případ, kdy zemřelí naopak nikdy k Bohu nedojdou. Během svého života se totiž Boha zřekli, odmítli jeho přikázání, jednali proti lásce a svých vážných hříchů nelitovali a neočistili se z nich. Tito lidé jsou navěky zavrženi v pekle.

Ukaz("text"); ?>