Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

svatostánek Množí tvrdí, že neexistuje. Někteří připouští existenci, ale mají velmi zkreslenou představu. A přitom je to velmi jednoduché. V katechezi papeže Františka můžeme číst o Bohu, který je Otcem. Papež ale poukazuje na jednu zvláštnost. Bůh nám není Otcem tak, jak to chápeme my. Je nám Otcem po „Božím způsobu“, na což ukazuje Ježíšovo podobenství o marnotratném synu.

Ukaz("text"); ?>