Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: http://modlitba.sk/, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Didgeman, CC0 Creative Commons, pixabay Smyslem Eucharistie je pomoci věřícím prohloubit jejich pochopení a uvědomění si zdroje a vrcholu naší víry. Celou historií spásy připravoval Bůh, náš Otec, svůj lid na obětování svého milovaného Syna a také na darování Jeho skutečné přítomnosti v Nejsvětější Eucharistii. Už ve Starém zákoně byla Eucharistie předpovězena. V Novém zákoně se tyto předpoklady přeměňují ve skutečnost.

Ukaz("text"); ?>