Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Dučákovi Z vyprávění Karla Dučáka:
Moje manželka je velmi ušlechtilá, bohabojná a laskavá bytost. Vroucně milující a milovaná žena, která mimořádně obohatila můj život. Má zvláštní dar - duchovní sny. Nevyskytují se v jejím životě často, ale mívá je. Mnohem častěji má obyčejné sny, jako každý jiný člověk, ale v jistých důležitých životních okamžicích dostává ve snech vzkazy z onoho světa.

Ukaz("text"); ?>