Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Již hodně dlouhou dobu se v různých médiích objevují diletantské pokusy odpůrců liturgické obnovy po Druhém vatikánském koncilu zpochybnit současnou podobu oltářů v katolických chrámech. Často však jejich argumenty z odborného hlediska neobstojí. Týká se to i zpochybňování absolutní priority liturgického stolu, nejdůležitější součásti všech katolických kostelů, které byly za 2000 let existence Církve vybudovány.

Ukaz("text"); ?>