Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.misiefilmom.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Our Lady of Fatima - Pilgrim Statue _ Photo Courtesy of denn… _ Flickr, CC BY-SA 2. Na charismatické konferenci v Trnavě otec Kocian vypráví o Fatimských poselstvích. O tom, co Panna Maria předpověděla, co se stalo a co se děje, co nás ještě čeká. Otec Kocian velmi pěkně rozebírá jednotlivé události z minulosti a jak souvisely s poselstvími Panny Marie, jak moc je třeba zachovávat pravou víru v Ježíše Krista, jak nás Panna Maria k němu vede cestou pokání, modliteb, zbožného života. Jak je třeba zachovávat desatero Božích přikázání, jak je dnešní svět zesměšňuje a bojuje proti rodině, identitě člověka, mravnímu životu.

Ukaz("text"); ?>