Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

betlém Nové heslo je platné od večera Slavnosti Narození Páně (25. 12. 2016):

Bůh tak lidi miloval,
že na sebe tělo vzal.


Ukaz("text"); ?>