Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.medzugorje-dve-srdce, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Medžugorje ..... milujte mého Syna nadevše. Abyste Ho milovaly celým srdcem, potřebujete Ho poznat. Poznáte Ho modlitbou. ... abyste byly nástrojem skrze který oni všichni, kteří nepoznali lásku Boží, kteří nikdy nemilovali, pochopí, přijmou a zachrání se.

Ukaz("text"); ?>