Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

aschenputtel, CC0 Public Domain, pixabay.com Sv. Ludvík M. Grignion ve své knížce Tajemství svatého růžence velmi nabádá k vytrvalosti a věrnosti této modlitbě a poukazuje na obtíže:

Pokud chceš, milý růžencový bratře, prokazovat svým každodenním růžencem službu Pánu Ježíši a Panně Marii, připrav svou duši na pokušení: Kacíři, volnomyšlenkáři, početní lidé světa, lidé polozbožní a falešní proroci ve shodě s tvou porušenou přirozeností a s celým peklem tě budou vydávat hrozným bojům, abys růžence zanechal.

Ukaz("text"); ?>