Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.mojakomunita.sk, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

eucharistie, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ "Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." (1 Kor 11, 23- 26)

Ukaz("text"); ?>