Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

V posledním čísle časopisu Milujte se!, moji mysl zaujalo jedno téma, které se i pro nás pomalu začíná stávat aktuální.

Ukaz("text"); ?>