Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Kříž Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně oznamuje všem spolusestrám a přátelům, že po životě zasvěceném službě Bohu a trpícím bližním dospěla šťastně do nebeského domova sestra M. Gervasie - Anna Kišacová. Rozloučíme se s ní zádušní mší svatou v kostele Svaté Rodiny, Grohova 16, Brno13. 1. 2015 v 13 h.

Ukaz("text"); ?>