Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

LoggaWiggler, CC0 1.0, pixabay.com Je určen pro všechny zájemce z řad veřejnosti, kteří si chtějí osvojit znalosti tohoto jazyka tak, aby se mohli s textem Nového zákona setkávat v původním znění. Již od prvních setkání se účastnící budou seznamovat přímo s řeckým novozákonním textem.

Ukaz("text"); ?>