Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.medzugorje-dve-srdce, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Medžugorje,foto MW

... ze dnů letošního, již 25. Mladifestu

... Vyzývám vás, drahé děti, abyste se modlily v tomto čase za mír. Modlete se za mír. Mír ať zavládne v lidském srdci. ... Nemějte strach, jenom vytrvejte v modlitbě.

Ukaz("text"); ?>