Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Květiny Nebe je Boží prostředí, příbytek andělů a svatých a cíl stvoření. Slovy ,,nebe a země" označujeme veškeré stvoření.

Ukaz("text"); ?>