Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Zvířata Pokání je náprava spáchaného bezpráví. Pokání nemůže být pouze záležitostí rozumu, nýbrž by se mělo konkrétně projevit ve skutcích lásky a v práci pro druhé. Především pak v tom, že se člověk modlí, postí se a hmotně podporuje chudé.

Ukaz("text"); ?>