Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Při své druhé návštěvě Slovenska v Levoči 3.7.1995 papež Jan Pavel II. řekl na adresu biskupů Jána Vojtaššáka a Pavla Gojdiče: „...Oba dva byli uvězněni v žaláři na základě pseudoprocesů. Dnes si zasluhují, aby se konal církevní proces jejich blahořečení, protože vydali svědectví o věrné službě Církvi na Slovensku.“ Tato slova se stala výzvou.

Ukaz("text"); ?>