Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Příroda Když Jan Křtitel uviděl Ježíše, jak k němu jde, řekl:
"Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!“ (Jan 1,29)

Ukaz("text"); ?>