Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: http://biblickedilo.cz, Radio Proglas, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Bible ...„Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ ... „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel, to je Bůh s námi.“...
Výklad 1. čtení 4. adventní neděle. Vysílá Radio Proglas v pořadu Bible v liturgii a můžete si ho pustit v archivu nebo přečíst na stránkách Českého katolického biblického díla a v tomto článku:

Ukaz("text"); ?>